Älykkään sähköverkon pilottialue Vaasaan

2014-09-22 - Vaasanseudun energia-alan toimijat ABB, Vaasan Sähkö -konserni, Anvia ja Vaasan yliopisto ryhtyvät testaamaan ja pilotoimaan uusinta älykkään sähköverkon teknologiaa Vaasassa sijaitsevassa Sundomin kylässä. Maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisen älyverkkopilotin tavoitteena on parantaa sähkönjakelun luotettavuutta sekä luoda edellytykset tuuli- ja aurinkovoiman hyödyntämiselle alueen kotitalouksissa.

Hanke koskee Sundomin kylän keskustaa sisältäen Yttersundomiin rakentuvan asuinalueen. Kyse on ensimmäisestä Innovatiiviset kaupungit -ohjelman (INKA) konkreettisesta hankkeesta älyverkkoihin liittyen.

Sundomissa sähköverkko on muuttumassa haja-asutusalueen verkosta kaupunkimaisemmaksi. Verkossa yhdistyvät sekä maakaapeloidut osuudet että avojohtoverkko. ABB testaa Sundomissa uusinta verkon automatisoitua vianhallintatekniikkaa. Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on maasulun vianhallinta, jota tarvitaan verkon maakaapelointiasteen lisääntyessä. Lisäksi tavoitteena on rakentaa ratkaisut, jotka tukevat uusiutuvien energiantuotantomuotojen, kuten tuuli- ja aurinkovoiman hyödyntämistä alueella.


Käynnistymisensä jälkeen Sundomin tuulivoimala on tuottanut sähköenergiaa yli 20 000 megawattituntia, mikä vastaa 17 000 tonnin hiilidioksidipäästöjen säästymistä. Myös Sundomin vanha mylly on aikoinaan käyttänyt energianlähteenä tuulta, joskin viljan jauhamiseen. Nyt Sundomissa ryhdytään testaamaan ja pilotoimaan uusinta älykkään sähköverkon teknologiaa.

Sundomissa oleva kattava Anvian valokuituverkko mahdollistaa reaaliaikaisen mittaustiedon siirron digitaalisessa muodossa. Tieto kerätään Anvian palvelinkeskukseen, jossa se on kaikkien hankkeessa mukana olevien toimijoiden käytettävissä. Tämän ansiosta Vaasan yliopisto pystyy ainutlaatuisella tavalla tutkimaan maakaapeloinnin ja verkostoautomaation vaikutuksia ja kustannustehokkuutta todellisessa ympäristössä. Tavoitteena on, että kuluttajat saavat sähköä luotettavasti ja mahdollisimman edullisesti.

”Pilotti on upea voimainnäyttö Vaasan seudun energia-alan toimijoiden yhteistyöstä. Älykkäille verkkoratkaisuille on kysyntää paitsi Suomessa myös koko Euroopassa”, liiketoiminnan kehitysjohtaja Dick Kronman ABB:ltä sanoo.

Sundomin pilottihankkeen taustalla ovat tulevat muutokset sähkömarkkinalaissa. Vaiheittain vuoden 2028 loppuun mennessä voimaan astuvien säädösten mukaan sähkökatkojen kesto ei saa asemakaava-alueella ylittää kuutta tuntia. Kaava-alueen ulkopuolella raja on 36 tuntia. Vaasan Sähkö -konsernin tavoitteena onkin hankkeen avulla löytää ratkaisuja, joilla voidaan täyttää sähkömarkkinalain jakeluverkolle asettamat toimitusvarmuuskriteerit myös muilla keinoin kuin maakaapeloinnilla, esimerkiksi lisäämällä verkostoautomaatiota ja nostamalla sen älykkyyttä.

Pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä sijaitsee Vaasan seudulla. Siihen kuuluu yli 140 yritystä, joissa työskentelee yhteensä noin 10 000 henkilöä. Vaasan seudun osuus on noin 30 prosenttia koko Suomen energiateknologiaviennistä.

Kuva: Mikko Lehtimäki

ABB (www.abb.fi) on johtava sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä, jonka tuotteet, järjestelmät ja palvelut parantavat teollisuus- ja energiayhtiöasiakkaiden sekä liikenne- ja infrastruktuurialojen asiakkaiden kilpailukykyä ympäristömyönteisesti. ABB työllistää 100 maassa noin 145 000 henkilöä, joista Suomessa noin 5 400.

Anvia on suomalainen tieto- ja viestintäteknologian asiantuntija ja Suomen neljänneksi suurin tietoliikenneoperaattori. Asiakasläheisillä ja laadukkailla ratkaisuillaan Anvia auttaa asiakkaitaan menestymään, viihtymään, pitämään yhteyttä ja kokemaan turvallisuuden tunnetta. Anvia-konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 108 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä on noin 720. www.anvia.fi

Vaasan Sähkö Oy on Pohjanmaalla Läntisessä Suomessa toimiva johtava energian toimittaja. Yhtiö toimittaa sähköä sekä kaukolämpöä toiminta-alueensa yrityksille, julkisille järjestöille sekä yksityisille kuluttajille. Yhtiö myy sähköenergiaa noin 100.000 asiakkaalle ympäri Suomen. Vaasan Sähkön kaukolämpö kattaa melkein 90 prosenttiaVaasan kaupungin lämmitystarpeesta. Vaasan Sähköverkko Oy on Vaasan Sähkö Oy:n tytäryhtiö. Yhtiö vastaa sähkön jakelusta sekä siihen liittyvien palveluiden tarjoamisesta Vaasan kaupungin ja sen lähikuntien asiakkaille. Vaasan Sähkö -konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 149 miljoonaa euroa ja henkilökunnan lukumäärä oli 187.


Vaasan yliopisto kouluttaa vastuullisia johtajia ja asiantuntijoita tulevaisuuden tehtäviin. Tutkimuksen strategiset painoalat ovat energia, johtaminen, monikielisyys ja rahoitus.


HakuYHTEYDENOTTO

  • Lisätiedot
  • Dick Kronman
  • ABB
    p. 050 33 42287