Energiatehokkuutta Itämerelle

Tallinkin laivaston uusin jäsen, Megastar, on tähti myös ympäristöystävällisyydessä.

Uutinen on julkaistu ABB Oy:n power-asiakaslehden numerossa 1/2017.Tallink Megastar on valmistettu Turun Meyerin telakalla. 49 000 tonnia painava alus on 212 metriä pitkä ja se on suunniteltu 2800 matkustajalle.

Tallink Shuttle Megastar, varustamon ensimmäinen LNG-alus, aloitti liikennöinnin Helsingin ja Tallinnan välillä tammikuussa 2017. Polttoainevalinnan lisäksi Megastarissa on panostettu ympäristöystävällisyyteen kautta linjan. Laivan tekniset valinnat on tehty niin, että sen energiankulutusta on mahdollista optimoida joka tilanteessa.

ABB:n Megastarille toimittama laaja ratkaisukokonaisuus sisältää voimantuotannon, sähköisen propulsiojärjestelmän sekä Octopus-energianhallintajärjestelmän. Yhdessä vähäpäästöisen LNG:n kanssa näiden merkitys laivan energiatehokkuudelle on merkittävä. Megastarin arvioidaan olevan jopa 30 prosenttia tehokkaampi kuin muut samoissa olosuhteissa kulkevat, vanhemmilla teknologioilla varustetut alukset.

Propulsion merkitys korostuu lyhyillä reiteillä
Itämerellä laivojen reitit ovat tyypillisesti lyhyitä. Tasaista ajoa on reitillä kohtalaisen vähän ja laivat vierailevat päätesatamissaan tiheästi. Tämäntyyppisessä ajossa laivan ketteryydellä ja säädettävyydellä on suuri vaikutus polttoaineen kulutukseen. Myös sähköisen, taajuusmuuttajilla toteutetun propulsiojärjestelmän tuoma joustavuus nousee arvoonsa.

Sähköisessä propulsiossa potkurien nopeutta voidaan säätää tarpeen mukaan. Jos täysiä tehoja ei tarvita, niiden pyörimisnopeutta voidaan laskea. Näin pystytään toimimaan jatkuvasti hyvällä hyötysuhteella. Perinteisellä propulsiojärjestelmällä potkureita pyöritetään vakionopeudella ja työntöä säädetään potkurin lapakulmalla. Tällöin osateholla hukataan jopa 10–20 prosenttia nimellistehosta pelkkään veden ”vatkaamiseen”.

”Sähköisen propulsion edut korostuvat erityisesti lyhyillä reiteillä”, sanoo projektipäällikkö Tapio Valminen ABB:ltä. ”Sen ansiosta laivaa voidaan operoida aina energiatehokkaasti kaikilla nopeusprofiileilla, toisin kuin mekaanisissa ratkaisuissa, jotka on optimoitu vain jollekin tietylle nopeudelle.”

Sähköinen propulsio tuo myös lisää matkustusmukavuutta. Laivan käynti on huomattavasti hiljaisempi ja tasaisempi kuin perinteisessä mekaanisessa laivassa.

Octopus neuvoo taloudellisimman ajotavan reaaliajassa
Tärkeä osa ABB:n energiatehokkuutta parantavan teknologian toimitusta Megastarille on älykäs energianhallintajärjestelmä, Octopus. Se mittaa jatkuvasti laivan olosuhteita ja energiankulutustilannetta ja kerää laajasti tietoa siitä, miten laiva eri tilanteissa käyttäytyy.

”Octopus on kiinteästi integroitu osaksi ABB:n toimitusta, joka toimii saumattomasti yhteen kokonaisuutena. Myös laivan instrumentoinnit on suunniteltu niin, että Octopusista saadaan paras hyöty irti”, Valminen sanoo.

Kerääntyneen tiedon perusteella Octopus pystyy auttamaan laivan käyttöhenkilöstöä siten, että he voivat ajaa alusta mahdollisimman pienellä polttoaineen kulutuksella. Se voi esimerkiksi neuvoa laskemaan dieselmoottorin tehoja tai jopa sammuttamaan sen kokonaan, mikäli sen tuottama teho ei välttämättä ole tarpeen.

Trimmi kuntoon
Yksi tärkeimmistä polttoaineen kulutukseen vaikuttavista tekijöistä on laivan ajoasento eli trimmi: se, miten syvällä laivan keula on suhteessa perään. Octopus pystyy dynaamisesti ajon aikana antamaan konkreettisia ohjeita, joita noudattamalla ajoasento on koko ajan mahdollisimman edullinen.

”Erityisesti lyhyillä matkoilla tilanteet muuttuvat nopeasti ja henkilöstölle on ehkä haastavaa pysyä ajan tasalla siitä, miten laivaa kannattaa milläkin hetkellä ajaa. Octopus on tässä suuri apu”, Valminen sanoo.

Teksti: Laura Cankar
Kuvat: Tallink Silja