Reella vinster hos GE Healthcare

Hos GE Healthcare i Uppsala pågår nu ett virtualiseringsprojekt i storformat. På sikt ska fyra fysiska servrar rymma ett framtida behov av upp till 70 olika servrar.

GE Healthcare är världens ledande leverantör av separationsgel som exempelvis används vid framställning av insulin och tillväxthormon.

Kvalitetskraven på tillverkningsprocessen är extremt höga.
"Vi tog 2004 ett beslut att enbart använda ABB:s styrsystem 800xA vid nyinstallationer och uppgraderingar. Samtidigt började vi bygga samman allt till ett processnätverk. Att ha en fungerande infrastruktur är en förutsättning för virtualiseringen av våra servrar", säger Håkan Erngren, projektledare inom GE Healthcare.

Mats Eriksson, Håkan Erngren och Håkan Hedin diskuterar systemet 800xA.År 2004 beslutade GE Healthcare att enbart använda ABB:s styrsystem 800xA vid nyinstallationer och uppgraderingar. På bilden diskuterar Mats Eriksson, produktionstekniker hos GE Healthcare detaljer i systemet med Håkan Erngren och Håkan Hedin.


Läkemedelsindustrin är tillsammans med kärnkraftsindustrin två branscher med särskilt höga kvalitetskrav på sina underleverantörer.
"ABB är en stor tillgång för oss. Det blir så mycket enklare att driva projekt när vi har en leverantör som kan våra fabriker och vår verksamhet."

Minskade kostnader
I takt med att 800xA-systemen blev fler så ökade också antalet servrar.

När det år 2010 blev möjligt att lägga ABB-systemet i en virtuell servermiljö så hakade GE Healthcare snabbt på.
"Det är ohållbart att ha så många servrar som vi har idag och dessutom blir driftkostnaderna höga. När vi har virtualiserat hela anläggningen räknar jag exempelvis med att elkostnaderna för serverdrift och kyla minskar med cirka 90 procent. Andra fördelar är en betydligt förenklad serveradministration."

"Samtidigt blir systemet mer flexibelt och driftsäkert", säger Håkan Hedin, branschansvarig för läkemedelsindustrin inom ABB Sverige.

I stor skala
Uppgraderingen och virtualiseringen av servermiljön hos GE Healtcare är ett långsiktigt projekt där man räknar med att gå i mål först år 2022.

Syftet är att ligga i framkanten när det gäller systemarkitektur och skapa ett system som flexibelt kan anpassas till framtida krav och möjligheter.
"Och det måste få ta tid. Vi arbetar i en bransch som omgärdas av noggranna kontrollsystem och allt ska fungera perfekt innan vi sätter igång tillverkningen i våra fabriker", säger Håkan Erngren.

ABB har också möjlighet att snabbt koppla in sig på processen för att vid behov ge assistans på distans.
"Tillgängligheten är A och O för oss. Ett driftavbrott kan bli mycket kostsamt. Det känns bra att ha en trygg support om något skulle inträffa", tillägger Håkan Erngren.

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 3/2013

FAKTA

GE Healthcares anläggning i Uppsala tillverkar separationsgel som exempelvis används av läkemedelsbolag vid framställning av insulin och humant tillväxthormon. GE Healthcare har cirka 1 300 anställda och är Uppsalas största privata arbetsgivare.

ABB har levererat en virtualisering av GE Healthcares servermiljö som innebär att fyra fysiska servrar ska rymma ett framtida behov av upp till 70 olika servrar. Under arbetet, som inleddes 2012 och beräknas pågå fram till och med 2022, kommer också äldre versioner av styrsystem att bytas eller uppgraderas till senaste versionen av automationssystemet 800xA.

GE Healthcare har höga krav på dokumentation och spårbarhet. Här ses från vänster Håkan Hedin, branschansvarig för läkemedelsindustrin inom ABB och Håkan Erngren, projektledare GE Healthcare och ansvarig för virtualiseringen, på besök i en av fabrikerna i Uppsala.

Sök