ABB uudistaa yhden Helsingin suurimmista sähköasemista

2017-09-25 - ABB uusii suojareleet ja niihin liittyvän automaation yhdelle Helsingin suurimmista sähköasemista. Mittavaa suunnitteluosaamista vaativa projekti valmistuu 2018 loppuun mennessä.

ABB ja Helen Sähköverkko ovat tehneet sopimuksen Vuosaaren sähköaseman suur- ja keskijännitekojeistojen suojaus- ja ohjausjärjestelmän modernisoinnista. Kyseessä on yksi Helsingin suurimmista sähköasemista, joka palvelee noin 40 000 asukkaan Vuosaaren lisäksi myös sen lähikaupunginosia.


Vuosaaren sähköaseman suojaus- ja ohjausjärjestelmä uusitaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Projektipäällikkö Hannu-Pekka Hellman vastaa Helen Sähköverkolla Vuosaaren modernisointiprojektista.
”Vuosaaren kytkinlaitoksesta lähtee ilmajohtoina ja maakaapeleina yhteensä kaksitoista 110 kV suurjänniteyhteyttä muuntajille ja eri puolille kaupunkia. Lisäksi sähköasemalta lähtee maakaapeleina 28 kappaletta 20 kV:n keskijänniteyhteyksiä noin 130 itähelsinkiläiseen muuntamoon”, taustoittaa projektipäällikkö Hannu-Pekka Hellman Helen Sähköverkko Oy:sta.

”Toimitusvarmuuden takaamiseksi jokaiseen muuntamoon on vähintään kaksi yhteyttä.”

Vaativa suunnittelutyö
Sähköasema uusitaan pala kerrallaan, joten se on koko uusimisen ajan käytössä ja jännitteisenä. Sähkön siirron ja jakelun täytyy alueella hoitua projektin aikana tavalliseen tapaan niin normaali- kuin häiriötilanteissakin ilman, että toimitusvarmuus ja työturvallisuus missään vaiheessa kärsivät. Tämän vuoksi projekti on erityisen suunnittelupainotteinen.


Vuosaaren sähköasemalta lähtee keskijänniteyhteyksiä 28 kaapelilla eri puolille Vuosaarta ja sen lähikaupunginosia.


”Kunkin työn alla olevan yhteyden sähkönjakelusta huolehditaan Helen Sähköverkon muita sähköasemia sekä verkkoa hyödyntäen. Sähköasemalla on projektin aikana käytössä limittäin sekä vanha että uusi järjestelmä ja laitteet, mikä täytyy osata ottaa erityisesti purkamisvaiheessa huomioon. Suunnittelu, asennustyö ja käyttöönotto vaativat lujaa ammattitaitoa ja asiantuntemusta”, Hellman summaa.

Uusia ominaisuuksia
Helen Sähköverkko uusii strategiansa mukaisesti sähköasemiensa suojaus- ja ohjausautomaatioita hallitusti ennen niiden teknisen käyttöiän päättymistä. Nykyiset laitteet ja järjestelmät ovat palvelleet jo lähes 30 vuotta ja niiden päivittäminen viimeisimpään teknologiaan tuo mukanaan lukuisia parannuksia.


Vuosaaren sähköaseman keskijännitekojeistot ovat palvelleet lähes 30 vuotta. Niiden suojaus- ja ohjauslaitteet uusitaan hallitusti Helen Sähköverkon strategian mukaisesti noin kojeistojen teknisen käyttöiän puolessavälissä.

”Uusi järjestelmä tuottaa automaattisesti tarkempia tietoja kuin aiemmin. Esimerkiksi vikatilanteissa järjestelmä tunnistaa minkä tyyppinen vika on ja pystyy aiempaa tarkemmin paikantamaan sen”, havainnollistaa ABB:n myyntipäällikkö Jukka Ruusila.

Vuosaareen toimitetaan 61850-standardin mukaisia Relion®-tuoteperheen suojareleitä sekä MicroSCADA Pro -ohjausjärjestelmä.

HakuYHTEYDENOTTO