АББ поставя световен рекорд в енергийната ефективност - спестява половин милион долара

2017-07-05 - Иновативният технологичен лидер АББ постига почти 100% енергийна ефективност на синхронен електрически двигател.

Изпитванията, проведени върху 44-мегаватов 6-полюсен синхронен електрически двигател на АББ малко преди да бъде доставен, са показали 0.25% по-голяма ефективност от определената в договора стойност от 98.8%. По този начин АББ поставя световен рекорд за ефективност на електрически двигател. Това подобрение на ефективността може да спести приблизително 500 000 щатски долара за енергийни разходи в продължение на 20-годишния жизнен цикъл за всеки двигател.

“Предвид факта, че разходите за електричество към момента са най-големият компонент в общите разходи за притежание на такъв електрически двигател, спестявания от този мащаб могат да имат значителен ефект върху печалбата,” заяви Сами Атия, президент на дивизия „Роботика и задвижване” на АББ. “Освен с изключително високата си ефективност, синхронните електрически двигатели са известни и с доказаните си качество и надеждност. Техният издръжлив дизайн гарантира надеждност при по-хладни температури на работа и ниски вибрации. В качеството си на лидер в иновативните технологии движещи Четвъртата Енергийна революция, а и като част от нашата стратегия „Следващо ниво”, ние сме сериозно ангажирани да разработваме технологии, които подобряват ефективността и производителността.”

Рекордната в световен мащаб ефективност е постигната чрез оптимизиране на електрическите и механичните функции на двигателя на база на познанията и над 100-годишния опит на АББ в производството на електрически двигатели. Средната ефективност на този тип синхронен електрически двигател е от 98.2 до 98.8 %. Ако двигателят е в непрекъсната експлоатация, подобрението в ефективността от 0.25 спестява 1000 мегаватчаса годишно, което е еквивалентно на годишното потребление на електричество на 240 европейски домакинства.

Нуждите от електроенергия в света днес са почти двойно по-големи отпреди 30 години. Според прогнози на Международната агенция по електроенергия, до 2030 година те може да нараснат с още над 50%. За справяне с тази ситуация са необходими не само нови енергийни източници, но от решаващо значение е и по-ефективното използване на енергията. Потенциалът за енергийни спестявания в промишлеността е огромен дори само в задвижваните от двигатели приложения. Честотните регулатори и високоефективните електрически двигатели могат да помогнат за намаляване на използването на енергия от 20% до 50% чрез редуциране на потреблението и загубите на електроенергия.

Ефективността на електрическия двигател представлява съотношението на изходната механична мощност, разделена на входната електрическа мощност. Рекордните в световен мащаб резултати са получени по време на изпитвания, проведени с клиент, който ще монтира синхронни електрически двигатели на АББ, които да задвижват компресори в инсталация за разделяне на въздух, произвеждаща промишлени газове. Синхронният електрически двигател е специален вид двигател на променлив ток (AC), с размери от около 5 x 4 x 4 метра за изходна мощност от 44 MW. Типични приложения на синхронните електрически двигатели са за задвижване на вентилатори, помпи, машини за валцоване, минни подемни машини и компресори в отрасли като разделяне на въздух, нефтено-петролната, химическата промишленост, морския сектор, металообработване, миньорство, водния отрасъл и целулозно-хартиения сектор.

АББ е иновативен технологичен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. Продължавайки своята над 125-годишна история в иновациите, АББ днес пише бъдещето на промишлената дигитализация и е двигател на Енергийната и Четвъртата индустриална революции. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с около 132 000 служители. www.abb.com

SearchCONTACT US