Sparar flis åt Södra Mönsterås

Södra Cell i Mönsterås har kraftigt minskat sin energiförbrukning i blekeriet genom att styra pumpar med ABB:s frekvensomriktare. En energianalys från ABB visade vägen.

När regeringen 2004 beslutade att införa en speciell elskatt för elintensiv industri fanns det möjlighet för företagen att slippa denna skatt om de investerade i energibesparande åtgärder.
"En kartläggning visade att elförbrukningen var störst i blekningsprocessen, den står för cirka 20 procent av den totala energiförbrukningen", berättar Henric Dernegård, energisamordnare på Södra Cell Mönsterås.

Denna process styrs av elmotordrivna pumpar som pumpar massa och vatten mellan de olika stegen. Motorerna som analyserades gick på fasta varvtal oberoende av ventilöppningen.
"Det är ungefär som att köra en bil på full gas, fortsätta gasa och samtidigt använda bromsen för att komma ner i rätt hastighet", förklarar Arnold Andersson på ABB som fick uppdraget av Södra Cell att göra en energianalys med syfte att komma fram till den ekonomiskt mest lönsamma åtgärden.

Olika alternativ
Här fanns olika parametrar att ta hänsyn till; drifttiden per dygn, storleken på motorn och ventilöppningen. Samtidigt fanns det lika många alternativ för att få ner elförbrukningen.

Det billigaste var att svarva ned pumphjulet till mindre storlek för att sänka effekten. Alternativ två var att byta ut de befintliga pumparna till bättre dimensionerade och det tredje alternativet var att styra pumparna med frekvensomriktare så att varvtalet på motorn blev det optimala i förhållande till trycknivå och ventilöppning.

 Arnold Andersson, från ABB, med Henric Dernegård på Södra Cell i Mönsterås.Genom att styra pumpar med frekvensomriktare kan massabruket spara energi för miljonbelopp. Till vänster Arnold Andersson, försäljningsingenjör på ABB, med Henric Dernegård på Södra Cell i Mönsterås.


"På tre positioner svarvades pumparna ner, efter noggranna analyser. På de andra positionerna var det antingen att byta pumparna eller sätta frekvensomriktare", berättar Henric Dernegård.

Arnold Andersson kom fram till att energieffektivaste lösningen var att byta ut motorerna mot nya från ABB. Men de befintliga motorerna hade lång drifttid kvar och återbetalningstiden på investeringen var inte rimlig kom Henric Dernegård fram till.

Frekvensomriktare blev därför lösningen och i ett första steg har Södra Cell Mönsterås valt att sätta det på två pumpar hösten 2012.
"Vi vill först göra en utvärdering för att se så det verkligen fungerar utan störningar under en längre period och hittills har det inte varit några problem. Därför sätter vi även frekvensomriktare på fem pumpar till i blekeriet vid årets höststopp", säger Henric.

Miljonbesparingar
De två installerade frekvensomriktarna har inneburit att elförbrukningen i blekningsprocessen har minskat med cirka 7 500 megawattimmar per år, vilket ger 600 000 kronor mindre i kostnader. De ytterligare fem pumparna med samma teknik kan ge en besparing på cirka 1,8 miljoner kronor per år.

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 3/2013

FAKTA

Södra Cell Mönsterås är det största massabruket inom Södra och ett av de största i Europa. Här tillverkas årligen 750 000 ton pappersmassa, vilket kräver 3,2 miljoner fastkubikmeter ved. Av den färdiga massan blir det mjukpapper, specialpapper för paketering eller tryckpapper. Tyskland är företagets största marknad följt av Sverige och Kina. Bruket har drygt 400 anställda.

ABB har levererat konsulttjänst i form av en energianalys som visar hur företaget genom olika åtgärder kan minska elförbrukningen i Södra Cells fiberlinje. I leveransen ingick tolv frekvensomriktare av modellen ACS 800 07.

Sök