АББ стартира платформа за водещи дигитални решения за промишлеността - ABB Ability™

АББ обяви търговското начало на своето водещо в сектора портфолио за дигитални решения - ABB Ability, по време на събитието „Клиентски свят на АББ (ABB Customer World) в Хюстън.
С дадения търговски старт на над 180 продуктови решения и услуги, АББ отключва допълнителна стойност за клиентите си в Четвъртата индустриална революция. Комбинирайки задълбочения експертен опит на АББ в областта и най-новите дигитални технологии и иновации, ABB Ability създава мощни продуктови решения и услуги, които разрешават реални бизнес проблеми и създават значителни възможности.

ABB Ability помага на клиенти от комуналния сектор, промишлеността, транспорта и инфраструктурата да разработват нови процеси и да усъвършенстват съществуващите такива чрез осигуряване на специализирана информация и оптимизиране на планирането и контролите за операциите в реално време. Резултатите след това могат да бъдат подавани в системи за управление с цел подобряване на ключови показатели като време на непрекъсната експлоатация, скорост и обем произведена продукция.

Портфолиото продължава да надгражда новаторските технологии и над четири десетилетия лидерство на АББ в сферата на дигиталните решения за промишлеността. То ще засили възможността на клиентите да създават иновации и да се конкурират в развиващия се дигитално-промишлен пазар.

“Като лидер в иновациите за дигитализация в промишлеността, с инсталирана база от над 70 млн. свързани устройства и 70 000 системи за управление, АББ е уникално позиционирана да осигурява подкрепа за дигиталната трансформация на своите клиенти”, сподели главният изпълнителен директор на АББ Улрих Шписхофер. “С ABB Ability ние комбинираме цялото портфолио на АББ от дигитални решения и услуги. Създаваме допълнителна стойност за клиента като събираме на едно място експертния опит на АББ в областта, усъвършенстваната ни свързаност и най-новите дигитални технологии. С това нашите клиенти могат да постигнат безпрецедентни подобрения в оперативната си ефективност и производителност.”

Дигиталното предлагане на АББ включва решения за управление на ефективността при секторите, ползващи най-голям обем активи; системи за управление за преработвателните промишлености; услуги за дистанционно наблюдение за роботи, двигатели и машини; както и решения за управление на сгради, зареждащи мрежи за електромобили и офшорни платформи. Някои от по-специализираните предложения са посветени на енергийното управление при центрове за данни и оптимизация на навигацията при морското корабоплаване, наред с много други.

Клиентите, използващи портфолиото от дигитални решения, които вече са част от ABB Ability, включват някои от водещите електроразпределителни дружества, производители и доставчици на услуги в света, сред които Shell Oil, CenterPoint Energy, Con Edison, BASF, Royal Caribbean, Cargill, Volvo, BMW и много други.

Следващото поколение дигитални решения и услуги на ABB Ability се разработват и изграждат на водещата облачна платформа Azure на „Майкрософт”, на база на сключено стратегическо партньорство със софтуерната компания.

“Изграждането на нашите решения върху платформата Azure означава, че можем да се възползваме от всичките й възможности и да добавяме стойност с нашите специфични за областта предложения,” сподели главният директор по дигиталните въпроси на АББ Гуидо Жоре. „На практика ние превръщаме десетилетията експертен опит на АББ в областта в софтуерни предложения, достъп до които нашите клиенти могат да получат чрез най-голямата и най-усъвършенствана дигитална платформа в света. От скрит шампион в дигиталната област ние се превръщаме в предпочитан партньор за клиентите, започващи своя път към дигитална трансформация. Сега вече заедно те могат да знаят повече, да правят повече и по-добре. Ние можем да им помогнем да оценяват, автоматизират, оптимизират и да си сътрудничат.”

