ABB tukemaan JAMKin Automaatio luo huomisen työpaikat -hanketta

2017-03-16 - ABB tekee kattavan tuotelahjoituksen Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) hankkeeseen, jolla kehitetään automaation turvallisuuskoulutusta. Hanke on osa Teknisen kaupan Automaatio luo huomisen työpaikat -kampanjaa.

ABB:n lahjoittamat tuotteet ovat osa ammattikorkeakoulun uutta oppimisympäristöä, jonka avulla kehitetään ammattikorkeakoulun opettajien automaation turvallisuusosaamista ja kehitetään uusia koulutuspaketteja insinöörikoulutukseen. ABB on lahjoittanut oppimisympäristöön muun muassa turvalogiikan, uusimman teknologian taajuusmuuttajat, ohjauskojeita, katkaisijoita, mittalaitteet sekä räjähdysvaarallisiin tiloihin soveltuvan moottorin.

”Insinöörien tulee hallita prosessien ja tuotantolinjojen automaatio ja sähköiset ohjaukset myös turvallisuuden ja koneturvallisuuden näkökulmasta. Tällä hetkellä moniin opintojaksoihin sisältyy automaation turvallisuuteen liittyviä suunnitteluperiaatteita, mutta osaaminen jää suhteellisen kevyelle pohjalle. ABB:n laitteilla annetaan käytännönläheistä koulutusta siitä, miten suunnitellaan vaaditun turvallisuuden eheystason mukainen automaatiosovellus laitevalintoineen ja turvatoimintoineen. Olemme hyvin kiitollisia ABB:n tuesta koulutuksen kehittämiseen”, sähköautomaatiotekniikan yliopettaja Seppo Rantapuska Jyväskylän ammattikorkeakoulusta sanoo.

”Elämme neljännen teollisen vallankumouksen aikaa, jossa digitalisaatio ja automaatio muokkaavat teollista tuotantoa voimakkaasti. ABB haluaa olla mukana edistämässä alan insinööriosaamisen kehittämistä Suomessa, myös turvallisuuden näkökulmasta”, tuotemarkkinointijohtaja Kari Karvonen ABB:ltä sanoo.

JAMKin hanke on osa Teknisen kaupan Sähkö- ja koneautomaatiojaoston vuonna 2015 lanseeraamaa Automaatio luo huomisen työpaikat -kampanjaa. Sen tavoitteena on lisätä tietoisuutta automaatiosta ja sen merkityksestä Suomen teollisuudelle ja kilpailukyvylle, innostaa alan opiskeluun ja turvata yhteistyössä oppilaitosten kanssa alan opiskelun edellytykset.

HakuYHTEYDENOTTO