Greg Scheu byl jmenován členem výkonného výboru, který převezme odpovědnost za integraci akvizic skupiny a Severní Ameriku

2013-10-31 - Člen výkonného výboru skupiny se zaměří na realizaci hodnot pocházejících z akvizic a podporu ziskového růstu v Severní Americe, kde společnost rozšířila svou činnost
ABB, přední společnost v oboru energetiky a automatizace pozměňuje vymezení funkcí ve výkonném výboru skupiny ABB a posiluje důraz na integraci akvizic a výrazně rozšířené portfolio činností v Severní Americe.

V rámci těchto změn Greg Scheu, který v současné době ve výkonném výboru zodpovídá za marketing a řešení pro zákazníky (MC), povede integraci akvizic skupiny a převezme také zodpovědnost za Severní Ameriku, včetně Spojených států, zeměpisně největší trh společnosti ABB. Greg Scheu bude navíc odpovídat za servisní činnosti společnosti ABB, přičemž o ostatní úkoly funkce MC se nadále postarají jiní členové výkonného výboru. Všechny změny se uskuteční s účinností od 1. listopadu 2013.

„Greg za mnoho let úspěšně prokázal své kvality týmově orientovaného vedoucího pracovníka v oboru energetiky a automatizace v různých funkcích v řadě divizí ABB. Dosáhl vynikajících výsledků jako vedoucí integrace společností Baldor a Thomas & Betts, stejně jako ve své současné funkci ve výkonném výboru, kde odpovídá za řešení pro marketing a zákazníky,“ uvedl generální ředitel Ulrich Spiesshofer.

„Gregovo jmenování do této nově vymezené funkce ve výkonném výboru svědčí o našem důrazu na tvorbu hodnot pocházejících z akvizic prostřednictvím dokonale provedené integrace a také o našem zaměření na ziskový růst v Severní Americe, kde v uplynulých letech společnost ABB učinila značné pokroky, pokud jde o přítomnost na tomto trhu a rozsah působení,“ dodal generální ředitel Spiesshofer. „Řešení pro marketing a zákazníky byla významná organizační funkce, která pozvedla společnost ABB na vyšší úroveň vyspělosti a výkonu, pokud jde spolupráci mezi jednotlivými složkami a zaměření na zákazníka. Nyní nastal čas podpořit spolupráci v rámci skupiny pomocí výraznějšího a obchodně zaměřeného uspořádání.“

Greg Scheu do společnosti ABB nastoupil v roce 2001 a má za sebou 29 let zkušeností v oboru energetiky a automatizace, se silným zaměřením na Severní Ameriku. Dříve pracoval pro Rockwell Automation a Westinghouse Electric.

„Jsem nesmírně rád, že jsem získal příležitost vést společnost ABB v Severní Americe, řídit integraci globálních akvizic a servisní činnosti,“ uvedl Scheu. „Těším se, že tyto důležité oblasti pozvednu na novou úroveň ziskového růstu.“
Enrique Santacana, v současnosti Country Manager ve Spojených státech US a Regional Manager v regionech Severní a Jižní Ameriky, se zaměří na ziskový růst v Jižní Americe.Hledat