Növekedést ért el az ABB a negyedik negyedévben

2017-02-08 - Komoly haladást értünk el 2016-ban a vállalat átalakítása terén!
Ez a február 8-i sajtóközlemény nem lett módosítva, így nem tükrözi a 2017. március 10-én kiadott korrigált pénzügyi jelentés tételeinek hatásait. További információkért kérjük keresse a korrigált Q4 2016-os pénzügyi jelentést, valamint a 2016-os ABB éves jelentést!

A negyedik negyedév fontosabb számai
 • A nagyvolumenű megrendelések elnyerésének köszönhetően 3%1-kal nőtt a rendelésállomány
 • 9%-kal nőtt a rendelésállomány az Egyesült Államokban és Kínában
 • 1%-kal nőtt az árbevétel
 • Az Energetikai Hálózatok divízió jelentősen növelte rendelésállományát (15%-kal) és árbevételét (4%-kal); az üzemi EBITA marzs2 10,4%-ra nőtt
 • Az üzemi EBITA marzs 11,7%, amire jelentős negatív hatást gyakorolt az egyik jelentős törökországi forgalmazó nemfizetése és az egyiptomi árfolyamváltozások miatt keletkező veszteség
 • Az adózott nyereség 489 millió USD, ami szintén kedvezőbb, mint a 2015 negyedik negyedévében regisztrált 204 millió USD

A 2016-os év főbb számai
 • Az üzemi EBITA marzs 50 bázisponttal 12,4 %-ra emelkedett
 • A részvényenkénti hozam2 4%-kal javult
 • A rendelésállomány -5%-kal, míg az árbevétel -1%-kal csökkent
 • Sikeresen elindult a digitális megoldásokat integráló és bővítő ABB AbilityTM platform
 • Befektetett tőke megtérülése 70 bázisponttal 14,1 %-ra emelkedett; a szabad pénzeszközök értéke 4%-kal nőtt
 • Jól halad a költségmegtakarítási és forgótőke programok végrehajtása
 • 8. egymást követő alkalommal javasoljuk a részvények után fizetett osztalék növelését; javasolt értéke: 0,76 CHF/részvény
„A továbbra is kihívásokkal teli piaci környezet ellenére a negyedik negyedévben növekedést értünk el, ami főként az Energetikai Hálózatok divízió kiváló teljesítményének köszönhető” – mondta Ulrich Spiesshofer, az ABB vezérigazgatója. „Az ügyfeleink nagyon kedvezően fogadták az ABB Ability platform elindítását, amelyen az ipar digitalizálása terén vezető szerepet játszó ABB digitális megoldásainak teljes skáláját kínáljuk ügyfeleink számára. A kapcsolódó rendeléseknek, valamint a jelentős érdeklődésnek köszönhetően, a Next Level stratégiánk 3. ütemének végrehajtása során egyre nagyobb növekedési ütemet érünk el” – mondta a vezérigazgató. „A növekedést támogató teljesítményjavulás lendülete folytatódott, mértéke kedvezőbb volt, mint a jelentésben szereplő számoké; különösen jól látható ez akkor, ha figyelembe vesszük a negyedévi eredményeinket negatívan befolyásoló egyszeri események hatását is.”
2016-ban jelentős haladást értünk el azon törekvéseink terén is, amelyek célja, hogy a vállalatunkat egy ügyfélközpontúbb, egyszerűbb szerkezeti felépítésű, a digitális technológiák szállítása terén piacvezető céggé alakítsuk át” – mondta Spiesshofer. „A termelékenység javításra, illetve a költségmegtakarításra összpontosító lépéseinknek köszönhetően nagyobb árrést értünk el. A forgótőke programunk, az erős készpénztermelő képességünk és a fegyelmezett tőkeallokálás már mind az ABB új pénzgazdálkodási kultúráját fémjelzik. Sikeresen teljesítjük azt a vállalásunkat is, hogy a részvényeseink számára vonzó részvényhozamokat biztosítsunk.”

Kulcsszámok

(Millió $-ban, ha másképp nem jelezve)
Q4 2016
Q4 2015
US$ Összehasonlító alapon1
2016 Teljes év
2015 Teljes év
US$ Összehasonlító alapon1
Megrendelések
8.277
8.262
0%
+3%
33.379
36.429
-8%
-5%
Bevételek
8.993
9.242
-3%
+1%
33.828
35.481
-5%
-1%
Üzemi EBITA1
1.057
1.101
-4%
-2%3
4.191
4.209
0%
+2%3
A működési bevételek %-ában
11,7%
11,9%
-0,2pts
12,4%
11,9%
+0,5pts
Nettó eredmény
489
204
+140%
1.963
1.933
+2%
Alap EPS ($)
0,23
0,09
+147%4
0,91
0,87
+5%4
Működési EPS 2 ($)
0,33
0,35
-5%4
-3%4
1,29
1,26
+3%4
+4%4
Működésből származó cash flow
1.519
1.994
-24%
3.934
3.818
+3%
Szabad cash flow
3.156
3.019
+5%
Tőkemegtérülés (CROI)
14,1%
13.4%
+0,7pts
1 A rendelések, a bevételek és a rendelésállomány növekedése összehasonlító alapon (helyi pénznemben korrigált felvá-sárlások és tőkekivonások), korábban bázis alapon (’like-for-like) szerepelt. A Kulcsszámok táblázatban az USD-ben mért növekedés szerepel.
2 A nem GAAP szerinti egyeztetésekért lásd a „Kiegészítő egyeztetések és definíciók” fejezetet a 2016. évi negyedik negyedévi pénzügyi tájékoztatóban (Q4 2016 Financial Information).
3 Konstans pénznem (a portfólió-változásokhoz nem korrigált)
4 Az EPS növekedési rátát kerekítetlen számokkal számították. Az összehasonlító részvényenkénti jövedelem konstans árfolyamon (2014-es árfolyamok és nincsenek korrigálva az üzleti portfólióváltozásokhoz)

