Ökat behov mäta rökgaser

Med höjda miljö- och effektivitetskrav i industrin blir mätningar av rökgaser viktigare. För AGA är det en växande verksamhet där instrument från ABB spelar en viktig roll.

Sverige har många tunga industrier som lyder under hårda miljöregler. En avgörande del av utsläppen rör rökgaser.

Naturvårdsverket kräver regelbundet in data över utsläppen för att se om de håller sig på godkända nivåer och för att räkna ut storleken på eventuella miljöavgifter.

Men den tunga, metallurgiska industrin har även behov av effektivisering av energikrävande ugnar i till exempel smältverk eller valsverk.

För gasbolaget AGA innebär det nya affärsmöjligheter.
"Konkurrensen ökar och det är därför självklart för oss att addera tjänster inom områden där vi har stora kunskaper", säger Jan-Olof Röttger som är avdelningschef på FERRONOVA ® Process Support, inrymt i AGA:s klassiska industrilokaler på Lidingö utanför Stockholm.

Jan-Olof Röttger, AGA, med delar av gasanalysinstrumenten.Jan-Olof Röttger, AGA, med delar av gasanalysinstrumenten när husvagnen besökte kund i Örebro.


Nya brännare sparar energi
Enheten är en del av AGA:s tjänsteutbud. Gruppen består av nio serviceingenjörer som kontinuerligt gör mätningar hos kunder runt om i landet.

Jan-Olof Röttger förklarar att det mest handlar om smält- och värmningsprocesser i skiftande processteg i olika typer av ugnar.

FERRONOVA® Process Support har två specialanpassade husvagnar fyllda av mätutrustning.
"Det är en unik installation. Instrumenten för gasanalys kommer från ABB-ägda tyska instrumenttillverkaren Hartman & Braun", säger Kenth Björkqvist på ABB.

Jan-Olof Röttger fortsätter:
"Vi är jättenöjda med instrumenten. Det är svårt att göra sådan här utrustning robust eftersom det handlar om finoptik med avlånga, guldpläterade rör, så kallade kyvätter. Livslängden är förvånansvärt lång trots mobil behandling och mycket transporter."

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 3/2012

FAKTA

AGA är ett svenskt gasbolag som ägs av tyska Linde-gruppen med 48 000 anställda i omkring 100 länder. Företaget levererar i huvudsak olika typer av industrigas till kunder, är marknadsledande när det gäller gasol i gasflaskor, och distribuerar även biogas.

Genom FERRONOVA® Process Support sysslar AGA med mätningar av rökgaser och NOx (kväveoxider). För utsläpp av NOx krävs miljötillstånd och det innebär i många fall krav på regelbundna och oberoende mätningar. I Sverige finns det cirka 150 NOx-pliktiga pannor.

Naturvårdsverket ackrediterar mättjänster via Swedac, en statlig myndighet som garantera att mätningar blir rättvisa på en rad områden. AGA:s tjänster är sedan länge ackrediterade av Svedac.

ABB har levererat:
Kontinuerliga gasanalysatorer AO2000
AdvanceOptima pumpstationer
19 stycken AC500 I/O

Sök