Northvolt låter Västerås spela nyckelrollen vid batteritillverkning

2017-10-20 - ABB Sveriges hemmaarena har valts som platsen för FoU och demonstrationslinje när planerna nu fortskrider för den gröna batterifabriken
Northvolt, som planerar att bygga Europas största och mest avancerade litiumjonbatterifabrik, har valt Västerås, hemmastaden för samarbetspartnern ABB Sverige, som den plats dit programmets FoU-verksamhet och en demonstrationslinje för produktionen ska förläggas.

ABB Sverige lovordade valet av Västerås, vilket innebär en möjlighet att utnyttja företagets lokala kompetens och att kunna fortsätta stadens tillväxt som teknikcenter, samtidigt som man rent generellt förbättrar svensk konkurrenskraft.Skiss över litiumjonbatterifabriken som planeras gå i produktion under 2020. Bild: northvolt

”Detta är mycket positivt för Sverige och för Västerås stad. Northvolts FoU-anläggning och fabrik för demonstrationslinjen innebär 500 arbetstillfällen. Vi är stolta över att vara en del av verksamheten och kommer att stötta Northvolt med ABB:s lösningar för industriell automatisering och smart elektrifiering”, säger Johan Söderström, VD för ABB Sverige.

Energirevolutionen har sporrat användningen av förnybara energikällor och minskat beroendet av fossila bränslen – och elektrifiering och lagring är nödvändiga för ett koldioxidneutralt samhälle. Northvolt-fabriken kommer att spela en viktig roll i den gröna energiomvandlingen genom att förse europeiska kunder inom bilindustrin och andra centrala branscher med högkvalitativa och anpassningsbara litiumjonbatterier till elfordon och andra tillämpningar som kräver energilagring med hög kapacitet.

Volymproduktionen av batterierna kommer att ske i Skellefteå, säger Northvolt.

Demonstrationslinjen i Västerås kommer att stå klar 2019 där Northvolt kontinuerligt kan optimera produkter och processer. Litiumjonbatterifabriken går i produktion under 2020.

De nya verksamheterna i Västerås och Skellefteå kommer att lyfta fram ABB:s ledande expertis inom industriell automatisering, integrering av robot-, maskin- och fabriksautomatisering , elektrifiering samt ABB Ability – ABB:s samlade digitala erbjudande över branschgränserna.

SökKONTAKTA OSS