Společnost ABB mění obchodní strategii své divize Systémy pro energetiku s cílem zvýšit ziskovost

2012-12-17 - Společnost ABB dnes uvedla, že v návaznosti na svou strategickou revizi divize Systémy pro energetiku mění obchodní strategii této divize za účelem zajištění vyšší a soustavnější ziskovosti.
  • Změna zaměření na činnosti s vyšší hodnotou a nižším rizikem
  • Vyšší cílové pásmo provozní marže EBITDA v divizi Systémy pro energetiku odráží nové cíle v ziskovosti
  • Související náklady ve výši přibližně 350 milionů USD budou zahrnuté do 4. čtvrtletí 2012
  • Cíle skupiny ABB do roku 2015 zůstávají nezměněné
K revizi, která byla oznámena po výsledcích ABB za třetí čtvrtletí, vedly výsledky, které byly nestabilní a nedosahovaly očekávání vedení, a to navzdory výrazným investicím v uplynulých tří letech. Tyto investice se týkaly vývoje výrobků, rozšíření kapacit a akvizice softwarových podniků za účelem zlepšení výrobkového portfolia.

Divize přesouvá své zaměření na výrobky, systémy, služby a software s vyšší marží. Zavírá své provozy EPC (inženýrské práce, dodávky, stavby) ve více než deseti státech, kde návratnost projektů neodpovídá rizikům při realizaci. Za účelem realizace tohoto nového strategického zaměření došlo v této divizi k výrazným změnám ve vedení a organizaci. Divize bude nadále poskytovat zákazníkům komplexní systémovou nabídku v projektech, které se vyznačují vyšším zapojením společnosti ABB a odpovídajícím profilem návratnosti vzhledem k riziku.

„Nedávno jsme podstatně investovali do zvýšení potenciálu divize Systémy pro energetiku pro tvorbu hodnoty,“ uvedl Joe Hogan, generální ředitel společnosti ABB. „Divize Systémy pro energetiku však nevykazovala konzistentní návratnost. To není přijatelné. Proto u této divize měníme strategii s cílem dosáhnout růstu, ziskovosti a návratnosti hotovosti.“V souvislosti s tím společnost ABB zvýšila cílové pásmo provozního zisku EBITDA (zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací) divize Systémy pro energetiku pro léta 2011 až 2015 ze současných 7–11 % na 9–12 %. Předpokládá se, že divize dosáhne dolní hranice nového pásma do čtvrtého čtvrtletí roku 2013. Cíl organických tržeb CAGR byl zároveň snížen z 10–14 % až 7–11 %, což odráží omezení EPC činností s nízkou přidanou hodnotou a přísnější výběr projektů. ABB potvrzuje všechny své další cíle do roku 2015.

Tyto kroky podle očekávání ve čtvrtém čtvrtletí sníží zisk před úroky a zdaněním (EBIT) vykazovaný divizí systémy pro energetiku přibližně o 350 milionů USD. Z toho se přibližně 100 milionů USD vztahuje k výdajům spojeným s restrukturalizací a dalším neprovozním odpisům, a není zahrnuto v provozním zisku před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA). Zbytek vyplývá z dodatečných nákladů, které podle očekávání budou spojené se zavíráním některých místních závodů a také dalšího překročení nákladů na malém počtu projektů. Očekává se, že náklady programu se zaplatí do dvou a půl roku.


Hledat