ABB Q3: Fortsatt marginvekst i tøffe markeder

2016-10-27 - Torsdag la den globale ABB-gruppen fram sine tall per tredje kvartal 2016, som viser fortsatt marginvekst tross tøffe markeder.

Dette er høydepunktene fra ABBs framleggelse for andre kvartal 2016, som ble presentert 27. oktober 2016.

  • Operasjonell EBITDA-margin 1 økte til 12,6 %
  • White Collar Productivity-programmet i rute mot besparelser på 1,3 milliarder dollar. De forventede totalkostnadene redusert med 100 millioner dollar
  • Resultat på 568 millioner dollar, ordinært resultat per aksje opp med 2 %
  • Basisordrer ned med 6 % 2, totalordrer ned med 13 %, gjenspeiler usikkerheten i tredje kvartal
  • Stabile inntekter
  • Kontantstrøm fra driften på 1081 millioner dollar, jevnere kontantstrøm i kvartalet
  • Timo Ihamuotila tar over etter Eric Elzvik som Chief Financial Officer, fra 1. april 2017
  • ABB lanserte trinn tre av sin Next Level-strategi, med et mål om å øke verdiskapingen
- Vi leverte det åttende kvartalet på rad med marginvekst, gjennom fortsatt fokus på gjennomføring, sier ABBs konsernsjef Ulrich Spiesshofer. – I tredje kvartal opplevde vi vesentlig makroøkonomisk usikkerhet knyttet til Brexit og presidentvalget i USA, som gjenspeiles i færre ordrer. Ordreinngangen i Power Grids ble ytterligere dempet av kundenes tilbakeholdenhet før Capital Markets Day. Men omstillingen i Power Grids er i rute, som tydelig fremgår av marginvekst på 170 punkter. Med en forbedret kontantkultur, har vi levert mer enn 30 prosent høyere kontantstrøm så langt i år, med en mye mer stabil profil på kontantstrømmen, sier han.

- Vi fortsetter å drive selskapet med disiplin gjennom å realisere vekstmuligheter der det er mulig, samtidig som vi jobber for resultat- og likviditetsvekst. Vi er fast bestemte på å bidra til økt verdi for alle aksjeeierne, ved å være et mer fokusert, fleksibelt selskap som baserer virksomheten vår på et industriledende digitalt tilbud.

Utsikter på kort sikt
Den makroøkonomiske og geopolitiske utviklingen signaliserer et blandet bilde med fortsatt usikkerhet. Visse makroøkonomiske tegn i USA er fortsatt positive, og veksten i Kina forventes å fortsette, men i lavere takt enn i 2015. Markedet er fortsatt preget av svak vekst og økt usikkerhet, for eksempel Brexit i Europa og geopolitiske spenninger i ulike deler av verden. Oljeprisen og valutakurseffekter forventes å fortsette å påvirke selskapets resultat.

Dette er en norsk oversettelse av den originale pressemeldingen, som kan leses, inkludert alle vedlegg, herABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en pionér med ledende teknologi innen elektrifiseringsprodukter, roboter og drivsystemer, industriell automatisering og kraftnett, som betjener kunder innen energiforsyning, industri samt transport og infrastruktur over hele verden. I fortsettelsen av mer enn 125 års innovasjonshistorie, skriver ABB nå nye kapitler innen industriell digitalisering og er en drivkraft bak energiomstillingen og den fjerde industrielle revolusjonen. ABB er til stede i mer enn 100 land og har ca. 135 000 ansatte. www.abb.no


[1] For en avstemming av non-GAAP measures: Se Supplemental Reconciliations and Definitions under Q2 2016 Financial Information i den engelske pressemeldingen.
[2] Vekstrater for ordre, omsetning og ordrereserve er på sammenlignbar basis (lokal valuta justert for oppkjøp og salg), tidligere omtalt som "like-for-like". US $ vekstrater er presentert i Nøkkeltall-tabellen


For mer informasjon kontakt:
Media Relations:
Tel: +41 43 317 7111
media.relations@ch.abb.com
Investor Relations:
Tel. +41 43 317 7111
investor.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich
Switzerland

SøkKONTAKT OSS