YuMi® pitää tuotannon virtaavana

GE Healthcaren Vallilan tehtaalla Helsingissä ABB:n YuMi-robotti kokoaa mittakammioita, joita käytetään anestesiakaasuja analysoivissa TPX-sensorimoduuleissa. Aiemmin käsityönä tehty työvaihe on robotin avulla saatu täysin automatisoiduksi.

Uutinen on julkaistu ABB Oy:n power-asiakaslehden numerossa 1/2017.

Tämä juttu löytyy Slideshare-palvelusta: www.slideshare.net/ABBSuomi


Automaatioinsinööri Frederick Teye vastasi sovelluksen suunnittelusta ja ohjelmoinnista.

Robotti vastaa mittakammion linssien ja kaasupillien liimauksesta, komponentin kuivatuksesta virtausuunissa sekä tiiviystestauksesta. Robottisolussa YuMi poimii tarttujien kameroita hyödyntävän konenäkötoteutuksen avulla pilliaihiot, linssit ja mittakammioiden runkokappaleet, kokoaa komponentin UV-liimaamalla ja siirtää sen uuniin kuivatettavaksi. Lopuksi robotti testaa valmiin kappaleen tiiveyden ja siirtää sen seuraavaan kokoonpanovaiheeseen viereisessä työpisteessä.

”Olihan tämä ensimmäiseksi projektiksi aika kunnianhimoinen toteutus”, kertoo GE Healthcaren tuotantotekniikan esimies Teuvo Reinikainen. ”Työvaiheessa käsitellään pieniä hienomekaanisia komponentteja, joten se vaatii suurta tarkkuutta. YuMi-robotin avulla samassa solussa on mahdollista toteuttaa useita aiemmin erillisiä työvaiheita.”

Robotin toteuttama kokoonpanotyö sisältää peräti kahdeksan eri vaihetta, aina osien poiminnasta valmiin komponentin eteenpäin siirtämiseen asti. ”Ei tämä olisi perinteisellä robotilla onnistunut mitenkään yhdessä pisteessä”, sanoo Reinikainen.

Tuotanto virtaa jatkuvasti
Mittakammion kokoonpanon automatisoinnin suurin etu on, että anturimoduulin tuotantoprosessi saadaan toimimaan jatkuvasti, ja vältetään komponenttien eräytyminen eri työvaiheiden välillä. Konenäkötoteutuksen ansiosta koottavia osia ei tarvitse asetella poimittavaksi, mikä nopeuttaa osien keräilyä. Automatisointi myös parantaa työntekijöiden ergonomiaa ja säästää tilaa työpisteissä.


GE Healthcaren Frederick Teye ja Teuvo Reinikainen sekä ABB:n Tapio Lindevall ovat tyytyväisiä YuMi-robotin tekemään työhön.

”YuMi sinänsä olisi voinut olla asennettuna käyttöön ilman ylimääräisiä turvaratkaisuja, mutta robotin tarttujissa käytettävät pinsetit ovat sen verran teräviä, että vetokaappi oli tarpeellinen työturvallisuuden kannalta. Lisäksi kaappia tarvitaan liiman kuivatuksessa syntyvien höyryjen poistoon”, Teuvo Reinikainen kertoo.

YuMi®
ABB IRB 14000 YuMi on uusimman sukupolven kaksikätinen teollisuusrobotti, joka on suunniteltu toimimaan turvallisesti samassa työpisteessä ihmisen kanssa. Robotin molempiin käsiin on valittavissa servotarttuja useina eri konfiguraatioina, jotka sisältävät servotarttujan, yhden tai kaksi alipainetartuntaa ja kameran konenäkösovelluksia varten. Tarttujat voidaan myös jättää pois asiakkaan tarpeista riippuen.

YuMi-robotin servotarttujan liikkeet ja puristusvoima ovat suoraan ohjattavissa robotin ohjelmakoodilla ilman erillisiä lisälaitteita tai -sovelluksia. Robotin hyötykuorma on molemmilla käsillä 500 g ilman tarttujaa, tai tarttujan kanssa noin 250 g. GE Healthcaren sovelluksessa robotin molemmissa käsissä on servotarttuja yhdellä alipainetartunnalla sekä kameralla.

YuMi soveltuu erityisesti kokoonpanoteollisuuden käyttöön. Kaksikätinen rakenne mahdollistaa tehokkaan tilankäytön osana olemassaolevia tuotantoprosesseja, ja turvallinen yhteistyö ihmisen kanssa avaa laajat mahdollisuudet uudenlaisille automaatiototeutuksille.

Tutustu tarkemmin: http://abb.com/products/robotics/industrial-robots/yumi
u

GE Healthcare sai ABB:ltä koulutuksen YuMi-robotin ohjelmointiin, ja toteutti sen jälkeen mittakammion kokoonpanosovelluksen itse. ”Hyödynsimme suunnitteluvaiheessa myös ABB RobotStudio -ohjelmistoa, joka mahdollisti robotin liikkeiden ja robottisolun mekaniikan mallintamisen etukäteen. Lopullinen hienosäätö tehtiin sitten robotin kanssa”, kertoo automaatioinsinööri Frederick Teye, joka vastasi sovelluksen suunnittelusta ja ohjelmoinnista.

Uusia käyttökohteita näköpiirissä
GE Healthcare on ollut erittäin tyytyväinen YuMi-robottiin ja on jo tilannut Vallilan tehtaalle toisen samanlaisen robotin. ”Uusi YuMi tulee hapenmittausyksiköidemme kokoonpanolinjalle tekemään kuumaliimausta”, kertoo GE:n Vallilan tehtaan tuotantopäällikkö Pekka Huovinen. ”Työvaihe tehdään tällä hetkellä käsin, mutta YuMi-robotin avulla pystymme yhdistämään käsityötä ja automaatiota samaan työpisteeseen.”

YuMi-robotin monipuoliset ominaisuudet ja helppo sijoitettavuus ovat jo tuoneet lisääkin ideoita tulevaisuutta ajatellen. ”Mietinnässä on jo YuMi-robottien käyttäminen komponenttien keräilyssä”, Huovinen kertoo. ”Tuotantolinjallamme valmistetaan toistakymmentä eri versiota samoista tuotteista, joten kaksikätinen robotti sopisi tällaiseen tarkkuutta ja virheettömyyttä vaativaan tehtävään loistavasti.”

GE Healthcare
GE Healthcare on osa General Electric -konsernia (NYSE: GE) ja sen pääkonttori on Chicagossa, Yhdysvalloissa. GE Healthcare palvelee terveydenhuollon ammattilaisia ja heidän potilaitaan yli 100 maassa.

GE on kehittänyt Suomessa potilasmonitoreita yli 45 vuoden ajan. GE:n Suomen päätoimipiste Helsingin Vallilassa on yksi GE:n johtavista potilasmonitoroinnin tuotekehityksen ja markkinoinnin keskuksista. Vallillan toimipisteessä suunnitellaan ja kehitetään myös anestesiaan liittyviä ratkaisuja ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä. GE:n Helsingin tehtaalta lähtee vuosittain 150 000 tuotetta yli 140 maahan.

GE Healthcare työllistää Suomessa noin 800 ihmistä, joista 250 työskentelee tuotannossa.
Tutustu tarkemmin: www.gehealthcare.fi
u

Teksti:Thomas Freundlich
Kuvat: Jarmo TeiniläHakuYHTEYDENOTTO