ABB ArcSave® hjälper till att spara energi och lösa problem på Outokumpu Stainless

2016-06-10 - Ny generation av elektromagnetisk omrörare förbättrar driften av ljusbågsugnen vid Outokumpu Stainless AB i Avesta.
Under sommaren 2014 installerades en ABB ArcSave® elektromagnetisk omrörare på en 90 tons ljusbågsugn för produktion av rostfritt stål. Denna har visat sig ge avsevärda processförbättringar, inklusive eliminering av bottenskållor bestående av ferrokrom.Outokumpu Stainless AB i Avesta har specialiserat sig på tillverkning av kvalificerade stålsorter med högt krominnehåll. Ferrokrom, som tillsätts i processen och har en högre smältpunkt än den omgivande smältan, sedimenterar och bildar skållor i ugnsbotten. På Outokumpu ledde detta till variationer i tappvikt, högre elektrod- och energiförbrukning och praktiska svårigheter vid skrotchargering, som i sin tur medförde en negativ inverkan på produktiviteten.

Lösningen
Outokumpu valde ArcSave, den nya generationen av elektromagnetisk omrörare (EMS), för att förbättra prestandan i sin ljusbågsugn (EAF). ArcSave optimerades utifrån Outokumpus krav på processförbättringar och förväntningarna på minskade kostnader och förbättrad produktivitet uppnåddes.

Under sommaren 2014 levererades en ArcSave till Outokumpu Stainless AB för installation på sin 90 tons ljusbågsugn. Ett nytt ugnsfat, vars nedre del tillverkades av omagnetiskt rostfritt stål, monterades och för att utnyttja den fulla potentialen hos ArcSave, installerades en ny temperaturrobot. Utrustningen förmonterades och testades före leverans, och förberedande arbete inklusive installation skedde under planerade driftstopp.

Resultaten
I linje med Outokumpus mål bidrar ArcSave till en stabilare ljusbågsugnsprocess i form av jämn tappvikt, homogen ståltemperatur, stabil nedsmältning med jämn ljusbåge samt snabbare slagg/metallreaktioner som dessutom lett till fördelar i efterföljande AOD-processen. Detta ger både högre metallurgisk kvalitet och ekonomiska fördelar samt en smidigare och mer tillförlitlig process.

"Vi lyckades lösa problemet med ferrokromskållor i botten tack vare ArcSave®", säger Pär Ljungqvist, EAF processutvecklare på Outokumpu Stainless. "Detta har resulterat i en jämnare, mer reproducerbar EAF process till lägre kostnad.''

Diagrammet nedan visar genomsnittliga besparingar jämfört med tre månader före och tre månader efter installationen:

Produktivitetsökning +6 till 8 %

Total energiförbrukning -3 till 4 %

Elektrodförbrukning -8 till 10 %

Power-on time -4 till 5 %

Träffsäkerhet tapptemperatur 100%

Minskad tapptemperatur -20 till 30oC

Träffsäkerhet tappvikt +24% (uppnådde 93 %)

N2 förbrukning -70 %

Om elektromagnetisk omrörning från ABB
Stål- och aluminiumindustrin har valt ABB:s beröringsfria elektromagnetiska omrörningsteknologi (EMS) i över 1200 installationer världen över. ABB har tagit fram och fortsätter kontinuerligt utveckla denna teknik för att säkerställa att kunderna får långsiktiga, betydande resultat av dess användning. ABB:s breda och mångsidiga utbud av EMS produkter ger lösningar som kan anpassas till specifika processer för att ge maximala processförbättringar. Med EMS kan effektiv omrörning uppnås när magnetfältet från den statiska induktionsspolen, placerad på utsidan av ugnen, samverkar med det elektriskt ledande metallbadet. EMS reducerar effektivt förhöjda yttemperaturer och eliminerar hot-spots i smältan. Detta, i kombination med minimerad oxidation i smältytan, förbättrar väsentligt värmeöverföringen till smältan, vilket leder till ökad produktivitet, en säkrare arbetsmiljö och en mer tillförlitlig process. Förutom elektromagnetisk utrustning erbjuder ABB omfattande prestandalösningar för stålindustrikunder. Läs mer på http://new.abb.com/metals

Om ABB
ABB (www.abb.com) är ett ledande globalt teknikföretag inom kraft och automation. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernen verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
ABB Sverige

Anders Lehman, Vice President Metallurgy Products

Tel: 021-34 09 08
anders.f.lehman@se.abb.com


Christine Gunnarsson, presschef

Tel. 021-32 32 32

press@se.abb.com


SökVILL DU VETA MER?