ABB på Hannover-messen: Hvordan digitalisering skaper økt verdi for kundene

2017-04-24 - ABB-teknologi hjelper kundene til å utnytte mulighetene innen energiomstillingen og den fjerde industrielle revolusjonen.

ABB presenterer sin bransjeledende portefølje av digitale løsninger, ABB Ability ™, på årets Hannover Messe fra 24.-28. april. Det harmonerer godt med messens slagord "Integrated Industry-creating value". ABB Abilitys portefølje består av mer enn 180 digitale løsninger som bruker industrielt internett for å tilby enheter, systemer og tjenester som dramatisk øker produktiviteten, halverer vedlikeholdskostnadene og reduserer energiforbruket med nesten en tredjedel.

ABB Abilitys utvalg av digitale løsninger består av ytelsesstyringsløsninger for bransjer som er avhengige av anlegg og systemer, styringssystemer for prosessindustrien, fjernovervåkingstjenester for roboter, motorer og maskiner, styringssystemer for bygninger og offshoreplattformer sammen med ladeinfrastrukturer for elbiler. Et antall spesialiserte løsninger konsentrerer seg om strømstyring av datasentere og navigeringsoptimalisering for skipsflåten.

I tillegg vil ABB lansere den nyeste utviklingen innen HVDC Light ™ - gjennombruddsteknologien som ABB var først med for 20 år siden, og som har gjort overføring av store mengder elektrisitet over stadig større avstander økonomisk og teknisk mulig. I dag er ABBs Power Grids-avdeling partner for nasjonale og statlige nettselskaper over hele verden når de bygger eller oppgraderer kraftinfrastruktur.

En annen ny milepæl som stilles ut, er ABB Ability Smart Sensor for elektriske motorer, som ikke er større enn at den passer i lommen. Den ble introdusert på Hannover Messe i 2016 og er nå tilgjengelig for det europeiske markedet og vil snart bli lansert i USA. Basert på smart sensor-teknologi er ABBs banebrytende tilstandsovervåkingsløsning satt til å konvertere millioner av lavspenningsmotorer til intelligente, tilkoblede maskiner. Ifølge ABB kan prediktivt vedlikehold basert på data fra løsningen bidra til å redusere nedetid med opptil 70 prosent, forlenge motorens levetid med så mye som 30 prosent og redusere energiforbruket med opptil 10 prosent. Sensorenhetene kan fabrikkmonteres på nye motorer eller ettermonteres på installerte motorer på få minutter. De er tilgjengelige for både ABBs motorer og andre motorer.
For mer informasjon kontakt:
Media Relations:
Tel: +41 43 317 65 68
media.relations@ch.abb.com
Investor Relations:
Tel. +41 43 317 7111
investor.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich
Switzerland


Søk