Frågor och svar för att hjälpa dig - ABB:s kunskapsbank

2013-10-07 - ABB:s Application and Knowledge Store (AKS) är till för att hjälpa dig som har frågor om våra styrsystem. Här får du hjälp av våra experter samt av andra kunder som har haft samma frågor och nu vet svaret!
AKS är ett webbaserat forum för våra användare där man delar med sig av sin expertis genom att svara på frågor. Dessa svar arkiveras sedan i en QnA (frågor och svar)-databas för att kunna vara till hjälp för alla andra. Här deltar både ABB:s experter och våra kunniga kunder. Titta in redan idag och se om du kan lära dig något nytt!

De mest aktiva användarna blir dessutom belönade och kan vinna fina priser. Läs mer här>

SökKONTAKTA OSS