Ny teknik säkrar äldre drift

Outokumpu i Degerfors ger fortsatt liv och högsta tillgänglighet åt valsverkets femtioåriga drivlina, med hjälp av ny teknik från ABB.

Hos Outokumpu Stainless AB i Degerfors pågår ständigt investeringar för högre kapacitet, bättre materialegenskaper i levererat stål och ökad tillgänglighet.
"Vi har ledstjärnan höga värden för ”TAK” – tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitet – och vill helst nå 100 procent", säger Peter Svedrin, projektledare på Outokumpu Stainless i Degerfors.

Bygga vidare på befintlig drivlina
I maskinhallen bredvid kvartovalsverket dominerar Aseamaskiner från tidigt 1960-tal. De utgör valsverkets drivlina, av så kallad Ward Leonard-typ. En 8 MW synkronmotor driver fem generatorer som matar likspänning till de två stora valsdrivande kvartomotorerna och sex mindre motorer. Hela drivlinan är vårdad och underhållen efter konstens alla regler.
"I slutet av 00-talet började vi titta på möjligheten att ytterligare förbättra driften.2

De gamla Aseamotorerna har fått ny övervakning med ABB-system.De femtio år gamla Aseamotorerna är två av maskinerna i valsverkets drivlina som fått ny övervakning med ABB-system. ”Nu har vi koll och kan agera i tid”, säger projektledare Peter Svedrin på Outokumpu Stainless AB i Degerfors.


Med Peter Svedrin som projektledare inleddes ett investeringsprojekt för att säkra driften, minska stillestånd vid eventuella haverier och kunna öka kapaciteten
i valsverket.
"Ett mål var att tidigt kunna se om något börjar hända för att kunna förhindra problem. Om det ändå blir ett haveri ville vi ha så små konsekvenser som möjligt. Första steget i det fleråriga och innehållsrika projektet togs i samverkan med ABB under våren och sommaren 2012."

ABB levererade ett nytt fältomriktarställverk för styrning av generatorer och likströmsmotorer i valsverket, med nytt styrsystem 800xA kopplat till verkets övergripande processtyrsystem.

800xA-systemet är utbyggt med tio Smart Client, PC-installationer hos dem som behöver och vill se larm och status hos drivlinan.
"Med Smart Client kan vi enkelt följa drivlinans data", berättar Peter Svedrin. "Ju fler vi är som kan se, desto snabbare kan någon av oss uppfatta en avvikelse och agera. Mer förebyggande åtgärder, mindre brandkårsutryckningar."

Bättre övervakning
Ännu ett steg för bättre kontroll var installation av ABB:s Asset Optimization övervakningssystem, med koppling till alla Smart Clients. I det systemet håller ett hundratal Asset Monitorer framför allt koll på de känsliga, oljesmorda lagren i drivlinan och rapporterar bland annat oljetryck och oljetemperatur.

Automationstekniker Johan Andersson, som anpassat och utvecklat de nya systemen, är förtjust över möjligheterna med Asset Optimization.
"Nu ser vi hittills dolda problem med lagren. Ett hade till exempel lite dålig smörjning och nu kunde vi se att det berodde på luftbubblor i oljetillflödet."

Ökad kapacitet
I Outokumpus projekt ingår också förbättrad ventilationsanläggning i maskinhallen där ABB bidragit med nya frekvensomriktare för fläktstyrningen. Maskinerna ska i fortsättningen må gott i 25 graders värme och med jämn luftfuktighet.
"Med det kan vi köra ännu hårdare", säger Peter Svedrin nöjt. "Kraftigt ökad kapacitet väntar runt hörnet."

Produktionschef Niklas Wass berättar att de nyligen provkört den nya tekniken i en årstakt som motsvarar märkbart högre, framtida krav på produktion.
"Det var roligt! Det är unikt att kunna applicera ny övervakningsteknologi på så gammal utrustning", säger Niklas Wass.

Outokumpu Stainless samarbete med ABB fortsätter med flera steg i investeringsprojektet.
"Det är väldigt positivt och resultatet blir att vi ännu bättre kan konkurrera på världsmarknaden", säger Peter Svedrin.

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 3/2013

FAKTA

Outokumpu Stainless Degerfors har 350 anställda. De producerar skräddarsydda produkter i grovt, rostfritt specialstål till kunder över hela världen. Bland annat för offshorebranschen, kemikalietankers och pappersmaskiner. Degerforsanläggningen ingår i Outokumpukoncernen som har verksamhet i 40 länder och är världsledande på rostfritt stål. Huvudkontoret ligger i Esbo, Finland.

ABB har levererat fältomriktarställverk med styrsystem 800xA för fältmatare och oljekylare, med koppling till övergripande styrsystem. Till detta Asset Optimization för övervakning av drivlinans maskiner, ett 10-tal Smart Client, 800xA HMI operatörsstation och underhållsstation för mjukvara. Utöver denna installation har ABB levererat frekvensomriktare ACS880 till ventilationsfläktar.

Nytt fältomriktarställverk från ABB ökar driftsäkerheten i valsverket. Finn Agensjö, ABB:s projektledare, och Johan Andersson, Outokumpu Stainless AB, diskuterar inställningar för bästa funktionalitet.

Sök