АББ – “Светът на възможностите”

Евдалина Папазова-Събева поканена за гост-лектор в Технически университет Габрово
Клонът на АББ в Севлиево организира серия от семинари с цел промотиране на АББ като добър работодател в България. В рамките на тази програма са поканени ключови говорители – специалисти от различни бизнес области в АББ, които да изнесат лекции пред български студенти от различни университети в страната.

По-рано тази година двама мениджъри от АББ България – клон Севлиево също изнесоха речи поотделно в Техническите университети в София и Габрово, на теми като „Моят опит в АББ България – най-добрите служители” и “Кариера в продукти високо напрежение с АББ”.
Освен това, АББ – клон Севлиево работи в тясно сътрудничество със студенти-инженери по техните дипломни работи и стаж в АББ, като в допълнение организира и обиколка на производствената база за професионалната гимназия по механоелектротехника в Севлиево.

Сред говорителите е Евдалина Папазова-Събева, понастоящем заемаща длъжността Проектов мениджър за продукти високо напрежение в АББ Швейцария, която бе поканена да изнесе лекции като гост-лектор в Техническия университет в Габрово по-рано тази година. На лекциите присъстваха студенти от различни факултети и от всички курсове. През изминалите няколко седмици университетът организира серия подобни лекции, предназначени да представят на студентите АББ и нейните бизнес дейности в България. Една от темите – презентирана от г-ца Папазова, нарича АББ „Светът на възможностите”.Студенти от Технически университет - Габрово по време на лекцията

Говорейки за възможностите на студентите да работят като инженери, г-ца Папазова-Събева спомена, че съществуват две посоки: „Възможностите са или да отидете в отдел за развитие или нещо по-голямо, ако имате добри технически познания и умения за общуване, които могат да ви отведат до позицията на проектов мениджър като мен. От друга страна, за поемането на по-големи отговорности се изискват повече умения. АББ е компания, която се грижи за кариерното развитие на всеки свой служител.”

Помолена за съвет към българските студенти, които биха искали кариера в инженерната професия, г-ца Папазова-Събева каза, че „с изучаването на инженерна специалност в университета студентите вече са направили първата крачка, но това не е достатъчно. Те трябва да се чувстват инженери и да знаят какво искат да постигнат в образованието и бъдещата си кариера. В допълнение към това, много е важно също така да научат поне един чужд език, за да могат свободно да изразяват идеите си и да са в крак с външния свят. Трябва активно да поемат инициатива за действие, когато е необходимо и никога да не се страхуват да задават въпроси.”

В края на презентацията Евдалина раздаде комплект въпросници, за да провери впечатленията на студентите от АББ, и ето някои от техните отговори:

"АББ означава сигурна и надеждна енергийна система."

"АББ е бързоразвиваща се компания, произвеждаща висококачествени продукти. АББ предлага отлични възможности за кариера, от които се надявам да се възползвам."

"АББ е възможност за хора, чиито лични цели са отличното представяне и развитието."


Search