ABB Ltd har avslutat fullföljt sitt aktieåterköpsprogram som presenterades i september 2014.

2016-09-30 - Under återköpsprogrammet har ABB återköpt totalt 171 335 000 registrerade aktier (motsvarande 7,4 procent av aktiekapitalet vid programmets start) för en summa av totalt runt 3,5 miljarder dollar.
Aktier återköptes på SIX Swiss Exchange både via den ordinarie handeln och via en separat handelskanal, en så kallad ”second trading line” enligt följande:
    • 24 740 000 aktier via ordinarie handel för totalt 494 miljoner CHF (512 miljoner dollar);
    • 146 595 000 aktier via ”second trading line” för totalt 2,9 miljarder CHF (3 miljarder dollar).


100 miljoner aktier återköpta via ”second trading line” annullerades i juli 2016 efter aktieägarnas godkännande i april 2016. Företaget har för avsikt att be om aktieägarnas godkännande av annullering av de återstående 46 595 000 aktierna återköpta via ”second trading line” vid sin årsstämma 2017.

Sök