Nya livsmöjligheter för Arlanda Express

När tågen som förbinder Stockholm och Arlanda flygplats behövde återuppliva sina traktionstransformatorer, fick ABB gå ombord.
Arlanda Express uppvisar en mycket hög punktlighet. Tåglinjens sju EMU-enheter (electrical multiple units) om vardera fyra vagnar fraktar runt tre miljoner passagerare om året mellan Stockholm Central och Arlanda flygplats.Tåget gör fyra till sex turer i timmen i båda riktningarna och avverkar den 39 kilometer långa resan på 20 minuter nonstop, med hastigheter på upp till 200 km/h.

Operatören som driver Arlanda Express, A-Train, uppgraderade nyligen tågen för att förbättra passagerarkomforten och skapa vad man kallar ”framtidens tåg”.

Som ett led i arbetet att upprätthålla sin höga punktlighet och passagerarkomfort gav A-Train nyligen ABB i uppdrag att konstruera en lösning för upprustning av traktionstransformatorerna med krav på att förbättra utrustningens prestanda, minska livscykelkostnaden och minimera risken för strömavbrott.

ABB har specialkonstruerat en ny traktionstransformator som passar de 13 år gamla omriktarna och motorerna perfekt och som fungerar med alla befintliga traktionskomponenter såväl som vagnkarossen.

Den nya traktionstransformatorn har dessutom samma vikt och volym som den ursprungliga transformatorn men samtidigt en högre kapacitet med hela 20 procent för att möjliggöra framtida förbättringar som kräver ytterligare energi.En tredje fördel är att ABB har skräddarsytt ett servicekontrakt för att tillgodose kundens höga servicekrav och säkerställa att de nya traktionstransformatorerna fungerar felfritt enligt specifikation och till lägsta möjliga livscykelkostnad. Servicekontraktet inkluderar övervakning av installationen, kundutbildning och avancerad diagnostik – allt med uppbackning av en långtidsgaranti från ABB.

Att rusta upp eller ersätta traktionstransformatorer och omriktare utan att övriga komponenter och gränssnitt i traktionskedjan behöver bytas ut är en differentierande kompetens för ABB.


En traktionstransformator från ABB för montering under tåggolvet, liknande den som ABB har utformat för Arlanda Express. Tansformatorn utgör, tillsammans med omriktare och motor hela traktionskedjan i ett tåg. Traktionstansformatorn omvandlar spänningen från kontaktledningen till rätt nivå och omriktaren anpassar strömstyrkan till motorn.


Sök