Samma information ökar Södras styrka

Med ABB:s 800xA Smart Client och gemensamma användargränssnitt som påbyggnad till styrsystemet har alla anställda på massabruket Södra Cell i Mönsterås tillgång till samma information i realtid.

"Det underlättar mycket i kommunikationen när tjänstemän och operatörer kan sitta på olika håll och utgå från samma bild", säger Hans Nilsson, systemingenjör på Södra Cell Mönsterås och får medhåll av Thor-Björn Johansson som är chef för teknikservice på företaget.

Smart Client kan beskrivas som två system i ett.
"Tidigare hade vi ett informationssystem för fabriksmiljö och ett för kontorsmiljö. Det innebar att de som arbetade på kontoret fick bygga sin egen bild av fabriksmiljön om de skulle planera för en förändring. Om till exempel en temperaturgivare flyttades i fabriken, hade inte kontoret den förändringen på sin bild. Den oreda det kunde ställa till har vi nu eliminerat", berättar Hans Nilsson.

Labbresultat når ut snabbt
Labbet hade tidigare sitt eget system som inte var åtkomligt för andra avdelningar. Med Smart Client och gemensamt användargränssnitt blir labbets analysresultat omgående tillgängligt för alla avdelningar.

Därmed kan de som arbetar i kokeriet direkt få indikationer på om de behöver göra några korrigeringar utifrån labbresultaten. Genom Smart Client och den överskådliga informationen blir det möjlighet för alla avdelningar att bygga ihop sina specifika system för att exempelvis skapa trendkurvor, föra över information till Excel och göra dagrapporter som ligger till grund för morgonmöten med mera.

"Det finns flera ekonomiska vinningar med Smart Client. Att vi slipper jobba i dubbla system är en sådan. Att vi alla utgår från samma information gör att det blir färre fel och därmed lägre kostnader för fabriken. De som arbetar i projekt, till exempel driftingenjörer, har helt andra förutsättningar med Smart Client. Hela organisationen har fått en bättre styrka", säger Thor-Björn Johansson.

I foajén till kontoret finns en skärm kopplad till systemet där anställda som kommer på morgonen direkt kan se hur det går i fabriken. Innanför huvudentrén finns en digital anslagstavla där man bland annat kan avläsa den aktuella massaproduktionen.

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 3/2013

FAKTA

Södra Cell Mönsterås har sedan mitten av 90-talet haft ett ABB Advant-system som bestod av ett 40-tal controllers och AC450-system som hängde ihop i tre nätverk. På toppen fanns ABB Advant OS520 operatörsstation.

Oavsett OS-station såg man alla processavsnitt i ett globalt system. Till detta fanns det en databas med historik och ett IMS-system. Genom programvaran Adva Inform Display kunde hela bruket få tillgång till all historik.

Denna miljö är nu återskapad med 800xA-systemet och dessutom har man via Smart Client tydliggjort alla operatörsbilder för all personal på bruket. All information syns överallt i realtid.

Arne Valve, som arbetar i renseriet, stannar till vid den digitala anslagstavlan utanför entrén för att se hur mycket massa fabriken producerar för tillfället.

Sök