Kustannustehokas retrofit

Teräsyhtiö SSAB:n Hämeenlinnan tehtaan sinkityslinja 3:n kaikki 151 taajuusmuuttajaa uudistetaan. ABB vaihtaa taajuusmuuttajien vanhoihin kaappeihin uudet sisukset retrofit-asennuksena. Se tarkoittaa, että kaapit päivitetään muuten, mutta moottorikaapelit ja kojeistorakenteet säilyvät ennallaan.

Uutinen on julkaistu ABB Oy:n power-asiakaslehden numerossa 1/2017.

Tämä juttu löytyy Slideshare-palvelusta: www.slideshare.net/ABBSuomi

Hämeenlinnan SSAB:n tehtaalla käynnistyi joulukuun alussa mittava taajuusmuuttajien modernisointi. ABB uusi viikon pituisen vuosihuoltoseisokin aikana SSAB:n sinkityslinja 3:n ensimmäiset kuusitoista taajuusmuuttajaa. Retrofit-konseptin mukaan vanhat ASC600-taajuusmuuttajat purettiin kaapeista ja tilalle asennettiin uudet moduulit.

”Taajuusmuuttajien uusinta sujui hyvin. Aikataulussa ollaan pysytty ja työt ovat sujuneet muutenkin suunnitelmien mukaisesti”, uudistamisprojektia vetävä Tero Saarenmaa sanoo. Hän vastaa SSAB:n Hämeenlinnan tehtaan tuotantolinjojen sähkökunnossapidosta.Taajuusmuuttajien uudistaminen suunniteltiin siten, että sinkityslinjan seisokit jäävät mahdollisimman lyhyiksi. Päädyttiin vaiheittain tehtävään retrofit-ratkaisuun, joka on mahdollista toteuttaa normaalin vuosihuoltoseisokin aikana. Aikataulun mukaan viimeiset modernit taajuusmuuttajat linjalle asennetaan vuonna 2021.

”Alkuvaiheen suunnittelu tehtiin yhdessä. Kävimme läpi kaikki tarpeet, selvitimme uusien laitteiden mitoituksen ja sovimme aikatauluista”, tekninen myyjä Harri Virtanen ABB:ltä sanoo.

Mikä on retrofit?
ABB modernisoi taajuusmuuttajia retrofit-paketeilla. Taajuusmuuttajien modernisointi on kustannustehokas tapa lisätä tuottavuutta. ABB suosittelee käyttöikänsä loppua lähestyville SAMI STAR-, ACV700- ja ACS600-taajuusmuuttajille modernisointia retrofit-paketilla, joka sisältää suunnittelun, jälkiasennussarjan ja työn.

ABB:n insinöörit määrittävät nykyisen taajuusmuuttaja-asennuksen ja suosittelevat asianmukaisesti mitoitettua retrofit-pakettia, jolla korvataan taajuusmuuttajakaapiston kaikki nykyiset sisäiset osat uusilla nykyaikaisilla ACS880-sukupolven osilla. Monet sähköiset ja mekaaniset osat, kuten kaapistot ja kaapelit, voidaan käyttää uudelleen, joten retrofit on edullisempi kuin koko taajuusmuuttajan ja kaapiston vaihtaminen.

Linjalle lisää käyttövarmuutta
Linjan taajuusmuuttajat pitää uudistaa, koska laitteiden elinkaari alkaa olla loppuvaiheessa. Alkuperäiset ABB:n toimittamat ACS600-taajuusmuuttajat asennettiin lähes 20 vuotta sitten, kun sinkityslinja 3 otettiin käyttöön.


"SSAB:n erityistarpeena oli vuosihuoltoseisokin ajankohta, joka muuttui 2016 kesästä syksyyn tuotantotilanteen takia. ABB mukautui hyvin aikataulumuutokseen ja sai järjestettyä tarvittavat resurssit myös uuteen ajankohtaan."
- Tero Saarenmaa
SSAB

”Vanhojen taajuusmuuttajien varaosien saanti huononee jatkuvasti. Se hankaloittaa huoltoa ja laitekorjauksia”, Virtanen tähdentää.

Vanhoista taajuusmuuttajista jää SSAB:n sinkityslinjalle varaosia, joita käytetään tarvittaessa vielä jäljellä oleviin ACS600-taajuusmuuttajiin. Varaosien saannin turvaaminen onkin Saarenmaan mukaan yksi iso plussa vaiheittaisessa retrofit-asennuksessa.

