ABB: folytatódik a növekedés

2017-10-26 - „Folytatjuk azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja, hogy minden régióban erősödjön a növekedés üteme” – nyilatkozta Ulrich Spiesshofer, az ABB vezérigazgatója.
  • 5%1-kal nőtt a rendelésállomány, 6%-kal növekedett a kisebb volumenű, de rendszeres rendelések állománya. A rendelésállomány szintje minden régióban magasabb volt.
  • A szolgáltatásokra és szoftverekre szóló rendelések értéke 11%-kal emelkedett; az ABB AbilityTM a növekedés egyik motorja
  • 3%-kal nőtt az árbevétel
  • Az üzemi EBIDTA marzs2 12,9%-ra javult
  • Az adózott nyereség 525 millió dollár, a működési EPS +7%3
  • A működési cash flow 954 millió dollár
  • A nettó forgótőkének az árbevétel százalékában kifejezett értéke stabil, alakulására a B&R akvizíciója és a kábel üzletág értékesítése gyakorolt jelentős hatást
  • A B&R akvizíciója július 6-on lezárult; az új üzletrészek integrálása jól halad
  • Az ABB piacvezető pozícióját tovább erősíti a GE Industrial Solutions felvásárlása

„Folytatjuk azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja, hogy minden régióban erősödjön a növekedés üteme” – nyilatkozta Ulrich Spiesshofer, az ABB vezérigazgatója. „A harmadik negyedévben 5%-kal bővült a teljes rendelésállomány, az árbevétel 3%-kal nőtt, az Energetikai Hálózatok divíziónál pedig folytattuk az üzleti modell átalakítását. Az erősödő piacorientáltság és a nagy növekedési ütemet mutató szegmensekre, így például az e-járművek töltésére, a robotikára, illetve az élelmiszer- és italgyártásra történő fókuszálás sikeresnek bizonyul.”

„Az Energetikai Termékek, valamint a Robotika és Gyártásautomatizálás divíziók az előző negyedévhez képest növelték az árrésüket, míg az Ipari Automatizálás és az Energetikai Hálózatok divíziók stabil működési teljesítményt nyújtottak a harmadik negyedévben” – mondta az ABB vezérigazgatója. „A B&R beintegrálási folyamata jól halad. A GE Industrial Solutions nemrég bejelentett akvizíciójával megerősítjük második helyünket a villamos energetikai rendszerek globális piacán. Az akvizíció támogatást nyújt ahhoz a tervünkhöz is, hogy valóra váltsuk az értékteremtési céljainkat.”

„A közeljövőben továbbra is a nyereséges, organikus növekedésre fókuszálunk. Folytatjuk a feladatok végrehajtását, és megfelelő lépéseket teszünk annak érdekében, hogy sikeresen fejezzük be a 2017. évi átalakítási folyamatot” – tette hozzá. „Tovább csökkentjük a portfóliónk kockázati szintjét, erőfeszítéseink súlypontját pedig a nagyobb növekedési ütemet mutató szegmensek és a fokozott versenyképesség irányába helyezzük át.”

KULCSZÁMOKVÁLTOZÁSVÁLTOZÁS
(millió $-ban, ha másképp nincs jelezve) Q3
2017
Q3
2016
US$ Összehason-
lító alapon
9 Hó.
2017
9 Hó.
2016
US$ Összehason-
lító alapon
1.
Megrendelések 8 157 7 533 +8% +5% 24 909 25102 -1% +1%
Árbevétel 8 724 8 255 +6% +3% 25 032 24 835 +1% +2%
Működési EBITA21124 1 063 +6% +3% 43 109 3 134 -1% 0%4
A működési árbevétel %-ában12,9% 12,8% +0,1pts 12,5% 12,6% -0,1pts
Nettó eredmény 571 568 +1% 1820 1474 +23%
Alap EPS ($) 0,27 0,27 +1% 3 40,85 0,68 +24%3
Működési EPS2 ($) 0,34 0,33 +4%3 +7%3 0,92 0,96 -4%3 -2%3

Rövid és hosszú távú kilátások

Míg bizonytalanságok uralkodnak, a makrogazdasági jelek pozitív trendet mutatnak Európában és az Egyesült Államokban. Kínában várhatóan tovább folytatódik a növekedés. Az átfogó globális piac szerény növekedést mutat, és a világ különböző részein tapasztalható geopolitikai feszültségek befolyásolják. Az olajárak és a devizaárfolyamok hatása várhatóan továbbra is befolyásolják vállalat eredményeit. 2017 átmeneti év marad az ABB számára.

Az ABB három, fő ügyfélszektorában – a közművek, az ipar és a közlekedés & infrastruktúra – a vonzó, hosszú távú keresleti kilátásokat az energia és a negyedik ipari forradalom vezérli.

Az ABB jó helyzetben van ahhoz, hogy erős piaci és földrajzi jelenlétével, üzleti tevékenységeivel, technológiai vezető szerepével és pénzügyi erejével megragadja ezeket a lehetőségeket a hosszú távú nyereséges növekedés érdekében.

További információk

A 2017 Q3-as eredményekről sajtóközleményt és prezentációt találnak az ABB News Center-en (www.abb.com/news) és a befektetői kapcsolatok honlapján (www.abb.com/investorrelations). A teljes, angol nyelvű tájékoztatás a következő linken érhető el: http://new.abb.com/news/detail/2320/q3-2017-results-abb-continuing-growth


1. A megrendelések, az alaprendelések, a bevételek és a teljesítésre váró rendelésállomány növekedési üteme összehasonlító alapon (a felvásárlásokkal és az eladásokkal korrigálva, helyi pénznemben). A „Kulcsszámok táblázata” a növekedési ütemet US$-ban mutatja be (Key Figures table).
2. A nem GAAP szerinti egyeztetésekért lásd a „Kiegészítő egyeztetések és definíciók” fejezetet a 2017. évi harmadik negyedévi pénzügyi tájékoztatóban (Q3 2017 Financial Information).
3. Az EPS növekedési ráta kiszámítása kerekítetlen összegekkel történtek. Az egy részvényre jutó összehasonlítható működési eredmény konstans devizanemben (2014-es árfolyam, nincs kiigazítva az üzleti portfólió változásai szerint).
4. Állandó devizaárfolyam (nincs kiigazítva a portfólió változásaival).

KeresésKAPCSOLAT