ABB och Fluor i samarbete för att leverera kraftanläggningsprojekt globalt

2016-10-04 - ABB och Fluor har inlett ett globalt strategiskt samarbete för att genomföra stora nyckelfärdiga EPC-projekt (teknik, inköp och konstruktion) för kraftanläggningar.

Genom att kombinera ABB:s världsledande teknik och den marknadsledande positionen inom kraftöverföring och distribution med Fluors expertis och erfarenhet av att leverera stora EPC-projekt kommer samarbetet att bidra till att möta det växande behovet av kraftnät över hela världen för att få säkra, tillförlitliga och toppmoderna kraftanläggningar.

  • Samarbetet kombinerar ABB:s ledande marknadsposition inom kraftteknik med Fluors expertis inom hantering av stora EPC-projekt
  • Samarbetet fångar upp nya tillväxtmöjligheter för båda företagen

”Vi är stolta över att samarbeta med Fluor för att dra nytta av de enorma möjligheter den pågående energiomställningen och tillhörande investeringar i kraftinfrastruktur innebär. Tillsammans avser vi att växa genom att komplettera varandras styrkor i unika kundtjänster för projekt inom kraftanläggningar”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer. ”Strategiska samarbeten som detta är en hörnsten i vår strategi ’Next Level’och det hjälper oss att stimulera tillväxten samtidigt som vi minimerar riskerna.”

Kraftanläggningar är viktiga delar i kraftnätsinfrastrukturen som underlättar en effektiv överföring och distribution av el. De styr och skyddar elflödena, förbinder kraftverken med elnätet och kopplar samman transmissions- och distributionsnäten likväl som slutkonsumenterna.

”Fluors nya globala strategiska samarbete med ABB mot kraftanläggningsmarknaden förväntas ge unika synergieffekter till våra kraftnätskunder”, säger David Seaton, ordförande och CEO för Fluor. ”Denna strategi är ett exempel på vårt fokus på att tillgodose kundbehov med vårt unika integrerade lösningserbjudande.”

ABB är världsledande inom luftisolerade, gasisolerade och hybrida ställverk med spänningsnivåer på upp till 1 200 kV. Dessa ställverk underlättar en effektiv och tillförlitlig överföring och distribution av el med minimal miljöpåverkan. De betjänar kunder inom både energi, industri och handel liksom sektorer som järnväg, kollektivtrafik och förnybar energi.

”Det globala samarbetet med Fluor stärker vår strategiska inriktning på att utveckla nya affärsmodeller när vi fortsätter att omvandla vår verksamhet för att generera ett ännu större kundvärde”, säger Claudio Facchin, global chef för division Power Grids.

Om ABB
ABB
(ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikföretag inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät, som betjänar kunder inom energibolag, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. I över 40 år har ABB drivit utvecklingen av framtidens industriella digitalisering. Med över 70 miljoner enheter uppkopplade genom sin installerade bas på över 70 000 styrsystem över samtliga kundsegment har ABB en idealisk position för att kunna dra nytta av energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. Med över 130 års erfarenhet bedriver ABB idag verksamhet i över 100 länder och har cirka 135 000 anställda. www.abb.com

Om Fluor
Fluor Corporation (NYSE: FLR) är ett globalt företag inom teknik, inköp, tillverkning, konstruktion och underhåll som utformar, bygger och underhåller kapitaleffektiva anläggningar för sina kunder på sex kontinenter. I mer än hundra år har Fluor betjänat sina kunder genom att leverera innovativa och integrerade lösningar i hela världen. Fluor har sitt huvudkontor i Irving i Texas och är rankade som nummer 155 på listan FORTUNE 500 med en omsättning på 18,1 miljarder USD 2015 och man har över 60 000 anställda runt om i världen. Mer information finns på www.fluor.com. Ni kan också följa oss på Twitter@FluorCorp.

Viktigt att notera angående framåtsyftande information
Detta pressmeddelande innehåller s.k. framåtblickande information och uttalanden. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förväntar, ”bedömer”, ”räknar med”, ”mål”, ”planer”, ”troligen” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något eller alla av våra fastställda mål. Fastän ABB Ltd bedömer att förväntningar som avspeglas i alla framåtsyftande uttalanden bygger på rimliga antaganden, kan vi inte garantera att de uppfylls.

För mer information kontakta:
ABB
Media Relations
Saswato Das,
Antonio Ligi, Domenico Truncellito, Sandra Wiesner
Tel: +41 43 317 65 68

media.relations@ch.abb.com

Fluor
Media Relations
Brian Mershon/Brett TurnerTel: 469.398.7621/864.281.6976
Investor Relations
Geoff Telfer/Jason Landkamer
Tel: 469.398.7070/469.398.7222 tel

SökVILL DU VETA MER?