Guldjakt i Skellefteå

I juni 2012 invigdes Bolidens nya återvinningsanläggning för elektronikskrot vid Rönnskär i Skellefteå. Den gör Rönnskär till en världsledande återvinnare av bland annat guld.

Rönnskär är ett integrerat metallurgiskt komplex. Här produceras huvudsakligen metaller ur råmaterial som kommer från gruvor runt om i världen, mestadels från Bolidens egen koppargruva Aitik nära Gällivare.

Men allt större andel kommer från återvinning av elektronikskrot (e-skrot), det vill säga kretskort från datorer, mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning som innehåller metaller som koppar, guld och silver samt en rad andra metaller.
"Vi köper e-skrot från leverantörer i Europa. Mer än 200 ton smälts ner varje dygn", berättar Roger Eriksson, projektledare för eldelen av expansionsprojektet på Rönnskär.

Världens volymer av elektronikavfall ökar snabbt samtidigt som smältverken som kan hantera elektronikskrot är få.
"Inom EU säljs årligen omkring 24 kilo elektronik per person. Men bara sex kilo återvinns i dagsläget och i USA är det ännu sämre."

Varje dag framställs tre guldtackor på 12,5 kilo styck från elektronikskrotet.


Stor potential
Glappet däremellan är potentialen för den framtida tillgången på e-skrot. Höjda miljökrav inom EU gör också att lågvärdigt e-skrot inte längre kan tippas hur som helst.

EU planerar via WEEE-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment) att år 2016 öka sitt återvinningsmål till 13,6 kilo e-skrot per person.

I Sverige återvinns dock redan nu 16,3 kilo. I Skellefteå, där Rönnskärsverken ligger, är elektronikåtervinningen hela 21 kilo, enligt Bolidens uppgifter.

För att möta det ökande behovet av återvinning har Boliden kontinuerligt ökat kapaciteten. ABB har spelat en betydande roll i expansionen, men den är också viktig för Rönnskär som helhet.

1999 installerade ABB det första automationssystemet, ABB Advant. Redan då var det ett av de största kontrollsystemen genom tiderna med 50 000 I/O-punkter.
"Den stora uppgraderingen till 800xA gjordes för fem år sedan. I dag styrs hela återvinningsprocessen av 800xA med anpassade funktioner som fjärrstyrning av processen och en exakt positionering för att förhindra spill av smält metall från ugnen", säger Roger Eriksson.

Nytt kaldoverk för e-skrot
Rönnskär använder Bolidens egenutvecklade Kaldoteknik, en metallurgisk process med roterande ugn. För två år sedan togs beslutet om att bygga ett nytt kaldoverk för e-skrot, e-kaldon, för att flerdubbla återvinningkapaciteten.
"Det var en investering i storleksordningen 1,3 miljarder", berättar Roger Eriksson.

Tidigare utvann Boliden det mesta av guldet ur malm från gruvkoncentrat. Nu kan Boliden utvinna två tredjedelar av allt sitt guld ur elektronikskrot. Det innebär stora fördelar eftersom det bara går att utvinna cirka åtta gram guld ur ett ton kopparcentrat från Aitik-gruvan.

Ur ett ton e-skrot går det att få fram 100 gram rent guld. Återvinningskapaciteten motsvarar cirka två miljoner kasserade mobiler per dag. Varje dag framställs i snitt tre nya guldtackor à 12,5 kilo, värda drygt 4,7 miljoner kronor styck.
"Dessutom är energiåtgången bara en tredjedel jämfört med utvinning av metaller ur gruvkoncentrat. Vid sidan av guldet får vi också ut betydande mängder koppar, silver och palladium", berättar Roger Eriksson.

Till den nya e-kaldon har ABB levererat ett omfattande sortiment av processkritisk kraft- och automationsteknik, inklusive styrsystemet för processen.

På den elektriska sidan har ABB levererat lösningar som inkluderar Låg- och mellanspänningsställverk för kraftdistribution i hela anläggningen samt torrisolerade transformatorer som tål mekanisk stress och termisk chock.

Anläggningen invigs
I början av juni 2012 invigdes anläggningen. Roger Eriksson är nöjd med ABB:s insats.
Vi hade en tidsplan som från början visade sig vara väl optimistisk. Trots det har vi nu en anläggning som fungerar och producerar enligt plan", säger han.

I och med att betydligt fler signaler från processens olika steg plockas in har kontrollen över processen utvecklats enormt.
"Dessutom har operatören allt framför sig och skulle i princip kunna göra jobbet hemifrån", avslutar Roger Eriksson.

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 3/2012

FAKTA

Rönnskär är en av världens mest effektiva integrerade kopparsmältverk och metallurgiska komplex. År 2011 producerades 219 000 ton koppar samt avsevärda mängder bly, guld, silver, zink klinker, svavelsyra och flytande svaveldioxid.

Investeringen i de nya anläggningarna har inneburit ett trettiotal nya jobb på Rönnskär.

ABB har levererat. Nytt styrsystem, 3 CPU:er, 5 nya operatörsstationer. Hårdvara och mjukvara. Låg- och mellanspänningsställverk. Distributionstransformatorer av typen Resibloc. Frekvensomriktare. Projektledning applikation och drifttagning på styrsystem.

Det går åt mindre energi att utvinna metaller ur skrot än ur gruvkoncentrat, säger Roger Eriksson, projektledare på Rönnskär.

Sök