ABB: pokračující růst

Curych, Švýcarsko, 26. října 2017: hlavní výsledky za 3. čtvrtletí
  • Celkový příjem zakázek vzrostl o 5 %1 a základních zakázek o 6 %; příjem zakázek byl vysoký ve všech regionech
  • Zakázky na služby a software vzrostly o 11 %, na nárůstu se významně podílela digitální nabídka ABB Ability™
  • Tržby vzrostly o 3 %
  • Provozní zisková marže EBITA2 se zvýšila na 12,9 %
  • Čistý zisk 571 milionů USD; provozní zisk na akcii vzrostl o 7 %3
  • Peněžní tok z provozních činností ve výši 954 milionů USD
  • Čistý provozní kapitál jako procento z tržeb zůstal na stejné úrovni a byl ovlivněn akvizicí společnosti B&R a odprodejem výroby VVN kabelů
  • Akvizice B&R dokončena dne 6. července, začlenění probíhá
  • Přední postavení v oblasti elektrotechniky posílila akvizice společnosti GE Industrial Solutions

„Pokračujeme v tvorbě růstové dynamiky ve všech regionech. Ve třetím čtvrtletí vzrostl celkový příjem zakázek o 5 % a tržby o 3 % a pokračujeme v transformaci obchodního modelu v divizi Energetika,“ uvedl generální ředitel ABB Group Ulrich Spiesshofer. „Kombinace výrazného tržního zaměření a zacílení na vysoce růstové segmenty, jako je například nabíjení elektrických vozidel, robotika a potravinářský průmysl, se vyplácí.“

„Ziskové marže v divizích Elektrotechnické výrobky a Robotika a pohony se postupně zlepšily a divize Průmyslová automatizace a Energetika v tomto čtvrtletí vykázaly dobré provozní výsledky,“ uvedl dále Ulrich Spiesshofer. „Začlenění společnosti B&R probíhá dobře. Díky nedávno oznámené akvizici společnosti GE Industrial Solutions posilujeme naše postavení světové dvojky v elektrotechnice a máme jasný plán, jak dosáhnout takové tvorby hodnoty, jakou jsme si předsevzali.“

„V dalším postupu zachováme naše primární zaměření na ziskový organický růst. Budeme dále plnit své úkoly a provádět vhodné kroky k úspěšnému završení přechodového roku 2017,“ doplnil Ulrich Spiesshofer. „Nadále snižujeme riziko spojené s naším portfoliem a pokračujeme v přesunu těžiště směrem k vysoce růstovým segmentům a vyšší konkurenceschopnosti.“


Finanční ukazatele za 3. čtvrtletí 2017Změna
v milionech USD, pokud není uvedeno jinak 3. čtvrtletí 20173. čtvrtletí 2016USDSrovnatelné vyjádření
Příjem zakázek8 1577 533+8 %+5 %
Tržby8 7248 255+ 6 %+3 %
Provozní zisk EBITA21 1241 063+6 %+3 %4
vyjádřeno jako % z provozních tržeb12,9 %12,8 %+0,1 procentního bodu
Čistý zisk571568+1 %
Základní zisk na akcii (USD)0,270,27+1 %3
Provozní zisk na akcii2 (USD)0,340,33+4 %3+7 %3
Peněžní tok (cash flow) z provozních činností9541 081-12 %

Finanční ukazatele za prvních 9 měsíců roku 2017Změna
v milionech USD, pokud není uvedeno jinak 1–9 / 20171–9 / 2016USDSrovnatelné vyjádření1
Příjem zakázek24 90925 102-1 %+1 %
Tržby25 03224 835+1 %+2 %
Provozní zisk EBITA23 1093 134-1 %0 %4
vyjádřeno jako % z provozních tržeb12,5 %12,6 %-0,1 procentního bodu
Čistý zisk1 8201 474+23 %
Základní zisk na akcii (USD)0,850,68+24 %3
Provozní zisk na akcii2 (USD)0,920,96-4 %3-2 %3
Peněžní tok (cash flow) z provozních činností1 9302 415-20 %

Krátkodobý výhled

Třebaže nejistoty přetrvávají, makroekonomické indikátory se v Evropě a ve Spojených státech vyvíjejí pozitivně a očekává se pokračování růstu v Číně. Celkově globální trh vykazuje mírný růst a je poznamenán geopolitickým napětím v různých částech světa. Očekává se, že výsledky společnosti budou nadále ovlivňovány cenami ropy a vývojem měnových kurzů. Rok 2017 pro ABB zůstane přechodovým rokem.


1 Míra růstu zakázek, základních zakázek, tržeb a zásoby zakázek je uvedena ve srovnatelném vyjádření (upravená v místních měnách o akvizice a odprodeje aktiv). Míra růstu se v tabulce uvádí v USD.
2 Veličiny mimo GAAP viz „Supplemental financial Information and definitions“ v příloze Q3 2017 Financial Information k této tiskové zprávě na www.abb.com.
3 Míra růstu zisku na akcii se počítá pomocí nezaokrouhlených hodnot. Srovnatelný provozní zisk na akcii je uveden ve stálé měně (v měnových kurzech roku 2014 a bez úpravy o změny v obchodním portfoliu).
4 Ve stálé měně (bez úpravy o změny v obchodním portfoliu).


Společnost ABB

ABB (ABBN: Six Swiss Ex) je lídr a průkopník v oborech elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky. Zákazníci ABB pocházejí z odvětví energetiky, průmyslu, dopravy a infastruktury z celého světa. V návaznosti na více než 125 let tradice inovací společnost ABB dnes tvoří budoucnost průmyslové digitalizace a je hybnou silou energetické a čtvrté průmyslové revoluce. ABB působí ve více než 100 státech a má přibližně 136 000 zaměstnanců. www.abb.com