ABB oznamuje stratégiu "Next Level"

9. septembra 2014 – Spoločnosť ABB dnes v rámci "Capital Markets Day" oznámila novú stratégiu pod názvom "Next Level" a finančné ciele pre obdobie 2015 - 2020. Stratégia je postavená na troch pilieroch: rast ziskovosti, zodpovedné jednanie a spolupráca zameraná na obchod. V najbližšom období sa spoločnosť plánuje zamerať na koncové trhy s vysokým potenciálom rastu, zvýšenie svojej konkurencieschopnosti a zníženie rizík v oblasti obchodu.

ABB očakáva zvýšenie ročných výnosov na akciu (EPS) o 10-15 % CAGR (kumulatívna ročná miera rastu) a priaznivú návratnosť investícií v strednodobom výhľade 2015 - 2020. Tržby by v tomto časovom rozmedzí mali vzrásť v priemere o 4 - 7 % ročne, čo sa pretaví do vyššieho zisku EBITA (prevádzkový zisk pred započítaním úrokov, daní a amortizáciou nehmotného majetku) v rozpätí 11-16 %.

“Naša stratégia Next Level sa zameria na zrýchlenie rastu a vytvorenie vyššej hodnoty pre našich akcionárov,” oznámil výkonný riaditeľ ABB Ulrich Spiesshofer. “Náš pohľad sa upriami smerom k segmentom s vyšším potenciálom rastu, zvýšeniu konkurencieschopnosti a zníženiu rizika predovšetkým v Divízii systémov výkonových technológií.”

Zmeny v správnej rade
Spoločnosť bude aj naďalej stavať na svojom celosvetovo známom portfóliu výrobkov pre energetiku a automatizáciu. Zmeny však nastanú v správnej rade ABB. V rámci nej bol navrhnutý nový člen - David Constable, ktorý momentálne zastáva pozíciu výkonného riaditeľa spoločnosti Sasol. Peter Terwiesch, v súčasnosti riaditeľ ABB Nemecko a stredná Európa, sa stane riaditeľom globálnej Divízie procesnej automatizácie. ABB bude navyše od roku 2015 deliť regióny už len na tri: 1. Ázia, Stredný východ a Afrika (zodpovedný Frank Duggan), 2. Amerika (Greg Scheu) a 3. Európa (Veli-Matti Reinikkala).

Program spätného odkúpenia akcií
Program spätného odkúpenia akcií umožní akcionárom spoločnosti priamo benefitovať z pokračujúceho priaznivého cash flow a odpredaja niektorých častí firmy, ktoré sa zaoberali produktami mimo hlavného portfólia spoločnosti. "Zároveň je to znakom značnej dôvery v ďalší rast firmy ABB,” uviedol Spiesshofer. Spätné odkúpenie akcií má byť vo výške do 4 miliárd USD, ktoré sa začne 16. septembra 2014. ABB plánuje približne tri štvrtiny programu alokovať na zníženie podielového akciového kapitálu firmy, zvyšné prostriedky budú použité v programe zamestnaneckého nákupu akcií - ide o program, v ktorom majú zamestnanci ABB šancu podieľať sa na výsledkoch spoločnosti tým, že sa stanú jeho akcionármi. Do programu je zapojených asi 22 000 zamestnancov ABB z celého sveta.

Next Level stratégia

ABB Next Level - ciele do roku 2020
priemerný ročný nárast tržieb4-7%
marža EBITA 11-16%
rast ročných výnosov na akciu CAGR10-15%
konverzia free cash flow (FCF) na čistý zisk>90%
CROI (cash return on investment)okolo 15 %

Prevádzkový zisk EBITA % 2015-2020 : divízne ciele
Automatizácia a pohony14-19%
Produkty nízkeho napätia15-19%
Procesná automatizácia11-15%
Produkty výkonových technológií12-16%
Systémy výkonových technológií17-11%

1   S platnosťou od 1. januára 2016 po ukončení “step change” programu v Divízii systémov výkonových technológií


Zhrnutie

Výrobky ABB pre oblasť energetiky a automatizácie ostávajú aj v rámci stratégie Next Level kľúčovým portfóliom spoločnosti. Investície firmy do výskumu a vývoja aj naďalej dosahujú ročne minimálne 1,5 miliardy USD, čím pomáhajú vytvárať inovácie pre ďalšiu priemyselnú revolúciu. Zhruba tri štvrtiny budúcich výnosov firmy by mali podľa predbežných predpokladov pochádzať z priemyselných sektorov, oblasti dopravy a infraštruktúry aj s dôrazom na ponuku servisu.

ABB si zachováva dobrú pozíciu pre expanziu do nových segmentov, ktoré v energetike predstavuje oblasť mikrosietí a posun smerom k digitálnym sieťam; v infraštruktúre sme zas svedkom rýchleho rastu dátových centier a oblasti verejnej dopravy, čo pociťujeme ako vhodnú príležitosť pre rast spoločnosti.

Spoločnosť sa opäť bude zaoberať vhodnými akvizíciami a strategickou spoluprácou s ďalšími koncernami. Prvé spoločné prelomové projekty v tejto oblasti zahŕňajú spoluprácu s poprednou technologickou čínskou skupinou BYD na uskladňovaní energie a e-mobilite ako aj spoluprácu s firmou Philips na automatizácii budov a stavieb.

Viac informácií
Tlačové správy a prezentácie ku "Capital Markets Day" sú dostupné v ABB News Center na www.abb.com/news a na hlavnej stránke Investor Relations na www.abb.com/investorrelations.

Investor calendar
Hospodárske výsledky za 3. štvrťrok 201422. október 2014
Hospodárske výsledky za 4. štvrťrok 2014 a celý rok 20145. február 2015
Hospodárske výsledky za 1. štvrťrok 201529. apríl 2015
Annual General Meeting 201530. apríl 2015ABB je poprednou globálnou spoločnosťou, ktorá pôsobí v oblasti energetiky a automatizácie. Svojim zákazníkom v oblasti priemyslu, výroby a distribúcie energií prináša možnosť zlepšiť ich výkonnosť a zároveň znížiť dopad ich činnosti na životné prostredie. Skupina ABB zamestnáva zhruba 145 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta.
Na Slovensku pôsobí ABB od roku 1991. V súčasnosti má skupina ABB zastúpenie v piatich mestách Slovenska a zamestnáva spolu zhruba 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.Sledujte nás:

Connect on FacebookSubscribe on YouTube

HľadajKONTAKT