ABB Q2 2017: Øker vekstmomentet

2017-07-20: Den globale ABB-gruppen legger i dag fram sine tall for andre kvartal 2017.

Høydepunktene for andre kvartal er som følger:

  • Basisordrer og den totale ordreinngangen økte med 3 prosent 1; Økt ordreinngang i alle regioner
  • Inntektene opp 1 prosent
  • Operativ EBITA-margin 2 på 12,4 prosent, påvirket av råvarepriser og noe overkapasitet
  • Driftsresultat på 525 millioner dollar
  • Kontantstrøm fra driften på 467 millioner dollar reflekterer timing av kortsiktige incentivbetalinger
  • Arbeidskapitalen i prosent av inntekter ble redusert med 90 basispunkter til 14,1 prosent på årsbasis
  • Aktiv forvaltning av porteføljen: Kjøpet av B&R ble gjennomført 6. juli og KEYMILEs kommunikasjonsvirksomhet vil bli kjøpt i tredje kvartal
- I løpet av andre kvartal fortsatte ABB å øke veksttakten i og med at våre målrettede tiltak leverer. Ordreveksten var bred og i alle regioner, sier ABBs konsernsjef Ulrich Spiesshofer. - Vårt bransjeledende, digitale tilbud, ABB Ability, tar av og begynner å bidra til vekst.

- Driftsresultatet i divisjonene Power Grids og Industrial Automation var solid i kvartalet. Divisjonene Electrification Products og Robotics and Motion forbedret marginene etter hånden, men kunne ikke fullt ut kompensere for motvind på grunn av råvarepriser og overkapasitet i kvartalet, sier han. - Selv om vi er fornøyd med veksten, spesielt den tosifrede ordreveksten i Robotics and Motion, er vi veldig fokusert på ytterligere å forbedre driften og vår kostnadsbase.

- En vellykket gjennomføring av oppkjøpet av B&R og overlevering av vårt nyeste offshore-vindprosjekt, Dolwin 2, er gode eksempler på den konsekvente gjennomføringen av vår Next Level-strategi.

Utsikter på kort sikt
Den makroøkonomiske og geopolitiske utviklingen signaliserer et blandet bilde med fortsatt usikkerhet. Visse makroøkonomiske tegn i USA er fortsatt positive, og veksten i Kina forventes å fortsette. Den totale globale markedet er fortsatt preget av svak vekst og økt usikkerhet, for eksempel Brexit i Europa og geopolitiske spenninger i ulike deler av verden. Oljeprisen og valutakurseffekter forventes å fortsette å påvirke selskapets resultat. I og med dette og den pågående endringen av ABB, forventer vi at 2017 blir et overgangsår.

Dette er en norsk oversettelse av den originale pressemeldingen, som kan leses, inkludert alle vedlegg, her
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en pionér med ledende teknologi innen elektrifiseringsprodukter, roboter og drivsystemer, industriell automatisering og kraftnett, som betjener kunder innen energiforsyning, industri samt transport og infrastruktur over hele verden. I fortsettelsen av mer enn 125 års innovasjonshistorie, skriver ABB nå nye kapitler innen industriell digitalisering og er en drivkraft bak energiomstillingen og den fjerde industrielle revolusjonen. ABB er til stede i mer enn 100 land og har ca. 132 000 ansatte. www.abb.no

[1] Utviklingen av ordreinngang, basisordreinngang, driftsinntekter og ordrereserve er på sammenlignbar basis (lokal valuta justert for oppkjøp og salg). Utviklingen i USD er presentert i Nøkkeltall-tabellen.

[2] For en avstemming av non-GAAP measures: Se "Supplemental Reconciliations and Definitions" i bilaget "Q2 2017 Financial Information" i den engelske pressemeldingen.

For mer informasjon kontakt:
Media Relations:
Tel: +41 43 317 65 68
media.relations@ch.abb.com
Investor Relations:
Tel. +41 43 317 7111
investor.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich
Switzerland

SøkKONTAKT OSS