Společnost ABB uvádí na trh celosvětově první jistič pro nízké napětí určený pro inteligentní sítě

Tato inovace dokáže ušetřit objem elektřiny odpovídající spotřebě 1,4 milionu evropských domácností a pomáhá při prevenci výpadků.
Curych, Švýcarsko, 9. dubna 2013 – Společnost ABB, která má vůdčí postavení v oblasti energetických a automatizovaných technologií, dnes uvedla na trh produkt Emax 2, první jistič pro nízké napětí s integrovanými funkcemi energetického řízení. V nahrazení stávajících tradičních jističů produktem Emax 2 spočívá potenciál ročních úspor ve výši 5,8 milionu megawatt hodin (MWh). To odpovídá roční spotřebě elektřiny v 1 400 000 evropských domácnostech.

Kliknutím zde můžete zobrazit informační grafiku ilustrující úspory vyplývající z používání jističe Emax 2.

Uvedená úspora energie by vedla ke snížení emisí o 4 miliony tun CO2, jinými slovy emisí vyprodukovaných více než 1 milionem automobilů ročně. V rámci konkrétní instalace v budovách lze využitím produktu Emax 2 docílit snížení energetické náročnosti ve špičkách až o 15 procent ve srovnání s klasickými jističi.

Jističe typu Emax 2 se používají tam, kde je nutné zajistit ochranu a řízení velkých objemů energie v prostředí nízkého napětí, např. v průmyslových a komerčních budovách, datových centrech a na lodích.

Výměna stávajícího jističe za nový Emax 2 je technicky jednoduchá. Díky úsporám energie se investice do jističe Emax 2 běžně vrátí během jednoho roku.

Tento jistič zahrnuje ochranné relé s integrovanou řídicí funkcí, která umožňuje měřit a hodnotit spotřebu energie a řídí zatížení tak, aby byl zajištěn provoz ve špičkách v souladu s parametry nastavenými uživatelem. Tato vlastnost pomáhá i při prevenci výpadků, protože jejich základní příčinou bývá poptávka převyšující ve špičkách nabídku.

Energetické řízení probíhá tak, že dodávka elektřiny do zbytných součástí zařízení se odpojí a znovu připojí až v okamžiku, kdy je dosaženo příslušné úrovně parametrů. Inteligentní rozhodování provádějí zabudovaný řídicí prvek a software, jež využívají složité algoritmy pro určování okamžiku, kdy je vhodné zapínat přívod elektřiny, a to při zajištění obecné funkčnosti nebo produktivity připojených zařízení.

Jistič má i komunikační modul, který umožňuje sdílet zásadní údaje o spotřebě a spolehlivosti systému přímo s inteligentní sítí a dalšími protokoly.

„Jističe jsou v rámci elektrických systémů jednou z největších příležitostí, jak dosahovat dalších úspor energie. Jističe se běžně využívají pro zajištění bezpečnosti a ochrany elektrických obvodů, ale nyní je poprvé v historii používáme i pro úsporu energie,“ řekl Tarak Mehta, ředitel divize produktů nízkého napětí ve společnosti ABB.

„Jelikož jističe jsou všude kolem nás, souhrnný potenciál energetických úspor je obrovský. Jde o výborný příklad toho, jak můžeme využívat inteligentní technologie k omezování plýtvání energiemi. Je to dobrá zpráva pro životní prostředí i pro naše zákazníky, kteří mají možnost dosahovat významných energetických úspor, pokud přejdou na náš nový produkt,“ dodal Tarak.

Vývoj nového jističe Emax 2 probíhal pod vedením výzkumného střediska ABB v italském Bergamu několik let.

Společnost ABB investovala v roce 2012 do výzkumu a vývoje cca 1,5 miliardy dolarů a po celém světě zaměstnává 7 000 odborníků na moderní technologie.


ABB (www.abb.com) má vůdčí postavení v oblasti energetických a automatizovaných technologií, které umožňují zákazníkům v energetice a průmyslu zlepšovat jejich výsledky při snižování dopadů na životní prostředí. Skupina ABB Group působí v asi 100 zemích a zaměstnává více než 145 000 lidí.

V případě potřeby dalších informací k některým technickým pojmům v textu prosím použijte slovník: www.abb.com/glossary.

Hledat