АББ печели поръчка на стойност $300 милиона за HVDC връзка между Обединеното кралство и Франция

АББ получава поръчката за HVDC трансформаторни станции за връзката IFA2

АББ спечели поръчка на стойност около 300 милиона щатски долара (приблизително 270 милиона евро) от британския оператор на електроснабдителната мрежа National Grid и Réseau de Transport d'Electricité (RTE), собственик и оператор на френската електропреносна мрежа, за доставка на ключова постоянно токова система високо напрежение (HVDC), която ще свърже електрическите мрежи на Франция и Обединеното кралство.

АББ ще участва в проекта за връзката, който интегрира още повече британския и френския пазари на електричество. Връзката с капацитет от 1000 мегавата ще се простира от Чилинг, Хемпшир на южния бряг на Англия до Турб в Северна Франция, преминавайки разстояние от 240 километра през Ламанша.

АББ ще достави две трансформаторни станции за високо напрежение HVDC Light®, които ще бъдат разположени във Франция и Англия и ще бъдат свързани с кабел под морското дъно. Всяка станция преобразува променливия ток в постоянен и после обратно, преди той да бъде разпределен. Това позволява ефективното и надеждно транспортиране на големи количества електроенергия на големи разстояния при минимални загуби – ключовото предимство на постоянно токовата система високо напрежение (HDVC). Технологията HVDC Light на АББ включва и допълнителни функции, като регулиране на колебанията в мрежата и възстановяване на захранването в случай на прекъсване. Тези функции осигуряват икономически предимства за оператора на мрежата и надеждна доставка на електричество за крайните потребители.

“Тази поръчка затвърждава допълнително нашите водещи позиции в областта на HVDC и подпомага стремежа ни към печеливш растеж като предпочитан партньор за създаване на по-сигурна, по-интелигентна и по-зелена мрежа,” казва Клаудио Фачин, президент на дивизия „Енергийни мрежи“ в АББ.

Трансформаторните станции ще са оборудвани с модерната система за управление и защита на ABB MACHTM, която подпомага дигиталното портфолио на компанията, базиращото се на AbilityTM. MACH действа като мозък на HVDC връзката – проследявайки, контролирайки и защитавайки сложната технология в станциите, управлявайки хиляди операции за осигуряване на надеждността на електрозахранването. Интегрирайки разширени функции за регистриране на неизправности и дистанционно управление, тя също помага за предпазване на връзката от неочаквани смущения, като например удари от мълния.

АББ е пионер на HVDC технологията от преди повече от 60 години и е изпълнила над 110 HVDC проекта, възлизащи на обща инсталирана мощност от повече от 120 000 мегавата, което представлява около половината от монтираното оборудване в световен мащаб. АББ разработва допълнително HVDC през 90-те години на ХХ век, като въвежда решението за трансформатори на източник на напрежение (VSC), наречено HVDC Light®, а също така е лидер при тази технология, като е доставила 18 от 24те VSC HVDC проекта, въведени в експлоатация по света. HVDC интерконекторите на АББ помагат на над 15 държави в надеждното пренасяне на електричество на големи разстояния.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технологичен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. Продължавайки своята над 125-годишна история в иновациите, АББ днес пише бъдещето на промишлената дигитализация и е двигател на Енергийната и Четвъртата индустриална революции. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с около 132 000 служители.www.abb.com

SearchCONTACT US