ABB Ability™ – digitaalista etäpalvelua biotuotetehtaassa

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre vaatii uudelta biotuotetehtaaltaan erinomaista luotettavuutta ja energiatehokkuutta. Siksi tehtaan sähköjärjestelmät ja -laitteet on liitetty ABB Ability™-etäpalvelujärjestelmään, joka mahdollistaa digitaalisten palveluiden hyödyntämisen sähköjärjestelmien luotettavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.

Uutinen on julkaistu ABB Oy:n power-asiakaslehden numerossa 3/2017.

Tämä juttu löytyy Slideshare-palvelusta: www.slideshare.net/ABBSuomiMetsä Groupin biotuotetehtaan ydin on tehokas selluprosessi, minkä lisäksi tehdas valmistaa monipuolisesti myös muita biotuotteita. Tämä itsessään ilahduttaa tehdasprojektia johtanutta Timo Merikalliota. Lisäksi hän arvostaa sitä, että tehdas tuottaa sähköä tavallista tehokkaammin sekä kierrättää kemikaaleja ja vettä yhä tarkemmin.

Sähköratkaisuja ja niiden toimittajia punnittiin huolella, kun uutta tehdasta suunniteltiin. Huomio kohdistettiin ennen kaikkea toimittajan osaamiseen, ratkaisujen ja laitteiden laatuun, elinkaarikustannuksiin ja kunnossapitopalveluihin.

ABB toimitti tehtaalle sähköjärjestelmäratkaisun, joka sisälsi sähkölaitteiden ohella suunnittelun, asennuksen, käyttöönoton ja koulutuksen. Tehokkaan sähkövoimajärjestelmän lisäksi toimitukseen kuului muun muassa kilometri pienjännitekeskuksia, tuhat korkean hyötysuhteen sähkömoottoria ja peräti 750 uusimman sarjan taajuusmuuttajaa, jotka ohjaavat yli puolta tehtaan sähkömoottoritehosta.

ABB Ability™ valvoo sähköjärjestelmiä ja -laitteita
Sähköisen kunnossapidon rungoksi Metsä Fibre valitsi ABB Ability™ -järjestelmän, joka kerää tietoa älykkäin anturein varustetuista sähköjärjestelmistä ja -laitteista.

”Näemme yhdellä silmäyksellä kaikkien järjestelmään liitettyjen sähkölaitteiden tilan. Näemme, millä kuormitusalueilla esimerkiksi taajuusmuuttajat liikkuvat, voimme seurata niiden kuntoa ja reagoida poikkeamiin ennakoivasti”, kertoo biotuotetehtaan elinkaarisopimuksista vastaava yksikön päällikkö Ossi Puromäki Botnia Mill Servicestä.

Kunnonvalvontaa helpottavat keskitetyt laitekohtaiset tilatiedot ja mahdolliset hälytykset.
”Järjestelmä takaa myös, että ongelmatilanteissa pystymme hyödyntämään ABB:n asiantuntijoita etänä ongelmanratkaisun tukena”, Puromäki sanoo.

ABB Ability™ Collaborative Operations Center

Data-analyysi uudelle tasolle tuotannon tueksi
ABB avasi lokakuussa digitaalisen etäpalvelukeskuksen Helsinkiin. Keskuksen asiantuntijat pureutuvat tuotannon suorituskykyyn yhdessä asiakkaittensa kanssa. He analysoivat asiakaskohtaista dataa, jota ABB:n etähallittava teknologia tarjoaa, ja kehittävät näin tehtaan käytettävyyttä, luotettavuutta ja tehokkuutta parantavia palveluja.

ABB Ability™ – digitaalista etäpalvelua Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaalla
Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre vaatii uudelta biotuotetehtaaltaan erinomaista luotettavuutta ja energiatehokkuutta. Tehtaan sähköjärjestelmät toimitti ABB ja ne on liitetty ABB Ability™ -järjestelmään, joka mahdollistaa analytiikan hyödyntämisen, reaaliaikaisen valvonnan ja suorituskyvyn hallinnan turvallisuuden, tehokkuuden ja tuottavuuden optimoimiseksi.

ABB:n digitaalisen etäpalvelun piirissä Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaalla:
  • 110 kV:n ja 33 kV:n sähköverkot
  • Tehtaan 650 taajuusmuuttajaa
  • Uuden kuivauskoneen linjakäyttö
  • Yli 100 pienjännitekeskusten ilmakatkaisijaa
  • 14 UPSia eli katkeamattoman tehon syöttöyksikköä

Data-analyysi ohjaa huoltoa
Jatkuvan kunnonvalvonnan ohella Puromäki toivoo ABB Ability™ -järjestelmältä jatkuvaa tukea käyntivarmuuden kehittämiseen pitkällä aikavälillä.

”Seuranta auttaa meitä kohdentamaan huollot oikeaan aikaan ja paikkaan sen sijaan, että huoltaisimme kaikki laitteet tietyin väliajoin. Näin voimme optimoida kunnossapidon kustannukset ja laadun”, Puromäki sanoo. Hän odottaa, että ABB Ability™ -järjestelmä tarjoaa tehtaalle uusia työkaluja sitä mukaa, kun toiminta kehittyy.

ABB keskittää kehitystyön uuteen Helsingissä Pitäjänmäellä sijaitsevaan digitaaliseen etäpalvelukeskukseensa, jossa ABB:n asiantuntijat analysoivat prosessiteollisuuden sähköjärjestelmä ja -laitedataa syvällisemmin kuin koskaan ennen. Vaasaan perustettu digitaalisten palveluiden alakeskus vastaa sähkövoimajärjestelmien asiantuntijatuesta.

”Olemme etävalvoneet esimerkiksi paperikoneiden linjakäyttöjärjestelmiä ja tehtaiden sähkövoimajärjestelmiä jo monta vuotta, mutta se, että etäpalvelu laajenee lähes kaikkiin sähkölaitteisiin, on suuri edistysaskel. Saamme talteen suuren määrän tehdaskohtaista dataa, joka auttaa meitä kehittämään tehtaan käyttövarmuutta edelleen”, sanoo ABB:n metsäteollisuuden toimialajohtaja Esa Kivioja.

”On selvää, että kaikki osaaminen ei ole ainoastaan tehtaalla, vaan kunnossapito perustuu yhteistyöhön luotettavien kumppanien kanssa”, Timo Merikallio toteaa. Hän pitää tehtaan tärkeimpänä mittarina käytettävyyttä, jonka pitäisi pysyä vähintään 98 prosentissa vuositasolla. Hänelle merkittävä – ja yhä todennäköisempi – saavutus olisi myös se, että kunnossapitoseisokin sykli venyisi vuodesta puoleentoista vuoteen.

Metsä Groupin biotuotetehdas
  • käynnistettiin elokuussa 2017 Äänekoskella täsmälleen suunnitellussa aikataulussa
  • tuottaa 1,3 miljoonaa tonnia sellua vuodessa sekä muita biotuotteita, kuten mäntyöljyä, tärpättiä, biokaasua, tuotekaasua ja rikkihappoa sekä tulevaisuudessa kenties myös ligniinijalosteita, tekstiilikuituja ja biokomposiitteja
  • tuottaa biosähköä 100 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutuksen verran
  • on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi


Teksti: Marianna Salin, kuva: Metsä Group