MicroSCADA Pro Savon Voimalla 25 vuotta

2017-12-07 - Käytönvalvontajärjestelmän evoluutiossa vauhdittajina ovat toimineet sähköverkkojen kehitys ja asiakkaan tarpeet.

Savon Voima hankki 90-luvun taitteessa uutta käytönvalvontajärjestelmää. Projektin sai vastuulleen taloon vasta tullut nuori käyttöinsinööri Markku Rissanen. Hän katsoi, että tulevan järjestelmän pitäisi olla aivan uudenlainen: integroituva, skaalautuva ja päivitettävä.

Kiinnostavalta vaikuttavassa uudentyyppisessä, PC-pohjaisessa 1984 Vaasassa kehitetyssä MicroSCADA Pro -järjestelmässä oli riskinsä. Pitkäaikainen yhteistyökumppani Strömberg oli hiljattain yhdistynyt ruotsalaisen Asea Brown Boverin kanssa, eikä tuotteen tulevaisuudesta ollut täyttä varmuutta. Kaupat kuitenkin syntyivät.

”Koska MicroSCADA Pro on kriittisin järjestelmämme, halusimme sopimukseen klausuulin, jolla sille varmistettiin tuotetuki 15 vuodeksi”, muistelee sangen kauaskatseiseksi osoittautunut Rissanen, joka toimii nyt Savon Voimassa projektipäällikkönä ja digitalistina.


Kuvassa vasemmalta Markku Rissanen, Juha Muhonen ja Juhani Kuismin.

Asiakkaan visiot johtotähtenä
Savon Voimalla oli jo tuolloin, ennen internetin ja sähköpostin yleistymistä, vahva näkemys esimerkiksi sähköverkon digitoimisesta, graafisesta verkkotietojärjestelmästä ja siitä, että verkonohjausta täytyisi pystyä tekemään kotoa käsin.

”Vaativan ja visionäärisen asiakkaan ansiosta koko järjestelmä koki tässä projektissa merkittävän kehitysloikan”, summaa silloinen projekti-insinööri ja nykyinen ABB:n toimialajohtaja Juha Muhonen. ”MicroSCADA Pro:sta oli tullut vuonna 1989 ABB:lle globaali myyntituote ja Savon Voiman projekti edesauttoi osaltaan sen eteenpäinmenoa ja menestystä.”

Mittakaavaltaan suurta projektia tehdessä hoituivat myös happotestit skaalautuvuudelle: Savon Voimalla oli jo silloin 250 x 200 km jakelualueellaan yli 10 000 km keskijänniteverkkoa.

”Järjestelmän bittiavaruutta jouduttiin laajentamaan lennossa kesken projektin, kun kaikki prosessipisteet eivät sinne mahtuneet”, Muhonen muistelee.

Pitkän ja haastavan pioneeriprojektin päätteeksi Savon Voimalle luovutettiin MicroSCADA Pro -järjestelmätoimitus 1.12.1992 juhlallisesti, pohjalaisen kultaisen aitan avaimen kera.

”Samaan aikaan rakennettiin moottoritietä Kuopion ja Siilinjärven välille. Kilpailimme leikkimielisesti, kumpi projekti valmistuu ensin”, naurahtaa Rissanen.

Työnteko muuttui
Aiemmin käytönhallinta verkkoyhtiössä oli tapahtunut ohjaustauluilla ja pulpeteilla, joissa oli LED-valoja, valintakytkimiä ja painonappeja. MicroSCADA Pro-järjestelmän myötä kaikki hoidettiin työasemilla ja näytöillä.

”Verkko ja sen komponentit oli mallinnettu kuviksi. MicroSCADA Pro:n käyttöönotto ja PC-maailmaan siirtyminen olivat meille suuri muutos”, sanoo Rissanen.

Tulevaisuutta ajatellen erityisesti järjestelmän integroitavuus lisäsi käytönhallinnan mahdollisuuksia ja loi alustan verkostoautomaation laajemmalle kehitykselle.

”Esimerkiksi releteknologian kehittymisen ansiosta saamme verkosta ja sen eri komponenteista paljon tarkempaa tietoa kuin ennen”, sanoo tietoverkko- ja automaatioasiantuntija Juhani Kuismin, jolla on ollut MicroSCADA Pro -järjestelmän ylläpitovastuu Savon Voimalla alusta lähtien.

”Ennen releet osasivat vikatilanteissa vain kertoa onko kyseessä oikosulku vai maasulku. Tänä päivänä Relion®-sukupolven releet osaavat sen lisäksi rekisteröidä vikahetken virrat, resistanssit ja reaktanssit, jotka MicroSCADA Pro:n ja DMS-käyttötukeen lähetettynä mahdollistavat vikapaikan laskennan”, hän havainnollistaa.

Graafinen kartta
Rissasen vanha toive graafisesta verkkotietojärjestelmästä toteutui vihdoin 2000-luvulla, kun Savon Voima päivitti MicroSCADA Pro:n käytöntukijärjestelmän sisältävään Pro-versioon. Graafinen käyttöliittymä kohotti käytettävyyden uudelle tasolle.

”Aiemmin meillä oli käyttökeskuksessa iso karttapöytä, jolla kytkinlaitteita esittäviä lamppuja sytyteltiin ja sammuteltiin. MicroSCADA Pro toi meille omasta verkosta reaaliaikaisesti päivittyvän, maantieteelliseen karttapohjaan istutetun kartan”, sanoo Rissanen. ”Vikojen korjaaminen on ratkaisevasti nopeutunut, kun vikapaikat pystytään näkemään suoraan kartasta pylväsvälin tarkkuudella.”

Verkkotietoa asiakkaidenkin ulottuvilla
Aiemmin vain käyttökeskuksen väki tiesi mitä verkossa tapahtuu, nyt reaaliaikainen tieto verkon tilasta on netissä asiakkaiden ulottuvilla 24/7. Tiedonkulusta on tullut kaksisuuntaista: Savon Voiman 117 000 etäluettavaa sähkönkäyttöpaikkaa tuottavat dataa säännöllisesti ja asiakkaat voivat lähettää mobiilisovelluksen avulla verkkoyhtiölle kuvan kaatuneesta puusta paikkatietoineen.

”Neljännesvuosisadassa verkkotieto, sen määrä ja käyttö ovat mullistuneet”, kiteyttää Kuismin.

Ja kehitys jatkuu, energiajärjestelmän kehitystä myötäillen. Säävarmat kaapeliverkot käyttäytyvät aivan eri tavoin kuin ilmajohdot, ja niistä tarvitaan taas uudentyyppistä tietoa. Myös hajautettu pientuotanto tuo omat vaateensa.

”Tulevaisuudessa verkkoa täytyy anturoida enemmän ja enemmän, jotta sitä pystytään hallitsemaan”, toteaa Markku Rissanen.

ABB:n ja Savon Voiman pitkälle yhteistyölle on siis edelleen tiedossa jatkoa. Vuonna 2018 on tarkoitus aloittaa pilottiprojekti, jossa MicroSCADA Pro:n käyttöliittymä on menossa uusiksi.

”Jälleen kerran!” toteaa Kuismin.

Teksti Laura Cankar
Kuva: Markus Aspegren.

HakuYHTEYDENOTTO