ABB utnämnd till global ledare inom SCADA-system för kraftsektorn

2017-12-04 - En ny ARC-rapport tillkännager: ”ABB:s affärsenhet Grid Automation ligger i framkanten av automatisering och digitalisering av elnät”
ABB har utsetts till global marknadsledare inom SCADA-system (Supervisory Control And Data Acquisition) för kraftöverförings- och distributionssektorn av ARC Advisory Group, ett ledande företag inom teknikforskning och rådgivning för industri, infrastruktur och städer i den nyligen publicerade rapporten ”SCADA Systems for the Electric Power Industry Market Analysis, 2016-2021.“

SCADA är ett datorbaserat system för insamling och analys av realtidsdata för att övervaka och styra utrustning för kritiska och tidskänsliga material eller händelser. Data samlas in, bearbetas och presenteras, ofta för att utfärda varningar med larm när det inträffar farliga händelser.

Enligt rapporten är ABB också den främsta leverantören av SCADA-kontrollcenterlösningar för kraftöverföring och distribution i Nordamerika och Latinamerika och man är den globala ledaren i storskaliga SCADA-projekt (över 1 miljoner dollar). Rapporten positionerar också ABB som ledande global leverantör vad gäller intäkter från programvara, tjänster, underhåll och kundsupport.

”Vi är glada över detta erkännande av ABB:s fortsatta globala ledarskap inom lösningar för nätverkshantering och vår dokumenterade erfarenhet med världens ledande energibolag”, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids. ”SCADA-systemen blir allt viktigare för styrning och drift av ett allt mer digitaliserat elnät och våra ABB AbilityTM-baserade lösningar är idealiska för denna övergång och stärker vår position som den givna partnern för att möjliggöra ett starkare, smartare och grönare elnät.”

”ABB hamnade på toppen av resultatlistan 2016 efter att ha tagit över sex procentenheter av marknadsandelarna tack vare styrkan med de integrerade SCADA-lösningarna”, säger Steve Couther, analytiker av smarta elnät på ARC och författare av rapporten. ”Vi förväntar oss att se fortsatt tillväxt på marknaden drivet av omfattande globala trender som expansion av förnybara energikällor, mikroelnät och Industrial Internet of Things (IIoT). Precis som våra prognoser förutspått överskred SCADA-marknaden för T&D-relaterade komponenter för elnätet två och en halv miljarder dollar 2016 och förväntas växa fram till 2021.”

ABB Ability™ Network Manager SCADA är en realtidsplattform för att säkert och effektivt hantera alla fjärrstyrda driftåtgärder i system för generering, kraftöverföring och distribution av energi. Styrlösningarna innebär att energibolag förbättrar tillförlitligheten och leveranssäkerheten i systemet, ökar säkerheten och maximerar driftseffektiviteten. Centrala kundfördelar omfattar prestanda, skalbarhet, internetsäkerhet och optimerad total ägandekostnad.

ABB erbjuder också en ABB AbilityTM-baserad MicroSCADA Pro-lösning för tillämpning på stationsnivå och en distribuerad genereringslösning för att integrera och hantera förnybara energikällor som solcellspaneler och vindkraft, vilket förenklar anläggningsdrift, fjärrövervakning, analyser och prognoser.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 136 000 medarbetare. www.abb.com


För mer information kontakta:
Media Relations
Tel. +41 43 317 71 11
media.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zürich
Schweiz


Sök