ABB: tvorba růstové dynamiky

Curych, Švýcarsko, 20. července 2017: hlavní výsledky za 2. čtvrtletí
  • Příjem celkových a základních zakázek vzrostl o 3 %1; příjem zakázek byl vysoký ve všech regionech
  • Tržby vzrostly o 1 %
  • Provozní zisková marže EBITA2 ve výši 12,4 %; toto čtvrtletí ji oslabily ceny komodit a určitá nadměrná kapacita
  • Čistý zisk 525 milionů USD
  • V peněžním toku z provozních činností ve výši 467 milionů USD se projevilo načasování motivačních plateb
  • Čistý provozní kapitál jako procento z tržeb činil 14,1 %, ročně to je o 90 základních procentních bodů méně
  • Aktivní řízení portfolia: dne 6. července dokončena akvizice společnosti B&R, ve třetím čtvrtletí se uskuteční převzetí části společnosti KEYMILE, která se zabývá komunikací

„Ve druhém čtvrtletí společnost ABB Group pokračovala v tvorbě růstové dynamiky a naše cíleně zaměřené úsilí přináší výsledky. Nárůst zakázek probíhal v celé šíři portfolia a ve všech regionech,“ uvedl generální ředitel ABB Group Ulrich Spiesshofer. „Naše digitální nabídka ABB Ability, která patří k předním na trhu, se rozvíjí a začíná přispívat k růstu.“
„Provozní výsledky v divizích Energetika a Průmyslová automatizace byly v tomto čtvrtletí výborné. V divizích Elektrotechnické výrobky a Robotika a pohony se postupně zlepšily ziskové marže, divize však ve druhém čtvrtletí nedokázaly plně vyrovnat nepříznivý vliv cen komodit a nadměrné kapacity,“ uvedl Ulrich Spiesshofer. „Třebaže jsme spokojeni s růstovou dynamikou, zejména s dvouciferným nárůstem zakázek v divizi Robotika a pohony, nadále se pevně soustředíme na další zlepšování provozní produktivity a nákladové základny.“
„Úspěšné dokončení akvizice B&R a předání našeho nejnovějšího projektu větrné námořní elektrárny Dolwin 2 jsou příklady ukázněné realizace naší strategie Next Level.“


Finanční ukazatele za
2. čtvrtletí 2017
Změna
v milionech USD, pokud není uvedeno jinak 2. čtvrtletí 20172. čtvrtletí 2016USDSrovnatelné vyjádření1
Příjem zakázek8 3498 3160 %+3 %
Tržby8 4548 677-3 %+1 %
Provozní zisk EBITA21 0421 120-7 %-5 %3
vyjádřeno jako % z provozních tržeb12,4 %12,9 %-0,5 procentního bodu
Čistý zisk52540629 %
Základní zisk na akcii (USD)0,250,1930 %4
Provozní zisk na akcii2 (USD)0,300,35-15 %4-11 %4
Peněžní tok (cash flow) z provozních činností4671 082-57 %
Finanční ukazatele za
1. pololetí 2017
Změna
v milionech USD, pokud není uvedeno jinak 1. pololetí 20171. pololetí 2016USDSrovnatelné vyjádření1
Příjem zakázek16 75217 569-5 %0 %
Tržby16 30816 580-2 %+2 %
Provozní zisk EBITA21 9852 071-4 %-2 %3
vyjádřeno jako % z provozních tržeb12,3 %12,5 %-0,2 procentního bodu
Čistý zisk1 24990638 %
Základní zisk na akcii (USD)0,580,4239 %4
Provozní zisk na akcii2 (USD)0,580,64-9 %4-6 %4
Peněžní tok (cash flow) z provozních činností9761 334-27 %

Krátkodobý výhled

Makroekonomický a geopolitický vývoj naznačují smíšenou situaci s pokračující nejistotou. Některé makroekonomické indikátory ve Spojených státech zůstávají kladné a očekává se pokračování růstu v Číně. Celkový globální trh je nadále poznamenán mírným růstem a zvýšenou nejistotou, například v souvislosti s Brexitem v Evropě a geopolitickým napětím v různých částech světa. Výsledky společnosti budou nadále ovlivňovány cenami ropy a vývojem měnových kurzů. Vzhledem k těmto skutečnostem a pokračující transformaci ABB očekáváme, že rok 2017 bude přechodovým rokem.

1 Míra růstu zakázek, běžných zakázek, tržeb a zásob zakázek je uvedena ve srovnatelném vyjádření (upravená v místních měnách o akvizice a odprodeje aktiv). Míra růstu se v tabulce uvádí v USD.
2 Veličiny mimo GAAP viz „Supplemental financial Information and definitions“ v příloze Q2 2017 Financial Information k této tiskové zprávě na www.abb.com.
3 Ve stálé měně (bez úpravy o změny v obchodním portfoliu).
4 Míra růstu zisku na akcii se počítá pomocí nezaokrouhlených hodnot. Srovnatelný provozní zisk na akcii je uveden ve stálé měně (v měnových kurzech roku 2014 a bez úpravy o změny v obchodním portfoliu).


Společnost ABB

ABB (ABBN: Six Swiss Ex) je lídr a průkopník v oborů elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky. Zákazníci ABB pocházejí z odvětví energetiky, průmyslu, dopravy a infastruktury z celého světa. V návaznosti na více než 125 let tradice inovací společnost ABB dnes tvoří budoucnost průmyslové digitalizace a je hybnou silou energetické a čtvrté průmyslové revoluce. ABB působí ve více než 100 státech a má přibližně 132 000 zaměstnanců. www.abb.com