Testcenter för samarbetande robotar möjliggör nya tekniska lösningar för svensk industri

2016-12-19 - Nu öppnar ett testcenter för samarbetande robotar i Robotdalens lokaler i Västerås. Syftet med testcentret är att hitta nya processer och applikationer med ny teknik inom svensk tillverkningsindustri.
Sverige är en industrination vars industri står för en femtedel av landets ekonomi och sysselsätter omkring en miljon människor. Industrin står också för 77 procent av det samlade exportvärdet. Samtidigt hårdnar den globala konkurrensen och för att stärka Sveriges konkurrenskraft krävs en nyindustrialisering med en väsentligt ökad grad av automation.

Robotar som samarbetar med människor, så kallade kollaborativa robotar, kommer i framtiden att bli en mycket viktig komponent för att stärka företagens konkurrenskraft. Denna typ av robotar öppnar upp för helt nya användningsområden och applikationer som tidigare inte varit möjliga att automatisera. Erfarenheten säger att marknadsintroduktionen av ny och banbrytande teknik ofta tar lång tid på grund av att processer och metoder saknas, både tekniskt såväl som affärsmässigt. Slutanvändarna, det vill säga industriföretagen, ser potentialen, men saknar kunskap huruvida deras behov och applikationer går att lösa med samarbetande robotar.

ABB:s YuMi är en samarbetande, innovativ och människovänlig tvåarmad robot med funktioner som kan frigöra mycket stor automationspotential inom industrin.

Testcenter för samarbetande robotar öppnar
En del av lösningen på detta är det testcenter för samarbetande robotar som nu öppnas i Robotdalens lokaler på Expectrum i Västerås. Testcentret är ett samarbete mellan ABB, Robotdalen, Mälardalens högskola samt ett antal systemintegratörer och användare. Projektet finansieras av Vinnova och deltagande parter.

”All innovation bygger på tätt samarbete mellan kunder och leverantörer och det gäller alldeles särskilt inom digitalisering och automation där utvecklingen går så snabbt nu”, säger Robert Larsson, divisionschef för ABB Discrete Automation and Motion i Sverige.

Med hela Sverige som upptagningsområde kommer testcentret att utföra koncept- och applikationsutvecklingar för att visa hur och om olika problem går att automatisera med hjälp av samarbetande robotar. Några av de första uppdragen kommer att ske i samarbete med Karolinska Institutet, Astra Zeneca och Volvo.

”Nu kommer ’collaborative robotics’ och det är troligen en lika stor möjlighet till förbättrad konkurrenskraft som införande av robotar var för ett tiotal år sedan”, säger Robert Larsson.

Robert Larsson, divisionschef för ABB Discrete Automation and Motion i Sverige.

En typisk samarbetande robot som kan nämnas i sammanhanget, och som kommer att användas på testcentret, är ABB:s YuMi-robot. Det är en tvåarmad industrirobot med ett användningsområde där människan (tillika operatören) och roboten kan sitta sida vid sida och arbeta i en produktionslinje.

Ingen säkerhetsbur
Denna nya industriautomationstrend, med robotar som lättare kan samarbeta med människan, innebär en tätare interaktion mellan människa och robot. Det betyder också att robotsystemet inte behöver omges av en traditionell säkerhetsbur, så som det ofta ser ut idag, på olika automatiserade produktionslinjer.

”Detta testcenter är unikt i sin form med utveckling av olika tekniska lösningar, som kommer att stärka svensk industri”, säger Ingemar Reyier, teknik- och
applikationsansvarig för industrirobotik hos Robotdalen.

Om ABB
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar, motorer och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare. www.abb.com

Om Robotdalen
Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och lösningar inom robotteknik, med fokus på innovationer för industri, service samt vård och omsorg. Vi agerar för att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö som sätter svensk robotteknik på världskartan. Robotdalen finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt akademi, offentlig sektor och näringsliv i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. För ytterligare information besök www.robotdalen.se

För mer information kontakta:
ABB Sverige

Christine Gunnarsson, presschef

Tel. 021-32 32 32

press@se.abb.com

Robotdalen
Klas Larsson, kommunikationsansvarig
Tel. 021-10 73 78,
073-662 06 58
klas.larsson@robotdalen.se

SökVILL DU VETA MER?