Sikre strømforsyningen med selektiv hovedstrømsautomat S 750 DR

S750 DR hovedstrømsautomat er en helt spenningsuavhengig selektiv automatsikring iht. DIN VDE 0641-21. Dette betyr at kontrollkretsen ikke er avhengig av tilført spenning for inn-/ utkobling og er dermed meget godt egnet i distribusjoner med krav om høy tilgjengelighet. Leveres for direkte montering på DIN-skinne.

Formål
Hovedstrømsautmaten benyttes for å sikre strømforsyningen, ledninger og kabler mot overbelastning eller kortslutning over et stort temperaturområde. Den har spesielt høy selektivitet mot nedstrøms automat/jordfeilautomat og oppstrøms sikringer og sikrer en høy kontinuitet i strømforsyningen. S 750 DR vil ved kortslutning i underliggende krets sørge for å begrense strømmen til underliggende vern, slik at den kan ta jobben med å koble ut /isolere den delen av installasjonen med feil, samtidig som påvirkningen i resten av installasjonen blir minimal.

Bruksområder
S 750 DR egner seg som isolator/lastbryter i målertavler, i hovedfordelinger eller tavler som et selektivt gruppe- eller back-up vern, spesielt der det er høye krav til kontinuitet, f.eks. for installasjoner knyttet til “Safety Services“(IEC 60346-5-56) og “medisinske installasjoner“ (NEK 400-7-710) etc. I tillegg brukes den som generelt hovedstrømsautomat ved bruk av E-karakteristikk og som selektivt hovedstrømsautomat i installasjoner med store startstrømmer ved bruk av K-karakteristikk.

Kan brukes i installasjoner med følgende krav:
– Overspenningskategori I ... IV
– Forurensningsgrad 1 ... 3
– Isolering-/skillefunksjon i henhold til IEC 60364-5-53

Fordeler
− Høy bryteevne - 25 kA uansett In
− Sterkt strømbegrensende
− Uovertruffen selektivitet
− Perfekt som hovedstrømsautomat i målertavler og andre lignende hovedtavler
− Kan fungere som lastskillebryter
− Spenningsuavhengig funksjon
− DIN-skinne montering
− Posisjonsvisning for kontaktsett
− RØD = PA, GRØNN = AV
− Kan enkelt låses og forsegles
− Kan betjenes av ikke sakkyndig personell

Noen elnr:
1634347 HOVEDSIKR.AUT. S753DR-E35 SEL
1634348 HOVEDSIKR.AUT. S753DR-E40 SEL
1634349 HOVEDSIKR.AUT. S753DR-E50 SEL
1634350 HOVEDSIKR.AUT. S753DR-E63 SEL

1634353 HOVEDSIKR.AUT. S754DR-E25 SEL
1634354 HOVEDSIKR.AUT. S754DR-E35 SEL
1634355 HOVEDSIKR.AUT. S754DR-E40 SEL
1634356 HOVEDSIKR.AUT. S754DR-E50 SEL

For mer informasjon, se høyre marg.


Følg og lik ABB EP Norge på Facebook
Følg og lik ABB Installasjonsprodukter på Facebook