Rövid távú kilátások

A makroökonómiai és a geopolitikai fejlemények vegyes képet mutatnak folytatódó bizonytalansággal. Néhány makroökonómiai jellemző pozitív marad az Egyesült Államokban, és Kínában is várható a növekedés folytatódása. A teljes globális piacot továbbra is szerény növekedés és növekvő bizonytalanság jellemzi, pl. Brexit Európában és geopolitikai bizonytalanságok a világ különböző részein. Az olajár és a devizaárfolyamok továbbra is befolyásolják a társaság eredményeit. Az előbbiekkel és az ABB folyamatban lévő átalakításával a 2017-es évet átmeneti évnek várjuk.

A teljes 2016-os év

A rendelésállomány 5 százalékkal alacsonyabb volt (USD-ben 8%) 2015-tel összehasonlítva. A kisebb, de rendszeres megrendelések állománya 2%-kal (5% USD-ben), míg a nagy megrendelések volumene 24 százalékkal (27% USD-ben) volt alacsonyabb, ami a magas 2015-ös rendelésállományt tükrözi. A szolgáltatások és szoftver összesített megrendelései 3 százalékkal (0 százalék USD-ben) nőttek, elérve a 18,4%-ot a csoport megrendelései között. A gyorsan számlázható rendelésállomány aránya2 (book-to-bill ratio)0,99× volt 2016-ban.

A bevételek stabilak maradtak (5 százalékkal alacsonyabb USD-ben), mivel az Energetikai Hálózatok és az Energetikai Termékek divíziók bevételeinek növekedése ellensúlyozta a Robotika és Gyártásautomatizálás és az Ipari Automatizálás divíziók csökkenését. A szolgáltatásokból és szoftverekből származó összbevétel 3 százalékkal (0 százalék USD-ben) nőtt, elérve így a 17,8 százalékot a csoport teljes árbevételében.

Az ABB 2016-ban folytatta a Next Level stratégia végrehajtását, ami 50 bázispontos javulást eredményezett az üzemi EBITA marzsban, elérve a 12,4 százalékot. A csoport javuló nyereségességének motorjai továbbra is a folytatódó költségmegtakarítási és hatékonyságjavítási lépések voltak.

A nettó eredmény az évben elérte az 1,96 milliárd $-t, ami 2 százalékos növekedés az előző évhez viszonyítva. Az egy részvényre jutó eredmény 5 százalékkal javult az időszak alatt elérve a 0,91$-t. A működési EPS 1,29 $ volt, amely 4 százalékos növekedést jelent állandó árfolyambázison.

Az üzleti tevékenységből származó cash flow 3 százalékkal javult, elérve a 3,9 milliárd $-t. A szabad cash flow 5 százalékkal javult 3,2 milliárd $-ra, míg a tőkemegtérülés (CROI) 70 bázispontot javult 14,1%-ra. 2015-höz viszonyítva a nettó működőtőke a bevételek százalékában 150 bázisponttal 11,5 százalékra csökkent.

2016-ban az ABB 2,9 milliárd $-t fizetett a részvényeseinek osztalékfizetéssel (névértékcsökkenés formájában) és részvénybevonással.

Kilátások

A makroökonómiai és geopolitikai fejlemények vegyes képet mutatnak folytatódó bizonytalansággal. Néhány makroökonómiai jel pozitív marad az USA-ban, és Kínában is a növekedés folytatódására számítunk. A teljes globális piacot szerény növekedés jellemzi növekvő bizonytalanságokkal, pl.: Brexit Európában és geopolitikai feszültségekkel a világ különböző részein. Az olajár és a külföldi devizaárfolyamok továbbra is befolyásolják a vállalat eredményeit. Az előbbiekkel és az ABB folyamatban lévő átalakításával a 2017-es évet átmeneti évnek várjuk.

A vonzó hosszú távú keresleti kilátásokat az ABB három fő ügyfélszektorában – a közművek, az ipar és a közlekedés és infrastruktúra – az Energetikai és a Negyedik Ipari Forradalom hajtja.

Az ABB kiváló helyzetben van ahhoz, hogy erős piaci és földrajzi jelenlétére, széles üzleti tevékenységi körére, technológiai vezető szerepére, valamint pénzügyi erejére támaszkodva kiaknázza a hosszú távú nyereséges növekedést biztosító lehetőségeket.

A teljes pénzügyi jelentés angol nyelvűverziója letölthető az alábbi linkről:
http://new.abb.com/news/detail/683/abb-delivers-growth-in-fourth-quarter

KeresésKAPCSOLAT