ABB fortsetter veksten

Tredje kvartal i sammendrag
  • Den totale ordreinngangen økte fem prosent(1). Basisordrer økte seks prosent. Vekst i alle regioner.
  • Ordreinngangen for tjenester og programvare økte elleve prosent. ABB AbilityTM drev vekstraten.
  • Drftsnntektene økte tre prosent.
  • Operativ EBITA-margin(2) opp til 12,9 prosent.
  • Resultat før skatt 571 millioner US dollar. Operativt resultat per aksje økte syv prosent(3).
  • Kontantstrøm fra driften 954 millioner US dollar.
  • Arbeidskapitalen i prosent av driftsinntektene stabil, påvirket av B&R-overtagelsen samt salg av høyspenningskabler
  • Overtagelsen av B&R gjennomført 6. juli. Integrasjonen følger tidsplanen.
  • Lederskapsposisjon innen elektrifisering styrkes med overtagelsen av GE Industrial Solutions.
- Vi fortsetter å øke veksten i alle regioner: Den totale ordreinngangen økte fem prosent, og driftsinntektene økte tre prosent i tredje kvartal, samtidig som vi fortsatte endringsprosessen av forretningsmodellen i divisjon Power Grids, sier ABBs konsernsjef Ulrich Spiesshofer.

- Kombinasjonen av en sterkere markedsorientering og fokus på segmenter med høy vekst, som ladeinfrastruktur for elektriske kjøretøy, robotteknologi og næringsmiddel, betaler seg.

- Divisjonene Electrification Products og Robotics and Motion har etter hvert forbedret marginene, mens Industrial Automation og Power Grids leverte solide driftsresultater gjennom hele kvartalet, sier han.

- Integrasjonen av B&R går bra, og med overtagelsen av GE Industrial Solutions styrkes vår posisjon som nummer to globalt innen elektrifisering, og vi har en tydelig plan for gjennomføringen av vår ambisjon om å skape verdier.

- Fremover vil vi fortsette vårt hovedfokus på lønnsom, organisk vekst. Vi vil fortsette å oppfylle oppgavene våre og ta nødvendige grep for en vellykket gjennomføring av overgangsåret 2017, legger han til.

- Vi reduserer risikoen i porteføljen ytterligere og fortsetter å flytte tyngdepunktet mot segmenter med høyere vekst og økt konkurranseevne.

Utsikter på kort sikt
Det er fortsatt usikkerhet i markedet, men de makroøkonomiske tegnene er positive i Europa og USA, og veksten i Kina forventes å fortsette. Det totale globale markedet viser beskjeden vekst og påvirkes av geopolitiske spenninger i ulike deler av verden. Oljepriser og valutakurseffekter forventes å fortsette å påvirke selskapets resultater. 2017 forblir et overgangsår for ABB.

Dette er en norsk oversettelse av den originale pressemeldingen, som kan leses, inkludert alle vedlegg, HER.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en pionér med ledende teknologi innen elektrifiseringsprodukter, roboter og drivsystemer, industriell automatisering og kraftnett, som betjener kunder innen energiforsyning, industri samt transport og infrastruktur over hele verden. I fortsettelsen av mer enn 125 års innovasjonshistorie, skriver ABB nå nye kapitler innen industriell digitalisering og er en drivkraft bak energiomstillingen og den fjerde industrielle revolusjonen. ABB er til stede i mer enn 100 land og har ca. 136 000 ansatte. www.abb.no

[1] Utviklingen av ordreinngang, basisordreinngang, driftsinntekter og ordrereserve er på sammenlignbar basis (lokal valuta justert for oppkjøp og salg). Utviklingen i USD er presentert i Nøkkeltall-tabellen.

[2] For en avstemming av non-GAAP measures: Se "Supplemental Reconciliations and Definitions" i bilaget "Q3 2017 Financial Information" i den engelske pressemeldingen.

[3] Utviklingen av resultat pr. aksje beregnes med uavrundede beløp. Sammenlignbart operativt resultat pr. aksje er valutajustert (2014 års valutakurser, ikke justert for endringer i porteføljen).


For mer informasjon kontakt:
Media Relations:
Tel: +41 43 317 71 11
media.relations@ch.abb.com
Investor Relations:
Tel. +41 43 317 7111
investor.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich
Switzerland