Ny elmätare snart i alla bostäder

Inga proppar att byta, inga obehagliga överraskningar när räkningen kommer. Tack vare ABB och företaget Minol kommer varje hyresgäst snart att ha fullständig koll på sina elkostnader.

År 2006 startade Minol i Sverige med huvudkontor i Lund och ett andra kontor i Stockholm.
"När vi startade var ABB med sitt goda rykte ett självklart val att vända sig till", säger Minols försäljningschef Christian Weibull.
"De kunde erbjuda kvalitet och bra priser", fyller företagets VD Stefan Skoog i.

Rickard Fristedt, ABB, Christian Weibull och Stefan Skoog, Minol.Med Minols och ABB:s mätare får hyresgästerna kontroll på sin elförbrukning. Rickard Fristedt, säljare på ABB, Christian Weibull, försäljningschef på Minol och Stefan Skoog, VD på Minol, visar hur det fungerar.


EU-direktiv i botten
Minol är ett av de större företagen i landet som mäter förbrukningen av el, men också av vatten och värme. Det är i segmentet el som Minol samarbetar med ABB som har tillverkat elmätare för undermätning sedan 1984.

De stora kunderna är företag som äger och förvaltar flerfamiljshus, både hyres och bostadsrätter.

I botten finns ett direktiv från EU om individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten och värme i lägenheter där elförbrukningen kan integreras på ett kostnadseffektivt sätt i samma insamlings- och fjärravläsningssystem som värme och varmvatten.

EU vill att slutförbrukaren, i det här fallet oftast lägenhetsinnehavaren, ska kunna följa elförbrukningen i nästan realtid via en mätare i sitt hem.
"När det gäller nybyggen och större renoveringar är direktivet redan i funktion", fortsätter Stefan Skoog. "Det befintliga bostadsbeståndet ska man ge sig på 2016. Totalt handlar det om 2,5 miljoner bostäder i Sverige."
"Så det gäller stora volymer", säger Christian Weibull.

Det betyder att det kommer att se ut så här för fastighetsägaren och lägenhetsinnehavaren i framtiden:

Elen kommer från leverantören via närmaste nätstation till fastighetens elrum. Därifrån fördelas den till de olika lägenheterna.
"I varje lägenhet sätter vi ett skåp som ersätter det gamla proppskåpet", säger Christian Weibull. "Propparna är utbytta mot automatsäkringar som inte behöver bytas utan bara startas om. I skåpet finns också en jordfelsbrytare som löser ut om det finns något fel i lägenhetens elsystem."

I skåpet finns förstås också en elmätare, en undermätare, levererad från ABB.
"Redan andra generationens mätare", säger Rickard Fristedt, säljare på ABB. "Vi hade vår första kontakt med Minol kort efter att det startade. Det här är en ny och växande marknad som vi är intresserade av att vara en del av."

Fjärravläsning underlättar
Via en liten radiomodul, som utvecklats av Minol, sänds data var tredje minut från undermätaren i lägenheten till en insamlingsenhet.
"Insamlingsenheterna sitter i trapphuset", berättar Stefan Skoog. "Från dessa tar vi sedan in uppmätta värden via fjärravläsning till en huvuddator någonstans i huset och vidare till våra egna datorer."

På Minol bearbetas siffrorna. På en öppen hemsida som företaget tagit fram kan de boende nästa dag gå in och se hur mycket de använt av såväl el som värme och vatten dagen innan.

Värdena blir också underlag för den debitering och de räkningar som fastighetsägaren skickar ut.

Att var och en betalar efter förbrukning är standard i de flesta länder i Europa redan, vi i Sverige ligger lite efter.

Minskad förbrukning
Det finns flera fördelar med det nya systemet.
"Ett är miljöskäl", säger Stefan Skoog. "Det har visat sig att vare sig det gäller förbrukning av vatten, värme eller el så minskar förbrukningen när de boende får klart för sig hur mycket de använder och vad det kostar. Ett annat är att abonnemangsavgiften på elmätare som är ägda av elnätsbolagen försvinner. I dag betalar kunden ju en sådan avgift, i snitt mellan 700 och 1 400 kronor per år, för mätaren i lägenheten."

Han är mycket nöjd med samarbetet mellan Minol och ABB.
"Snabba, säkra leveranser och oerhört få reklamationer så här långt", säger han.

ABB har hittills levererat flera tusen undermätare till Minol. Och utvecklingen fortsätter.
"ABB lanserar nu under året nästa generationens elmätare, EQ-meters, med kompaktare mått och möjlighet att läsa av instrumentvärden", säger Rickard Fristedt. "Med dessa nya mätare står vi mycket starka ute på marknaden."

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 3/2013

FAKTA

Minol är ett av de ledande i världen beträffande produktion av mätare, avläsningssystem samt leverantör av tjänster. Bolaget etablerades 1952.

Minol producerar 7,5 miljoner avräkningar av värme-, varm- och kallvatten samt el per år (IMD). Företaget utvecklar och tillverkar sina egna mätare för vatten- och värmemätning, och har också europeiska och asiatiska ackrediterade testcentrum för värme- och vattenmätare.

Minol Sverige etablerades 2006 och har kontor på följande orter i Sverige: Stockholm, Göteborg, Malmö. Minol Sverige har idag ca 130 000 mätpunkter.

ABB har leverat ODIN 4165, en trefas direktmätare för 65A med pulsutgång. Det är en storsäljare för ABB. I höst ersätts den av en ny mätare, B23. Den är betydligt kompaktare, endast fyra moduler bred.

DeltaPlus-mätarna, med inbyggd kommunikation, ersätts av A-serien vilket började redan i våras. A-serien har bättre display och enklare hantering.

Sök