ABB töötas välja maailma võimsaima maa- ja veealuse kaablisüsteemi

2014-08-21 - Juhtiv energeetika- ja automaatikatehnoloogiakontsern ABB Grupp töötas välja läbimurdelise, 525 kV pingega maailma võimsaima maa- ja veealuse kaablisüsteemi, mis võimaldab kahekordistada energiavoogu ning muuta samas taastuvenergia kasutamise tõhusamaks ja tulusamaks.
Uus innovatsioon võimaldab seniseid energia ülekandemahte enam kui kahekordistada 1000 megavatilt (MW) kuni 2600 megavatini. Samuti pikeneb uue kaabli kasutamisega elektrienergia transpordivõimalus 1000 kilomeetril 1500 kilomeetrini, hoides ülekandekaod samas alla 5 protsendi.

Uue kaabli pinge määr on 64 protsenti enam kui praegune kõrgeim pinge seda tüüpi tehnoloogiate puhul (320 kV). 525 kV pingega kaablisüsteemi saab rakendada nii maa kui vee all, mistõttu on tegemist ideaalse lahendusega tiheasustusega või tundliku keskkonnaga piirkondadesse.

”See suur tehnoloogiline läbimurre muudab taastuvenergiaprojektide teostatavust ning mängib tulevikus võtmerolli maa- ja veealuste kõrgepingekaablite integreerimisel taastuvenergiaallikatega pikkade vahemaade tagant,” ütles ABB Grupi tegevjuht Ulrich Spiesshofer.

Uus kaablitehnoloogia võimaldaks transportida suurtes tuuleparkides toodetavat elektrit juba isegi kuni kahele miljonile majapidamisele. Samas pakub uudne tehnoloogia säästuvõimalusi nii kapitali- kui tegevuskulude osas.

ABB (www.abb.com) on ülemaailmne tehnoloogialiider energeetika ja automaatika valdkonnas, mille kliendid on infrastruktuuri- ja tööstusettevõtted. ABB tehnoloogiad aitavad klientidel vähendada tootmisega seotud keskkonnamõjusid. ABB kontsern annab tööd ligi 145 000-le inimesele umbes sajas riigis.

Eestis tegutseb ABB alates 1992. aastast, ettevõtte tegevus jaotub kolme valdkonda: tootmine (tuule- ja diiselgeneraatorid, sagedusmuundurid, taastuvenergiaseadmed, elektrikilbid, komplektalajaamad); müük (ülekandevõrkude ja jaotusalajaamade projektid, kesk- ja madalpingetooted, automaatikaprojektid, robotid) ning korrashoiuteenused tööstusklientidele. ABB on pälvinud neli korda (2007-2009, 2011) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt välja antava „Aasta Välisinvestori“ auhinna ning korra (2008) Eesti parimale ettevõttele määratava „Ettevõtluse Auhinna“.

Otsi