”Tuotantolinjamme on käynnissä 24/7 viidessä vuorossa, häiriöitä ei saisi olla. Halusimme lisätä tuotantolinjan käyttövarmuutta ja ABB:n tarjoama taajuusmuuttajien retrofit-ratkaisu vakuutti meidät.”

Retrofit-menetelmän toimivuudesta käytännössä saatiin näyttöä jo vuonna 2014, kun ABB toteutti Hämeenlinnan tehtaalla pilottihankkeen. Sen onnistuminen helpotti SSAB:n päätöstä tilata koko linjan modernisointi. Kustannukset jaettiin vaiheittaisen toimituksen vuoksi usealle vuodelle.

Tehoja uudella tekniikalla
Kun taajuusmuuttajien teknologia on ajan tasalla, voi ABB tarjota taajuusmuuttajille täyden tuen useiden vuosien ajaksi.

”Uuden tekniikan avulla taajuusmuuttajien tehoja voidaan joiltain osin nostaa. Kun suunnittelimme projektia, huomioimme ennakoivasti, että jossain vaiheessa saattaa olla tarvetta lisätehoon”, Virtanen selvittää.

Sinkityslinjan taajuusmuuttajien uusinnassa tarkastettiin myös laitteiden mitoitus. Uudet laitevalinnat tehtiin optimoiden, joten eri laitekokoja on nyt vähemmän kuin vanhan laitekannan aikana. Myös huolto helpottuu ja tarvittavien varaosien määrä vähenee.

Saarenmaa pitää kustannustehokkuuden ja lyhyiden seisokkiaikojen lisäksi tärkeänä, että ABB tarjosi täyden palvelun ratkaisua taajuusmuuttajien modernisointiin. Suunnittelun ja asennuksen lisäksi projekti sisältää dokumentoinnin ja uusittujen laitteiden käyttöönoton.

”Meidän omat huoltoresurssit ovat rajalliset, joten ABB:n tarjoama avaimet käteen -palvelupaketti oli tervetullut vaihtoehto.”


Tero Saarenmaa on tyytyväinen siihen, ettei SSAB:n Hämeenlinnan sinkityslinjan tuotanto häiriinny taajuusmuuttajien uudistamisen vuoksi. Retrofit-menetelmällä saadaan uuden sukupolven laitteet nopeasti käyttöön ilman ylimääräisiä tuotantokatkoksia.

Hyvä asiakassuhde perustuu luottamukseen
Tero Saarenmaa ja Harri Virtanen ovat tehneet yritystensä edustajina pitkään yhteistyötä. Alkunsa yhteistyö sai jo parisenkymmentä vuotta sitten, kun ABB:llä Tampereella Virtanen vieraili ensimmäistä kertaa huoltoinsinöörinä Hämeenlinnassa Rautaruukin tehtaalla. Maailmanlaajuisesti toimivat teräsyhtiöt SSAB ja Rautaruukki yhdistyivät vuonna 2014.

Saarenmaa on ollut Rautaruukin leivissä vuodesta 2000 lähtien.

”Yhteistyö on sujunut aina hyvin. Avoin keskustelu on tärkeää, jos on joskus reklamaatioon aihetta. Meidän hyvä yhteistyömme ABB:n kanssa perustuu minusta siihen tosiasiaan, että olemme tärkeitä toinen toisillemme.”

”Molemminpuolinen luottamus on yksi tärkeimpiä asioita, jotta yhteispeli sujuu”, Virtanen tähdentää.

SSAB lyhyesti
SSAB (Svensk Stål AB) on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö, jolla on noin 16 000 työntekijää yli 50 maassa.

SSAB:n Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa sijaitsevien tuotantolaitosten vuosittainen terästuotantokapasiteetti on 8,8 miljoonaa tonnia.

Lisäksi yritys pystyy käsittelemään ja viimeistelemään erilaisia terästuotteita monessa maassa, esimerkiksi Kiinassa ja Brasiliassa.

SSAB ja Rautaruukki yhdistyivät vuonna 2014.

Suomessa SSAB:n suurimmat tehtaat sijaitsevat Hämeenlinnassa ja Raahessa.

Hämeenlinnan tehtaalla tuotetaan raaka-ainetta rakennus- ja autoteollisuudelle.

Teksti:Tuula Ainasoja
Kuvat: Vilja Tamminen
Taajuusmuuttajakeskukset saavat uuden sisuksen, mutta niiden ohjaukseen voidaan käyttää jatkossakin nykyistä AC80-ohjausjärjestelmää.

Haku