Helppokäyttöinen suojausfunktio havaitsee luotettavasti maasulkuviat

ABB:n uutta maasulkusuojausta on testattu useissa kenttäkokeissa, joissa on todistettu suojauksen erottelukyky ja herkkyys. Suojaus korvaa perinteiset maasulkusuojaratkaisut, kun verkkojen suojausjärjestelmiä modernisoidaan.

Uutinen on julkaistu ABB Oy:n power-asiakaslehden numerossa 3/2017.

Tämä juttu löytyy Slideshare-palvelusta: www.slideshare.net/ABBSuomi


Palkittu monitaajuusadmittanssisuoja on kehitetty ja testattu tiiviissä yhteistyössä useiden eri sähköverkkoyhtiöiden kanssa. Kärmeskydön uusi sähköasema syöttää muun muassa Kapernaumin teollisuusaluetta Seinäjoella.

Perinteiselle suojaukselle erityisen vaikeita ovat katkeilevat maasulut. Perinteinen suojaus ei myöskään riitä suuriohmisten vikojen havaitsemiseen.

Monitaajuusadmittanssisuoja on ratkaisu molempiin tilanteisiin. Sen luotettavuus on varmennettu useiden eri sähköverkkoyhtiöiden verkoista kerätyillä häiriötallenteilla. Myös kenttäkokeiden tulokset ovat erinomaiset.

”Suojaus reagoi luotettavasti transsienttivikoihin ja pystyy todella nopeisiin päätöksiin. Kenttätestit ovat osoittaneet, että monitaajuusadmittanssisuoja pystyy havaitsemaan katkeilevat maasulkuviat hyvin kattavasti riippumatta vian sijainnista, verkon parametreistä tai kompensointiasteesta”, Senior Principal Engineer Ari Wahlroos ABB:ltä sanoo. Hän on ollut kehittämässä Vuoden Verkostotekonakin palkittua teknologiaa.

”Lisäksi suojan herkkyys on todella hyvä. Se pystyy havaitsemaan myös suuriohmiset, jopa yli 10 000 ohmin viat.”


ABB:n huippuasiantuntijat Ari Wahlroos ja Janne Altonen seuraavat suojauksen herkkyyttä erilaisissa maasulkutilanteissa.

Katkeilevan maasulun suojaus on teknologia, jota kaikki alan toimijat pyrkivät ratkaisemaan. ABB:n monitaajuusadmittanssisuoja on markkinoiden ainut ratkaisu, joka yhdistää tarvittavat toiminnallisuudet yhteen, helppokäyttöiseen toimilohkoon.

Seiverkot Oy:n kenttäkoe toi esiin suojauksen herkkyyden
Monitaajuusadmittanssisuojaa on testattu erilaisissa niin suomalaisissa kuin ulkomaisissa sähköverkoissa. Viimeisimmät kenttätestit suoritettiin Seiverkot Oy:n upouudella Kärmeskydön sähköasemalla Seinäjoella. Sähköasema on ABB:n toimittama ja sen suojausjärjestelmä perustuu ABB:n Relion®-tuoteperheen REF630-suojareleisiin.

Verkon useat parametrit vaikuttavat maasulkuilmiöön ja -virtaan, etenkin kun vika on maakaapelissa. Primääriverkossa tehtävät kenttäkokeet antavat autenttisen tuloksen suojauksen toiminnasta todellisessa ympäristössä.

Seiverkot Oy:n suojausasiantuntija Reijo Kankaanpää on ollut tyytyväinen, kun suojauksen toimivuus on voitu todentaa kenttäkokeilla heidän omassa verkossaan.

ABB:n ja Seiverkot Oy:n asiantuntijat todentavat suojauksen toimintaa kenttäkokeissa.
”Monitaajuusadmittanssisuoja, sen herkkyys ja selektiivisyys, toimi kaikissa mahdollisissa maasulkutilanteissa. Perinteinen maasulkusuojaus ei aina pystynyt erottelemaan vikoja eri johtolähdöille ja oli mahdollista, että esimerkiksi yksittäisen johtolähdön katkelevassa maasulussa aseman 20 kV:n kiskoston suojaus pudotti koko sähköaseman alas. Uusi, loogisesti toimiva suojausfunktio pystyy erottamaan terveet ja vialliset lähdöt”, Kankaanpää kiittelee. ”Se helpottaa ongelma-alueen rajaamista ja kuluttajien sähkönsaannin pitämistä korkeammalla tasolla. Uusi suojaus parantaa merkittävästi sähkönjakelun toimitusvarmuutta.”

Kenttätestitulosten perusteella monitaajuusadmittanssisuoja on otettu käyttöön myös vastikään saneeratuilla Seiverkot Oy:n sähköasemilla. Kankaanpää pitää ABB:n suojausfunktiota tulevaisuuden ratkaisuna.

”Kun rakennamme uusia tai saneeraamme vanhoja asemia, ja jos ABB niitä meille toimittaa, otamme käyttöön maansulkusuojauksessa monitaajuusadmittanssisuojan. Kenttäkoe vakuutti minut täydellisesti.”

Helppokäyttöinen
Monitaajuusadmittanssilaskentaan perustuva, uusi suojaustoiminnallisuus on toimiva ratkaisu kun sähköverkkojen kaapelointiaste ja uusiutuvien energialähteiden aiheuttamat kuormavirtavaihtelut haastavat perinteisen maasulkusuojauksen. Perinteiset virtapohjaiset maasulkusuojausmenetelmät eivät enää riitä kompensoidun nykyverkon luotettavaan suojaukseen.

Monitaajuusadmittanssisuoja havaitsee ja paikallistaa sekä avojohtoverkko-osuuden suuriohmiset viat että kompensoidun maakaapeliverkon katkeilevat maasulkuviat. Se tunnistaa erityyppiset maasulut.

”Monitaajuusadmittanssisuoja on myös helppokäyttöinen”, Ari Wahlroos kertoo. ”Uuden suojausfunktion asetteluun tarvitaan vain muutama perusparametri.”

Uusi suojaustoiminnallisuus perustuu patentoituun algoritmiin, joka on tutkimustyön ja käytännön vikatilanteisiin perehtymisen tulos.

Seiverkot Oy
  • Seinäjoen Energian verkkoyhtiö
  • 25 000 kotitaloutta
  • toimialue Seinäjoki


Teksti ja kuvat: ABB