První Cenu ABB za výzkum na počest Hubertuse von Gruenberga získal Dr. Jef Beerten

Curych, Švýcarsko, 20. října 2016 – Dr. Jef Beerten z Katolické univerzity v Leuvenu získal grant ve výši 300 000 USD na následující tři roky na probíhající výzkum v oblasti energetických technologiích
Dr. Jef Beerten z Katolické univerzity v Leuvenu (KU Leuven) a z EnergyVille a postdoktorandský výzkumný pracovník z Výzkumné nadace ve Flandrech (FWO) se stal prvním laureátem ceny ABB za výzkum na počest Hubertuse von Gruenberga. Na slavnostním předání za účasti více než stovky zahraničních vědců byl Dr. Beerten oceněn za doktorskou práci „Modelování a řízení stejnosměrných sítí.“ Byl vybrán z 69 uchazečů z předních institucí po celém světě z široké řady oborů. Cena se uděluje na počest bývalého předsedy představenstva ABB Group Dr. Hubertuse von Gruenberga za vynikající vědeckou práci v oboru energetiky a automatizace. Cenu doprovází jeden z nejvyšších výzkumných grantů svého druhu. Bude se udělovat každé tři roky.

„Jako leader v oblasti technologií a globální znalec v oblasti digitalizace velmi rádi podporujeme průkopnický výzkum, který se týká energetické a čtvrté průmyslové revoluce,“ uvedl generální ředitel ABB Group Ulrich Spiesshofer. „Blahopřeji Jefu Beertenovi, jehož práce vyniká použitelností pro řešení skutečných problémů v oblasti energetiky a automatizace.“

Zleva: Peter Voser, Chairman of the ABB Board of Directors; Professor Ronnie Belmans, KU Leuven; Hubertus von Gruenberg, former ABB Chairman; Jef Beerten, recipient of the award, KU Leven; Ulrich Spiesshofer, ABB CEO; Bazmi Husain, ABB Chief Technology Officer.

Dizertační práce Jef Beertena nabízí nový pohled na jevy týkající se stability stejnosměrných sítí velmi vysokého napětí (HVDC) v interakci se stávajícími sítěmi střídavého napětí velmi vysokého napětí (HVAC). Vedení HVDC mezi dvěma body jsou již v provozu a zajišťují efektivnější a nákladově úspornější způsob přenosu elektrické energie na dlouhé vzdálenosti. HVDC sítě mřížové topologie připojené ke stávající infrastruktuře střídavých sítí nabízejí účinný a nákladově efektivní přenos obnovitelné energie do míst konečné spotřeby. Současné nástroje pro výzkum rozsáhlých (např. kontinentálních) energetických systémů jsou však obvykle uzpůsobené pro zkoumání chování typické pro sítě střídavého napětí. Jef Beerten vynalezl nové nástroje, modely a metody pro konstrukci a řízení sítí HVDC typu mesh. Pro přeměnu střídavého napětí na stejnosměrné tyto nástroje využívají rychlých polovodičových měničů. Cílem výzkumu je lépe pochopit, jak se současné sítě HVAC budou chovat při interakci s budoucími sítěmi HVDC.

Jef Beerten získal doktorský titul PhD v roce 2013 s blahopřáním zkušebního výboru (na KU Leuven je to nejvyšší vyznamenání). Osm let je jedním z klíčových členů výzkumné skupiny profesora Dr. Ronnie Belmanse – svého PhD konzultanta.

K udělení ceny Dr. Beerten uvedl: „Jsem hrdý a jsem rád, že mohu přijmout tuto výjimečnou cenu. Chci poděkovat ABB za grant a za jedinečnou příležitost k pokračování mé práce na poli energetických soustav. Tento nový výzkum je výzvou pro dosavadní přístupy k modelování, řízení a provozování elektrických sítí. Připomíná nám, že tyto změny je třeba přijmout prostřednictvím nových přístupů k dosavadním paradigmatům a nekonvenčního myšlení.“

ABB svou cenou za výzkum poskytuje mladé generaci vědců potřebnou podporu, aby mohli rozvíjet své myšlenky a vize a zároveň vytvářet a představovat inovativní výsledky mezinárodní vědecké i firemní komunitě.

O udělení ceny rozhodla mezinárodní porota, jejímiž členy jsou prof. Robert Armstrong z Massachusetts Institute of Technology (MIT), prof. Ulrike Grossner z Eidgenössische Technische Hochschule (ETH Curych), prof. Nina Thornhill z Imperial College v Londýně, prof. Zheyao Wang z Tsinghua University v Pekingu, Bazmi Husain, Chief Technology Officer ABB Group, a Dr. Hubertus von Gruenberg, předseda představenstva skupiny ABB Group v letech 2007 až 2015.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je technologický průkopník a přední světový dodavatel v oblasti elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky. Celosvětově dodává zákazníkům z oborů energetiky, průmyslu a dopravy a infrastruktury. Více než čtyřicet let ABB píše budoucnost průmyslové digitalizace. S více než 70 miliony připojených zařízení a instalovanou základnou více než 70 000 řídicích systémů ve všech zákaznických segmentech je ABB ideálně připravena využívat předností energetické a čtvrté průmyslové revoluce. ABB má více než 130letou tradici a působí ve více než 100 zemích světa. Zaměstnává kolem 135 000 lidí. www.abb.com
HledatKONTAKT

  • Více informací:
  • Media Relations
  • ABB Corporate Communications
    Antonio Ligi, Sandra Wiesner