Konsernsjef Joe Hogan forlater ABB av private årsaker

2013-05-10 - ABBs konsernsjef Joe Hogan har besluttet å forlate ABB av private årsaker. Det er ennå ikke fastsatt noen dato for hans avgang. Hogan vil fortsette som leder for ABB inntil en etterfølger er bekjentgjort. Han vil sikre en smidig overgang.
- Joe er en dyktig og fremgangsrik konsernsjef. Han har gjort en fantastisk jobb med å lede selskapet gjennom den dypeste økonomiske krisen i manns minne. ABB er i dag i en mye bedre posisjon enn da han tiltrådde for fem år siden. Jeg vet dette har vært en vanskelig beslutning for Joe, og styret beklager oppriktig at Joe forlater selskapet, sier ABBs styreformann Hubertus von Grünberg.

Hogan begynte som konsernsjef for ABB i september 2008. Under hans ledelse har ABB investert rundt 20 milliarder dollar for å styrke selskapet. Det er foretatt store investeringer i oppkjøp og i forskning og utvikling for å sikre ABBs fortsatte teknologiske lederskap innen kraft og automasjon.

- Under Joes ledelse har ABBs konkurranseevne forbedret seg betydelig ved at selskapet har satset stort på tiltak for å fremme vekst og innovasjon, i tillegg til å ha et sterkt fokus på kostnadskontroll, legger von Grünberg til.

- Jeg har meddelt styret at jeg har besluttet å forlate ABB. Det har vært en vanskelig avgjørelse, da jeg forlater en sterk og dyktig konsernledelse og et samlende styre, som alltid har støttet meg. Jeg ser frem til å gjøre overgangen så smidig som mulig, slik at den ikke påvirker den positive utviklingen ABB er inne i, sier konsernsjef Hogan.

SøkKONTAKT OSS