ABB skal levere undervanns kraftlink verdt rundt fem milliarder kroner

2014-09-09 - ABB har sikret seg kontrakten på den undersjøiske likestrøms kraftforbindelsen Caithness-Moray i Skottland. HVDC Light-linken gjør det mulig å integrere 1200 megawatt fornybar energi i nettet.

ABB ble tildelt ordren på rundt fem milliarder kroner fra Scottish Hydro Electric (SHE) Transmission plc, for levering av kraftforbindelsen Caithness-Moray. Dette er en høyspennings likestrøms kraftlink (HVDC) som binder kraftnettene på hver side av Moray Firth i Nord-Skottland sammen. Kontraktstildelingen kommer som følge av at Ofgem (Office of Gas and Electricity Markets), en uavhengig reguleringsmyndighet, besluttet at kraftforbindelsen var nødvendig.

ABB vil designe, konstruere, levere og installere to 320 kilovolt HVDC Light omformerstasjoner på land, en på 1200 megawatt på Blackhillock i Moray og en annen på 800 megawatt ved Spittal i Caithness.

ABBs leveranse vil også bestå av undervannskabler og underjordiske kabler, som strekker seg over en distanse på nesten 160 kilometer. Kraftforbindelsen skal etter planen idriftsettes i 2018.

- Vi er fornøyde med å kunne støtte et så stort prosjekt for overføring av kraft, som vil gjøre det mulig å integrere en betydelig mengde fornybar energi i nettet og forsyne millioner av mennesker med ren og utslippsfri kraft. ABB var pionerer innen HVDC-teknologi og fortsetter å lede an takket være innovasjon. Det har vi sett ved flere teknologiske gjennombrudd i det siste, sier Claudio Facchin som leder ABBs Power Systems divisjon.

SHE Transmission gjennomfører en betydelig styrking av sitt kraftnett som betjener det nordlige Skottland. Dette gjør de for å støtte den store veksten i generering av elektrisitet fra fornybare kilder, med rundt 1200 megawatt vind-, bølge- og tidevannskraft som skal integreres.

En av de viktige komponentene som gjør forsterkningen mulig, er installasjonen av en HVDC sjøkabel med en kapasitet på 1200 megawatt mellom Caithness og Moray, som tilsvarer strømbehovet til rundt to millioner innbyggere i Skottland.

ABBs HVDC Light-system viser vei innen såkalt VSC (Voltage Source Converter) teknologi. Selskapet har levert 13 av de 14 idriftsatte VSC-systemene i verden. HVDC Light er fortsatt en foretrukken løsning for lange, underjordiske og undersjøiske kraftforbindelser.

HVDC Light-teknologi blir i stadig økende grad tatt i bruk på en rekke områder, som for eksempel når man skal integrere fornybar energi over lange avstander, på tvers av landegrenser, kraft fra land til offshoreinstallasjoner og overføring inn til byer, hvor plassen ofte er begrenset.

ABB er et ledende selskap innen kraft- og automasjonsteknologi, som gjør det mulig for kundene innen energi, industri og transport og infrastruktur å øke produktiviteten samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen. ABB i Norge har over 2300 ansatte og en årlig omsetning på rundt 10,8 milliarder kroner. Selskapet er en del av den internasjonale ABB-gruppen med rundt 145 000 ansatte i ca. 100 land.SøkKONTAKT OSS

  • For mer informasjon:
  • Peter Tubaas
  • Informasjonssjef
    Tlf. 22 87 46 33
    Mobil 91 70 55 31