ABB pokračuje v transformaci

Vyšší tržby, příjem běžných zakázek i čistý zisk.
Curych, Švýcarsko, 20. dubna 2017
  • Tržby vzrostly o 3 %1
  • Příjem běžných zakázek vzrostl o 2 %
  • Na celkovém objemu zakázek se projevuje menší množství získaných velkých zakázek; poměr přijatých a fakturovaných zakázek (book-to-bill ratio)2 1,07x
  • Provozní zisková marže EBITA2 ve výši 12,1 %; solidní výkon při zohlednění pozitivního dopadu 0,6 procentního bodu díky úpravě pojistných rezerv v roce 2016
  • Čistý zisk 724 miliony USD ve srovnání s 500 miliony ve srovnatelném období vloni; zisk na akcii +1 %3
  • V peněžním toku z provozních činností ve výši 509 milionů USD se projevilo zpoždění výplaty bonusů způsobené případem v Jižní Koreji
  • Aktivní řízení portfolia: dokončen prodej výroby kabelů velmi vysokého napětí, dne 4. dubna oznámena akvizice společnosti B&R
  • Komerční uvedení ABB Ability™

„ABB ve druhém čtvrtletí za sebou dosáhla růstu tržeb. Provozní výkonnost se, při zohlednění úpravy pojistných rezerv oznámených vloni, zvýšila.“ uvedl generální ředitel ABB Group Ulrich Spiesshofer. „V některých zpracovatelských odvětvích pozorujeme první signály stabilizace trhu a v oborech spojených s počátkem hospodářského cyklu též známky růstu. Struktura zakázek v divizi Energetika byla v prvním kvartálu ovlivněna projektem HVDC v Číně, který ABB získala v prvním čtvrtletí roku 2016. Celková poptávka v Číně zůstává pozitivní.“

„Komerčně jsme uvedli na trh ABB Ability, naši digitální nabídku, která patří mezi přední v odvětví, a jsme skutečně spokojeni s velmi kladnou odezvou zákazníků,“ dodal Ulrich Spiesshofer. „Pokračujeme v aktivním řízení portfolia: dokončili jsme prodej výroby kabelů a nedávno oznámili akvizici společnosti B&R, která je inovačním lídrem v oblasti automatizace strojů a výrobních procesů. Dále snižujeme rizikovost portfolia a pokračujeme v přesunu těžiště ABB k vysoce růstovým segmentům a silnější konkurenceschopnosti.“


Finanční ukazatele za
1. čtvrtletí 2017
Změna
v milionech USD, pokud není uvedeno jinak 1. čtvrtletí 20171. čtvrtletí 2016USDSrovnatelné vyjádření1
Příjem zakázek8 4039 253-9 %-3 %
Tržby7 8547 903-1 %+3 %
Provozní zisk EBITA2943951-1 %+2 %4
vyjádřeno v % z provozních tržeb12,1 %12,1 %0 %
Čistý zisk724500+45 %
Základní zisk na akcii (USD)0,340,23+48 %3
Provozní zisk na akcii2 (USD)0,280,280 %3+1 %3
Peněžní tok (cash flow) z provozních činností509252+102 %

Krátkodobý výhled

Makroekonomický a geopolitický vývoj naznačují smíšenou situaci s pokračující nejistotou. Některé makroekonomické indikátory ve Spojených státech zůstávají kladné a očekává se pokračování růstu v Číně. Trh je nadále poznamenán mírným růstem a zvýšenou nejistotou, například v souvislosti s Brexitem v Evropě a geopolitickým napětím v různých částech světa. Výsledky společnosti budou nadále ovlivňovány cenami ropy a vývojem měnových kurzů. Vzhledem k těmto skutečnostem a pokračující transformaci ABB očekáváme, že rok 2017 bude přechodovým rokem.

1 Míra růstu zakázek, běžných zakázek, tržeb a zásoby zakázek je uvedena ve srovnatelném vyjádření (upravená v místních měnách o akvizice a odprodeje aktiv. Míra růstu se v tabulce uvádí v USD.
2 Veličiny mimo GAAP viz „Supplemental financial Information and definitions“ v příloze Q1 2017 Financial Information k této tiskové zprávě na www.abb.com.
3 Míra růstu zisku na akcii se počítá pomocí nezaokrouhlených hodnot. Srovnatelný provozní zisk na akcii je uveden ve stálé měně (v měnových kurzech roku 2014 a bez úpravy o změny v obchodním portfoliu)
4 Ve stálé měně (bez úpravy o změny v obchodním portfoliu).


Společnost ABB

ABB (ABBN: Six Swiss Ex) je technologický průkopník a přední světový dodavatel v oblasti elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky. Celosvětově dodává zákazníkům z odvětví energetiky, průmyslu, dopravy a infastruktury. V návaznosti na více než 125 let tradice inovací společnost ABB dnes tvoří budoucnost průmyslové digitalizace a je hybnou silou energetické a čtvrté průmyslové revoluce. ABB působí ve více než 100 zemích světa a má přibližně 132 000 zaměstnanců. V České republice působí v osmi lokalitách, má zde sedm výrobních závodů, čtyři centra pro výzkum a vývoj a komplexní technický servis.


HledatKONTAKT