Timo Toissalo myyntijohtoon

ABB:n tuoreen myynti- ja markkinointijohtajan työn suola on asiakaspalvelu.

Artikkeli on julkaistu ABB Oy:n power-asiakaslehden numerossa 3/2016.

Timo Toissalo on nimitetty 1.10.2016 alkaen Suomen ABB:n Domestic Sales -yksikön johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Toissalo vastaa tehtävässään Suomen ABB:n markkinoinnista ja myynnistä kotimaisille asiakkaille. Koulutukseltaan Toissalo on diplomi-insinööri ja hänellä on myös Executive MBA -tutkinto. ABB:llä Toissalo on työskennellyt vuodesta 1999 lähtien.

”Viimeksi olen johtanut Power Conversion -liiketoimintayksikköä, jonka toiminnan painopiste on aurinkosähköratkaisujen vientikaupassa. Uudessa tehtävässäni voin keskittyä kotimaisiin asiakkaisiimme ja pääsen jälleen tiiviisti mukaan asiakastyöhön. Palaan siis tutun äärelle, sillä pitkän työurani aikana useimmat tehtäväni ovat olleet lähellä asiakasrajapintaa. Asiakaspalvelu on minulle työn suola”, Toissalo sanoo.

”ABB:n tuotevalikoima on niin laaja, että uuttakin oppia on luvassa. Portfoliomme laajuus on vahvuutemme. Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme erittäin asiantuntevaa apua – tuotteista monipuolisiin palveluihin ja erilaisiin järjestelmiin.”

Suomen ABB panostaa vahvasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Vuonna 2015 yhtiö oli 138 miljoonan euron tutkimuspanostuksellaan Suomen toiseksi suurin tutkija. Myös ABB-yhtymän sisällä Suomen ABB:llä on globaaleja vastuita useiden eri tuotealueiden tutkimuksesta ja tuotekehityksestä.

”Tutkimuspanostuksista syntyvä asiantuntemus on asiakkaidemme käytössä. Teemme myös tiivistä tutkimusyhteistyötä suomalaisten asiakkaiden kanssa, mikä tekee Suomesta kuin suuren laboratorion. Avainsanat ABB:n tuotteiden ja palveluiden myynnin ja markkinoinnin kehittämisessä ovatkin nopeus ja helppous”, Toissalo sanoo.

Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Toissalo näkee ABB:llä paljon kasvun mahdollisuuksia ja uusia tapoja palvella asiakkaita.

”Sähkönjakelun infrastruktuuria kehitetään maassamme toimintavarmempaan ja älykkäämpään suuntaan, ja teollisuus panostaa energiatehokkuuden sekä tuottavuuden parantamiseen.”

Timo Toissalo
Johtaja, Domestic Sales, ABB

Haku