ABB Grupp avaldas strateegia aastateks 2015-2020

2014-09-09 - Juhtiv energeetika- ja automaatikatehnoloogiakontsern ABB Grupp tutvustas täna oma uut strateegiat ja finantseesmärke aastateks 2015-2020. Perioodi peamine eesmärk on kiirendada säästva väärtuse loomist. Strateegia keskendub kolmele valdkonnale: kasumlikule kasvule, eesmärkide järeleandmatule täitmisele ja äritegevusest juhitud koostööle. Ettevõte plaanib suunata raskuskeskme suure kasvuga lõppturgudele, konkurentsivõime kasvatamisele ning ärimudelite riskide vähendamisele.
ABB loodab kasvatada tegevuskasumit aktsia kohta 10-15 protsenti ja pakkuda atraktiivset investeeringutootlust. See aga eeldab müügitulu kasvu keskmiselt 4-7 protsenti aastas, rohkem kui prognoositud SKP ja turu kasv. ABB plaanib ka kasumlikkuse tõusu 11-16 protsenti ja vabade rahavoogude kasvu aastas üle 90 protsendi. Uued finantseesmärgid jõustuvad alates 1. jaanuarist 2015.

”Meie uus strateegia koondnimetusega ”Järgmine aste” keskendub meetmetele, mis kiirendavad ABB orgaanilist kasvu ja kapitali tootlikkust, et tagada investoritele aktsiate väärtuse tõus,” ütles ABB tegevjuht Ulrich Spiesshofer. ”Suuname oma tegevuse raskuskeskme suurema majanduskasvuga segmentidesse ning kasvatame samas konkurentsivõimet ja maandame vajadusel riske nagu näiteks elektrivõrkude ja -süsteemide divisjoni puhul.”

ABB jätkab oma energeetika ja automaatika portfelli täiustamist, mis jaguneb viie divisjoni vahel: elektrivõrgud ja -süsteemid, kesk- ja kõrgepingeseadmed, automaatika ja ajamid, madalpingeseadmed ning protsessiautomaatika. Alates jaanuarist 2015 on regionaalne struktuur jaotatud kolmeks: Aasia, Lähis-Ida ja Aafrika, Ameerika ning Euroopa. ”Nende muudatustega parandame kliendikesksust, aga ka tootlikkust,” kinnitas Spiesshofer.

ABB (www.abb.com) on ülemaailmne tehnoloogialiider energeetika ja automaatika valdkonnas, mille kliendid on tööstus-, infrastruktuuri- ja transpordiettevõtted. ABB tehnoloogiad aitavad klientidel vähendada tootmisega seotud keskkonnamõjusid. ABB kontsern annab tööd ligi 145 000-le inimesele umbes sajas riigis.

Eestis tegutseb ABB alates 1992. aastast, ettevõtte tegevus jaotub kolme valdkonda: tootmine (generaatorid, ajamid, taastuvenergiaseadmed, elektrikilbid, komplektalajaamad) ning müük (ülekandevõrkude ja jaotusalajaamade projektid, kesk- ja madalpingeseadmed, automaatikaprojektid, robotid, korrashoiuteenused). ABB on pälvinud neli korda (2007-2009, 2011) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt välja antava „Aasta Välisinvestori“ auhinna ning korra (2008) Eesti parimale ettevõttele määratava „Ettevõtluse Auhinna“.

Otsi