Сред последните иновации от ABB Ability, представени в Хюстън, са следните решения:

    • ABB Ability System 800xA – Едно от решенията, предоставяни от ABB Ability, е продължение на водещата на пазара автоматизационна платформа System 800xA. Select I/O, новото допълнение към System 800xA, е резервирана, базирана на Ethernet едноканална I/O система. Тя поддържа следващото поколение модел за изпълнение на проекти на АББ – „ Интелигентни проекти” (Intelligent Projects), който предлага разнообразие от подобрения на ефективността за автоматизационни проекти. Със системата Select I/O, клиентите могат да предприемат големи проекти по-бързо и с по-малко надхвърляния на разходите. Тя използва стандартизирани шкафове, които позволяват на монтажниците да разпределят дигитално сигналите, вместо да използват трудоемки разпределителни табла. Проверките на цялата линия могат да се извършват преди да е доставена останалата част на системата, като по този начин се минимизира ефекта от късно направени промени и се дава възможност за паралелно изпълнение на задачите в проекта.
    • ABB Ability Asset Health Center – Сред първите ABB Ability решения, които ще бъдат стартирани на Azure, е следващото поколение продуктово решение на АББ за управление на ефективността на активите, Asset Health Center 3.0. Предлагано на пазара от януари 2017 г., то използва предсказващи и предписващи анализи и специално изработени модели за идентифициране и приоритизиране на възникващите нужди от поддръжка, на база на вероятността от повреди и критичността на активите.
    • ABB Ability Collaborative Operations – Това мощно решение, вече представено в мащабни размери във всички сектори, помага на клиентите да си сътрудничат по-ефективно. То позволява на експертите да работят заедно отвъд организационните граници, използвайки едни и същи данни и платформи за анализи. Фокусирано е върху достигане на резултати като подобряване на производителността, намаляване на неизправностите в оборудването, намаляване на стойността на поддръжката на активи и трансформиране на цялостното бизнес представяне. Това става в процеса на максимизиране на сигурността и защита на данните, хората и активите на всяко ниво на интегриране. Продуктовото решение вече е реализирало устойчиви дългосрочни резултати при най-рано изпробвалите го.
    • ABB Ability Дигитална подстанция – Дигиталната подстанция на АББ предоставя на клиентите в комуналния сектор несравним контрол и ефективност. Дигиталната подстанция включва в себе си фиброоптични токови сензори и разединяващи прекъсвачи с цел намаляване на изискванията от поддръжка и нуждата от километрични дължини стандартно окабеляване. ABB Ability отвежда тези нововъведения няколко стъпки по-напред, комбинирайки най-новите електрически уреди с дигитални сензори и изчисления в облак. В резултат на това мрежовите оператори могат да вземат решения на база на всеобхватна, актуална към момента информация, а предсказващите алгоритми могат да подобрят практиките по поддръжката и управлението на активи.
    • ABB Ability Умен сензор – „Умният” сензор, представен официално миналата година, свързва електрически двигатели ниско напрежение с индустриалния Интернет, позволявайки те да бъдат наблюдавани непрекъснато. Продуктовото решение, което лесно може да бъде прикрепено към двигател, предава към облака данни за вибрацията, температурата, натоварванията и консумацията на енергия. В момента, в който някой от параметрите се отклони от нормата, се генерират сигнали за предупреждение, които дават възможност на оператора да предприеме превантивни действия преди двигателят да се е повредил. Ранните индикации сочат, че умният сензор води до намаляване на времето на прекъсната работа на двигателите с до 70 % и увеличава продължителността на живота им с до 30 %. Предприемането на действия по данните с цел оптимизиране на ефективността на двигателя намалява консумацията на енергия с до 10 %.
Списъкът от свързаните с ABB Ability иновативни и динамични решения продължава с предложения като ABB Ability Asset Insight, ABB Ability Ellipse Enterprise Asset Management software, както и софтуера за инфраструктурно управление ABB Ability Data Center Automation. С решения като тези и много други, ABB Ability ще обслужва нуждите на клиенти от битовия, промишления и транспортно-инфраструктурния сектори. Портфолиото ще се възползва от силата на дигиталната революция като осигури възможности за намаляване на разходите за поддръжка, удължен живот на активите, по-ефективни операции, намалено въздействие върху околната среда и повишена безопасност на работниците.


АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технологичен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. Продължавайки своята над 125-годишна история в иновациите, АББ днес пише бъдещето на промишлената дигитализация и е двигател на Енергийната и Четвъртата индустриална революции. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с около 132 000 служители. www.abb.com

SearchCONTACT US