ABB vinner order värd 60 miljoner dollar på teknik för att stärka elnätet i Storbritannien

2017-10-26 - En ny inbyggd elkraftsanläggning för högspänning vid Shurton ska mata el från kärnkraftverket Hinkley Point C till stamnätet
ABB har tagit hem en order värd 60 miljoner dollar från det ledande brittiska energibolaget National Grid om att bygga en ny högspänningsanläggning vid Shurton som ska ansluta och mata el producerad vid det nya kärnkraftverket Hinkley Point C i Somerset, sydvästra England, in i det brittiska elnätet. Ordern lades under det tredje kvartalet 2017.

Hinkley Point C kommer att producera 3,2 GW el – tillräckligt för att förse runt sex miljoner hushåll med koldioxidsnål el – vilket gör det till det enskilt största kraftverket som ansluts till National Grids system. Shurtonanläggningen, belägen sydost om Hinkleys huvudanläggning, är en viktig komponent i National Grids program för att stärka och uppgradera elnätet så det klarar ytterligare eltillförsel och ger tillförlitliga elleveranser.

ABB ska utforma, tillverka och installera den nya kraftanläggningen på 400 kV utrustat med dubbla nätanslutningar till de befintliga anläggningarna vid Taunton och Melksham. Shurton-anläggningen ska utrustas med ABB:s gasisolerade ställverk (GIS). Det gör att anläggningen kan byggas in i en kompakt byggnad och därmed optimera användningen av den begränsade ytan på platsen. Gasisolerade samlingsskenor ska ansluta ställverket till luftledningar och kabelnät. ABB ska också leverera avancerade digitala styr-, övervaknings- och telekommunikationssystem baserade på plattformen ABB AbilityTM.

”Det här projektet belyser ABB:s förmåga att leverera kompletta lösningar, från utformning till färdig anläggning, för viktiga och komplexa ställverksanläggningar”, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids. ”Vi ska fortsätta att kombinera avancerade system för övervakning, kontroll och kommunikation med vår GIS-teknik för att leverera kundvärde och stärka vår position som främsta partner när det gäller att skapa ett starkare, smartare och grönare elnät.”

Sue Adam, National Grids chef för stora infrastrukturutvecklingsprojekt, säger: ”Detta är ett viktigt projekt för National Grid. När vi kopplar in den nya koldioxidsnåla energikällan i vårt elnät kommer det att bidra till att klara landets ökande behov av hållbar energi. Vi är glada att skriva kontrakt med ABB om att bygga den nya anläggningen. Det blir en viktig länk mellan det nya kraftverket Hinkley Point C och elnätet.”

ABB:s kompakta inbyggda GIS-teknik sparar upp till 70 procent av ytan jämfört med konventionell luftisolerad (AIS) teknik. Den utrymmessnåla designen gör det också möjligt att bygga ut och uppgradera en anläggning på begränsad yta, vilket inte AIS tillåter. Dessutom ger GIS tillförlitligare elleveranser samtidigt som underhållskraven minskar.

ABB är världens ledande leverantör av transformatorstationer med spänningsnivåer på upp till 1 200 kV. Dessa transformatorstationer gör det möjligt att på ett effektivt och driftsäkert sätt överföra och distribuera el med minimal miljöpåverkan till kunder inom installation, industri och handel, liksom till sektorer som järnväg, kollektivtrafik och förnybar energi.

För mer information kontakta:
Media Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: investor.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zürich
Schweiz


SökVILL DU VETA MER?