ABB ve třetím čtvrtletí 2013: dobré výsledky ve všech divizích

Curych, Švýcarsko, 24. října 2013 – Společnost ABB ve třetím čtvrtletí 2013 díky lepším výsledkům všech divizí vykázala vyšší tržby, zisk i hotovostní toky.
  • Tržby1 a provozní zisk EBITDA2 byly vyšší ve všech divizích, čistý zisk vzrostl o 10 %
  • Běžné zakázky3 se vrátily k meziročnímu růstu, zadávání zakázek na velké projekty nadále probíhá pomalu
  • Nový generální ředitel stanovil jako prioritu růst, spolupráci a dosahování výsledků

Zakázky v oborech spojených s počátkem cyklu, které závisejí hlavně na investicích zákazníků do vyšší produktivity a efektivnosti, ve srovnání s týmž obdobím roku 2012 vzrostly. Pomalé zadávání zakázek na velké projekty, především v důsledku pokračující ekonomické nejistoty, a změna strategického zaměření divize Systémy pro energetiku způsobily nižší příjem velkých zakázek.

„Bylo to dobré čtvrtletí, v němž jsme dosáhli kvalitních výsledků a vykázali růst tržeb, zisku, hotovosti i čistého zisku, a to navzdory nadále smíšeným podmínkám na trhu,“ uvedl Ulrich Spiesshofer, generální ředitel ABB Group. „Na řadě důležitých trhů, včetně Číny a Německa, jsme dosáhli uspokojivého nárůstu zakázek a naše běžné zakázky se vrátily k meziročnímu růstu. Nadále rozšiřujeme účast ve výběrových řízeních na projekty v oborech jako je přenos elektrické energie, těžba a zpracování ropy a plynu, ovšem přidělování velkých zakázek probíhá stále pomalu.“

„Zároveň můžeme náš výkon ještě zvýšit a všem našim zainteresovaným subjektům přinést vyšší hodnotu,“ uvedl generální ředitel. „Máme například významnou příležitost dosáhnout ziskového růstu zvýšenou penetrací trhu – kdy budeme zákazníkům ve stávajících segmentech dodávat více – a urychlením vývoje inovativních výrobků a souborných řešení, včetně jejich uvádění na trh. Budeme také pokračovat v expanzi na zajímavé trhy, a to jak prostřednictvím organického růstu, tak dalším zaplňováním mezer v portfoliu pomocí vhodných akvizic.“

„Druhou oblastí, na niž se zaměříme, bude zlepšení spolupráce mezi našimi obory činnosti, abychom zákazníkům přinášeli vyšší hodnotu prodejem a dodávkou kombinovaného automatizačního a energetického portfolia ABB. Zkvalitnění provozní spolupráce nám umožní zvýšit produktivitu na novou úroveň.“

„Důsledné dosahování výsledků bude naší třetí oblastí, na niž se soustředíme. Ještě více se budeme snažit o udržitelné snižování nákladů a zvýšení hotovostního toku i kapitálové efektivnosti. Navíc posilujeme zaměření na úspěšnou integraci našich akvizic za účelem maximalizace výnosu z investic. Počátkem týdne jsme oznámili, že Greg Scheu bude celosvětově řídit integraci našich akvizic jako člen nejvyššího vedení. Je to vyjádřením naší snahy o zhodnocování akvizic.“


„Při pohledu do budoucnosti jsou faktory dlouhodobého růstu naprosto v pořádku, ovšem několik budoucích ukazatelů je smíšených, a stále stojíme před určitou nejistotou na trhu v krátkém období,“ uvedl Spieshoffer. „Ovšem i v nestálém prostředí nám naše tržní postavení, přední technologie a široké portfolio činností umožní využít příležitostí k ziskovému růstu. Proto budeme velmi cíleně pokračovat ve zvyšování příjmové stránky a zároveň budeme snižovat náklady, zlepšovat spolupráci mezi obory a zvyšovat kapitálovou efektivnost.“Finanční ukazatele za 3. čtvrtletí 2013 a za prvních devět měsíců roku 2013
Třetí čtvrtletí 2013Třetí čtvrtletí 2012Změna
v mil. USD, pokud není uvedeno jinakUSDMístní
Příjem zakázek9 0899 295-2 %-2 %
- Zásoba zakázek (konec září)27 45429 175-6 %-4 %
Tržby10 5359 745+8 %+9 %
Provozní zisk1 3241 146+16 %
- Vyjádřeno v % z tržeb12,6 %11,8 %
Provozní zisk (EBITDA)31 6381 483+10 %
- Vyjádřeno v % z provozních tržeb315,7 %15,3 %
Čistý zisk pro ABB835759+10 %
Základní zisk na akcii (USD)0,360,33
Hotovost (cash flow) z provozních činností1 241768+62 %1-9 20131-9 20124Změna
v mil. USD, pokud není uvedeno jinakUSDMístní
Příjem zakázek28 89329 715-3 %-3 %
- Zásoba zakázek (konec září)
Tržby30 47528 315+8 %+8 %
Provozní zisk3 5643 195+12 %
- Vyjádřeno v % z tržeb11,7 %11,3 %
Provozní zisk (EBITDA)34 6574 182+11 %
- Vyjádřeno v % z provozních tržeb315,3 %14,8 %
Čistý zisk pro ABB2 2622 100+8 %
Základní zisk na akcii (USD)0,990,92
Hotovost (cash flow) z provozních činností1 5611 341+16 %
1 Management se při analýzách vývoje zakázek a tržeb zaměřuje na změny vyjádřené v lokálních měnách. V tabulkách výše jsou uváděny změny vyjádřené v USD.
2 Provozní zisk (EBITDA) je zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací, očištěný od vlivu nákladů spojených s restrukturalizacemi, dále očištěný od vlivu přecenění zajišťovacích transakcí na tržní hodnotu a vlivu nerealizovaných dopadů pohybu směnných kurzů u pohledávek a závazků.
3 Běžné zakázky jsou zakázky v hodnotě nižší než 15 milionů USD.
4 Ve výsledcích za prvních devět měsíců roku 2012 jsou zahrnuté výsledky společnosti Thomas & Betts v období od poloviny května do září 2012.

ABB (www.abb.cz) je přední světovou společností působící v oblasti energetiky a automatizace. Umožňuje zákazníkům ze sféry průmyslu a výroby a distribuce energií zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu jejich činností na životní prostředí. ABB má kolem 145 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. V České republice působí na osmi lokalitách a zaměstnává více než 3 200 lidí.

HledatKONTAKT